club club club
 

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   0 1 4 5 12   0 1 3 3 9   9 0 2 7 8 21   -13 2
Last Six Results club
08-04-60 club UBONFC 1 - 3 KKFC club
L
01-04-60 club UBONFC 0 - 0 UDFC club
D
25-03-60 club UBONFC 1 - 1 SNGBFC club
D
18-03-60 club UBONFC 1 - 3 PHRUTD club
L
12-03-60 club UBONFC 1 - 3 ANUTD club
L
05-03-60 club UBONFC 1 - 3 SAKFC club
L
Last Six Fixtures club
29-04-60 club UBONFC VS AYTUTD club
H
06-05-60 club UBONFC VS KSFC club
H
13-05-60 club UBONFC VS PHYFC club
A
20-05-60 club UBONFC VS KPPFC club
A

Players

All Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
4
club
ภัทรพงศ์
ขุนสะท้าน
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club 2 club - club -
DF
6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club 4 club - club -
MF
7
club
GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club club - club - club 1
FW
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club 1
MF
9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club - club - club 3
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club 2
MF
13
club
AHMED SAFWAT
GHAZY NOURELDIN
  club  club club - club 1 club -
DF
14
club
ศุภกร
มีมา
  club  club 1 club - club -
MF
15
club
วีรยุทธ
หาญเตชะ
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
22
club
อัจฉริยะ
พันธ์จันทร์
  club  club 1 club - club -
MF
23
club
นายวิทยา
มิ่งไชย
  club  club - club - club -
MF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ชาญวิทย์
ทองวรรณ
  club  club - club - club -
GK
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club 1 club - club -
FW
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 3 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
4 ภัทรพงศ์
ขุนสะท้าน
  club  DF
club 2 club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club 2 club - club -
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club 4 club - club -
7 GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club FW
club - club - club 1
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club 1
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club - club - club 3
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club - club - club 1
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club 2
13 AHMED SAFWAT
GHAZY NOURELDIN
  club  club DF
club - club 1 club -
14 ศุภกร
มีมา
  club  MF
club 1 club - club -
15 วีรยุทธ
หาญเตชะ
  club  MF
club 2 club - club -
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 1 club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
22 อัจฉริยะ
พันธ์จันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
23 นายวิทยา
มิ่งไชย
  club  MF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
25 ชาญวิทย์
ทองวรรณ
  club  GK
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club 1 club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
25
club
ชาญวิทย์
ทองวรรณ
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
25 ชาญวิทย์
ทองวรรณ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
4
club
ภัทรพงศ์
ขุนสะท้าน
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club 2 club - club -
DF
13
club
AHMED SAFWAT
GHAZY NOURELDIN
  club  club club - club 1 club -
DF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 3 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
4 ภัทรพงศ์
ขุนสะท้าน
  club  DF
club 2 club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club 2 club - club -
13 AHMED SAFWAT
GHAZY NOURELDIN
  club  club DF
club - club 1 club -
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 1 club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club 1
MF
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club 2
MF
14
club
ศุภกร
มีมา
  club  club 1 club - club -
MF
15
club
วีรยุทธ
หาญเตชะ
  club  club 2 club - club -
MF
22
club
อัจฉริยะ
พันธ์จันทร์
  club  club 1 club - club -
MF
23
club
นายวิทยา
มิ่งไชย
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club 4 club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club 1
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club 2
14 ศุภกร
มีมา
  club  MF
club 1 club - club -
15 วีรยุทธ
หาญเตชะ
  club  MF
club 2 club - club -
22 อัจฉริยะ
พันธ์จันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
23 นายวิทยา
มิ่งไชย
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

7
club
GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club club - club - club 1  
FW
9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club - club - club 3  
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club - club - club 1  
FW
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club 1 club - club -  
FW
7 GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club FW
club - club - club 1
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club - club - club 3
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club - club - club 1
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club 1 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor