club club club club
พงศกร ตาคำ พงศกร ตาคำ

Goal ทำประตู (0) Yellow Card ใบเหลือง (0) Red Card ใบแดง (0)

ไม่ได้รับใบเหลือง

ไม่ได้รับใบแดง

ไม่มีการยิงประตู


Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor