club club club club

Club & Players

club
club ขอนแก่น เอฟซี
Club Name [Thai] ขอนแก่น เอฟซี
Club Name [Eng] KhonKaen FC
Short Name [Thai] ขอนแก่น
Short Name [Eng] Khonkaen
Alias [Eng] เดอะ ทีเร็กซ์
Stadium [Eng] สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Capacity 0
Website
Email thiphawan@cas.ac.th ,samai@cas.ac.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ขอนแก่น เอฟซี   1 0 0 1 0   0 1 0 1 1   2 1 1 0 2 1   1 4
Last Six Results club
16-02-61 club KKFC 1 - 0 KRBFC club
W
11-02-61 club KKFC 1 - 1 CMFC club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club KKFC VS ARMUTD club
A
04-03-61 club KKFC VS LPFC club
H
11-03-61 club KKFC VS ATFC club
A
18-03-61 club KKFC VS SSKFC club
H
31-03-61 club KKFC VS NPFC club
A
07-04-61 club KKFC VS PTTRY club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
2
club
วิชา
นันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
ทศพล
ยอดจันทร์
  club  club 1 club - club -
FW
5
club
นายธนากร
บุญญาพิจิตร
  club  club - club - club -
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club - club - club -
DF
8
club
ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
9
club
สิริชัย
ลำพุทธา
  club  club - club - club -
FW
10
club
DAVID CARLOS
TELES VELOSO
  club  club club - club - club -
FW
11
club
Babo
Marc Landry
  club  club club - club - club 1
FW
13
club
นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
16
club
นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  club - club - club -
MF
17
club
รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  club - club - club -
DF
18
club
กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  club 1 club - club -
GK
19
club
ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  club - club - club -
GK
20
club
KIM
SEONGHYEON
  club  club club - club - club -
DF
21
club
อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
Darko
Tasevski
  club  club club - club - club -
MF
23
club
ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  club - club - club -
FW
24
club
ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  club - club - club -
MF
26
club
นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
28
club
สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -
FW
29
club
นายธนพล
ศรีทอง
  club  club - club - club -
FW
30
club
ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  club 1 club - club -
FW
32
club
Rudolof Yanto
Basna
  club  club club 1 club - club -
DF
35
club
นายธนาธิป
แพงวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
39
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club 1
MF
88
club
วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  club - club - club -
MF
1 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
2 วิชา
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
3 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club 1 club - club -
5 นายธนากร
บุญญาพิจิตร
  club  DF
club - club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club - club - club -
8 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
9 สิริชัย
ลำพุทธา
  club  FW
club - club - club -
10 DAVID CARLOS
TELES VELOSO
  club  club FW
club - club - club -
11 Babo
Marc Landry
  club  club FW
club - club - club 1
13 นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
15 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
16 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  MF
club - club - club -
17 รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -
18 กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  GK
club 1 club - club -
19 ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  GK
club - club - club -
20 KIM
SEONGHYEON
  club  club DF
club - club - club -
21 อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  MF
club 1 club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
23 ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  FW
club - club - club -
24 ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  DF
club - club - club -
25 ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  MF
club - club - club -
26 นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
28 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
29 นายธนพล
ศรีทอง
  club  FW
club - club - club -
30 ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  FW
club 1 club - club -
32 Rudolof Yanto
Basna
  club  club DF
club 1 club - club -
35 นายธนาธิป
แพงวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
39 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club 1
88 วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
18
club
กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  club 1 club - club -
GK
19
club
ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  club - club - club -
GK
1 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
18 กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  GK
club 1 club - club -
19 ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วิชา
นันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายธนากร
บุญญาพิจิตร
  club  club - club - club -
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club - club - club -
DF
17
club
รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  club - club - club -
DF
20
club
KIM
SEONGHYEON
  club  club club - club - club -
DF
24
club
ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  club - club - club -
DF
26
club
นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
32
club
Rudolof Yanto
Basna
  club  club club 1 club - club -
DF
35
club
นายธนาธิป
แพงวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
2 วิชา
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
5 นายธนากร
บุญญาพิจิตร
  club  DF
club - club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club - club - club -
17 รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -
20 KIM
SEONGHYEON
  club  club DF
club - club - club -
24 ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  DF
club - club - club -
26 นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
32 Rudolof Yanto
Basna
  club  club DF
club 1 club - club -
35 นายธนาธิป
แพงวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

8
club
ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
16
club
นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  club - club - club -
MF
21
club
อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
Darko
Tasevski
  club  club club - club - club -
MF
25
club
ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  club - club - club -
MF
39
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club 1
MF
88
club
วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  club - club - club -
MF
8 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
16 นันทวัฒน์
สวนแก้ว
  club  MF
club - club - club -
21 อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  MF
club 1 club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
25 ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  MF
club - club - club -
39 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club 1
88 วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

3
club
ทศพล
ยอดจันทร์
  club  club 1 club - club -  
FW
9
club
สิริชัย
ลำพุทธา
  club  club - club - club -  
FW
10
club
DAVID CARLOS
TELES VELOSO
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
Babo
Marc Landry
  club  club club - club - club 1  
FW
13
club
นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club - club - club -  
FW
15
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -  
FW
23
club
ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  club - club - club -  
FW
28
club
สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
29
club
นายธนพล
ศรีทอง
  club  club - club - club -  
FW
30
club
ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  club 1 club - club -  
FW
3 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club 1 club - club -
9 สิริชัย
ลำพุทธา
  club  FW
club - club - club -
10 DAVID CARLOS
TELES VELOSO
  club  club FW
club - club - club -
11 Babo
Marc Landry
  club  club FW
club - club - club 1
13 นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
15 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
23 ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  FW
club - club - club -
28 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
29 นายธนพล
ศรีทอง
  club  FW
club - club - club -
30 ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor