club club club club

Club & Players

club
club กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Thai] กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Eng] kalasin fc
Short Name [Thai] ksfc
Short Name [Eng] ksfc
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุิ์ (สนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
Capacity 3000
Website www.kalasin fc.net
Email kalasin.fc2012@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กาฬสินธุ์ เอฟซี   8 1 4 20 16   2 3 8 14 24   26 10 4 12 34 40   -6 34
Last Six Results club
16-09-60 club KSFC 2 - 2 KPPFC club
D
09-09-60 club KSFC 0 - 2 PHYFC club
L
02-09-60 club KSFC 0 - 1 AYTUTD club
L
26-08-60 club KSFC 2 - 1 UBONFC club
W
19-08-60 club KSFC 1 - 4 KKFC club
L
13-08-60 club KSFC 0 - 0 UDFC club
D
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อิสระ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
DF
6
club
HIDETO
OZAKI
  club  club club - club - club -
DF
7
club
PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club - club - club -
MF
9
club
เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club club - club - club -
FW
11
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club - club - club -
FW
12
club
โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  club - club - club -
FW
14
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club -
FW
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  club - club - club -
DF
18
club
บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -
FW
21
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
22
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
25
club
ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายธีระพงษ์
พละชม
  club  club - club - club -
FW
27
club
นายวัลลภ
พันยุโดด
  club  club - club - club -
MF
28
club
บัญชา
พรมโคตร
  club  club - club - club -
DF
29
club
เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  club - club - club -
MF
30
club
จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  club - club - club -
GK
31
club
วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
DF
33
club
จักรี
คงสุดี
  club  club - club - club -
DF
34
club
อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  club - club - club -
FW
35
club
นายวิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club - club - club -
MF
66
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club - club -
DF
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -
FW
2 นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club - club - club -
3 อิสระ
รุ่งเรือง
  club  DF
club - club - club -
6 HIDETO
OZAKI
  club  club DF
club - club - club -
7 PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club MF
club - club - club -
8 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club - club - club -
9 เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
10 MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club FW
club - club - club -
11 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club -
12 โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  FW
club - club - club -
14 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club - club - club -
16 นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club - club - club -
18 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
21 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
22 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
25 ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  GK
club - club - club -
26 นายธีระพงษ์
พละชม
  club  FW
club - club - club -
27 นายวัลลภ
พันยุโดด
  club  MF
club - club - club -
28 บัญชา
พรมโคตร
  club  DF
club - club - club -
29 เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  MF
club - club - club -
30 จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  GK
club - club - club -
31 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -
33 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club - club - club -
34 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -
35 นายวิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  MF
club - club - club -
66 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  club - club - club -
GK
25
club
ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  club - club - club -
GK
30
club
จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  club - club - club -
GK
18 บุญญฤทธิ์
สาโรจน์
  club  GK
club - club - club -
25 ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  GK
club - club - club -
30 จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อิสระ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
DF
6
club
HIDETO
OZAKI
  club  club club - club - club -
DF
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  club - club - club -
DF
19
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
21
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
28
club
บัญชา
พรมโคตร
  club  club - club - club -
DF
31
club
วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
DF
33
club
จักรี
คงสุดี
  club  club - club - club -
DF
66
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club - club -
DF
2 นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club - club - club -
3 อิสระ
รุ่งเรือง
  club  DF
club - club - club -
6 HIDETO
OZAKI
  club  club DF
club - club - club -
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club - club - club -
16 นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
21 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
28 บัญชา
พรมโคตร
  club  DF
club - club - club -
31 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -
33 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club - club - club -
66 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club - club - club -
MF
22
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
27
club
นายวัลลภ
พันยุโดด
  club  club - club - club -
MF
29
club
เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  club - club - club -
MF
35
club
นายวิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club - club - club -
MF
7 PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club MF
club - club - club -
8 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club - club - club -
22 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
27 นายวัลลภ
พันยุโดด
  club  MF
club - club - club -
29 เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  MF
club - club - club -
35 นายวิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club - club - club -  
FW
12
club
โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  club - club - club -  
FW
14
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club -  
FW
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
นายธีระพงษ์
พละชม
  club  club - club - club -  
FW
34
club
อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  club - club - club -  
FW
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -  
FW
9 เอกชัย
สิงห์วงศ์
  club  FW
club - club - club -
10 MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club FW
club - club - club -
11 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club -
12 โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  FW
club - club - club -
14 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
26 นายธีระพงษ์
พละชม
  club  FW
club - club - club -
34 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor