club club club club

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   3 5 5 18 22   3 3 7 18 25   26 6 8 12 36 47   -11 26
Last Six Results club
16-09-60 club UBONFC 0 - 2 CCSFC club
L
09-09-60 club UBONFC 4 - 3 KPPFC club
W
02-09-60 club UBONFC 1 - 1 PHYFC club
D
26-08-60 club UBONFC 1 - 2 KSFC club
L
19-08-60 club UBONFC 0 - 1 AYTUTD club
L
12-08-60 club UBONFC 1 - 2 KKFC club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club - club - club -
DF
6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club - club - club -
MF
9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club - club - club -
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club - club - club -
FW
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club -
MF
13
club
YANG
KWANGHYUN
  club  club club - club - club -
DF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club - club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club - club - club -
FW
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club - club - club -
MF
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -
FW
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club - club - club -
DF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
35
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
37
club
ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  club - club - club -
DF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
55
club
นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  club - club - club -
GK
77
club
สุริยา
ปรุงเรณู
  club  club - club - club -
FW
99
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club - club - club -
FW
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club - club - club -
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club - club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club - club - club -
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club - club - club -
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club - club - club -
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club -
13 YANG
KWANGHYUN
  club  club DF
club - club - club -
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club - club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club - club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  DF
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
35 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
55 นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  GK
club - club - club -
77 สุริยา
ปรุงเรณู
  club  FW
club - club - club -
99 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
55
club
นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
55 นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club - club - club -
DF
13
club
YANG
KWANGHYUN
  club  club club - club - club -
DF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club - club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club - club - club -
DF
35
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
37
club
ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  club - club - club -
DF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club - club - club -
13 YANG
KWANGHYUN
  club  club DF
club - club - club -
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club - club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  DF
club - club - club -
35 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club - club - club -
MF
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club - club - club -
MF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club - club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club - club - club -
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club - club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club - club - club -  
FW
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -  
FW
77
club
สุริยา
ปรุงเรณู
  club  club - club - club -  
FW
99
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club - club - club -  
FW
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club - club - club -
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club - club - club -
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club - club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -
77 สุริยา
ปรุงเรณู
  club  FW
club - club - club -
99 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor