club club club club

Club & Players

club
club แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Phrae United football club
Short Name [Thai] PRUTD
Short Name [Eng] Phrae United
Alias [Eng] ศุภวัลย์
Stadium [Eng] สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
Capacity 3000
Website แพร่ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ/facebook.com
Email phraeutd001@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แพร่ ยูไนเต็ด   5 3 5 15 17   5 2 6 16 15   26 10 5 11 31 32   -1 35
Last Six Results club
16-09-60 club PHRUTD 1 - 2 ANUTD club
L
09-09-60 club PHRUTD 1 - 3 AYTFC club
L
02-09-60 club PHRUTD 0 - 1 SAKFC club
L
27-08-60 club PHRUTD 1 - 2 LPWR club
L
20-08-60 club PHRUTD 0 - 1 CCSFC club
L
13-08-60 club PHRUTD 0 - 0 KPPFC club
D
Last Six Fixtures club

Players

All Players

3
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -
FW
5
club
CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club club - club - club -
MF
6
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club - club - club -
MF
7
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club -
FW
8
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club - club - club -
DF
9
club
นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  club - club - club -
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  club - club - club -
FW
14
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
16
club
ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  club - club - club -
DF
18
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
19
club
NELISSON
TELES
  club  club club - club - club -
FW
20
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club -
MF
21
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
MF
22
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
23
club
ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  club - club - club -
DF
24
club
ธนาเทพ
เจียระดับ
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club - club - club -
DF
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
27
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
28
club
เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  club - club - club -
MF
30
club
NENE BI
TRA SYLVES
  club  club club - club - club -
DF
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club - club - club -
MF
32
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
MF
33
club
อาดาม
อาษายุทธ
  club  club - club - club -
MF
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  club - club - club -
DF
38
club
จตุรพล
กำปั่น
  club  club - club - club -
MF
39
club
ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  club - club - club -
MF
40
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
87
club
HANKUK
LEE
  club  club club - club - club -
MF
3 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
4 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
5 CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club MF
club - club - club -
6 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
7 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club -
8 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  DF
club - club - club -
9 นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club - club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
11 นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  FW
club - club - club -
14 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
16 ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  DF
club - club - club -
18 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
19 NELISSON
TELES
  club  club FW
club - club - club -
20 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  MF
club - club - club -
21 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  MF
club - club - club -
22 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -
23 ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  DF
club - club - club -
24 ธนาเทพ
เจียระดับ
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -
27 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -
28 เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  MF
club - club - club -
30 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club - club - club -
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  MF
club - club - club -
32 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
33 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  DF
club - club - club -
38 จตุรพล
กำปั่น
  club  MF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -
40 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -
87 HANKUK
LEE
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club - club - club -
GK
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club - club - club -
GK
18 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
8
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club - club - club -
DF
11
club
นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  club - club - club -
DF
24
club
ธนาเทพ
เจียระดับ
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club - club - club -
DF
30
club
NENE BI
TRA SYLVES
  club  club club - club - club -
DF
36
club
อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  club - club - club -
DF
40
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club - club - club -
DF
3 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
8 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  DF
club - club - club -
11 นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
16 ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  DF
club - club - club -
23 ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  DF
club - club - club -
24 ธนาเทพ
เจียระดับ
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -
30 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club - club - club -
36 อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  DF
club - club - club -
40 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club club - club - club -
MF
6
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club - club - club -
MF
9
club
นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  club - club - club -
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
20
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club -
MF
21
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
MF
22
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
27
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
28
club
เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  club - club - club -
MF
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club - club - club -
MF
32
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
MF
33
club
อาดาม
อาษายุทธ
  club  club - club - club -
MF
38
club
จตุรพล
กำปั่น
  club  club - club - club -
MF
39
club
ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  club - club - club -
MF
87
club
HANKUK
LEE
  club  club club - club - club -
MF
5 CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club MF
club - club - club -
6 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
9 นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club - club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
20 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  MF
club - club - club -
21 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  MF
club - club - club -
22 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -
27 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -
28 เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  MF
club - club - club -
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  MF
club - club - club -
32 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
33 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club - club - club -
38 จตุรพล
กำปั่น
  club  MF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -
87 HANKUK
LEE
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

4
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -  
FW
7
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club - club - club -  
FW
13
club
ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  club - club - club -  
FW
19
club
NELISSON
TELES
  club  club club - club - club -  
FW
4 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
7 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club - club - club -
13 ชัยณรงค์
สมุทฐา
  club  FW
club - club - club -
19 NELISSON
TELES
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor