club club club club

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี
Club Name [Eng] KRUNGTHONBURI FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] กรุงธนบุรี
Short Name [Eng] KTFC
Alias [Eng] อัศวินดาบม้า
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Capacity 3000
Website www.krungthonburifc.com
Email krungthonburifc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี   5 4 5 28 26   0 2 12 15 40   28 5 6 17 43 66   -23 21
Last Six Results club
16-09-60 club KTFC 3 - 2 RNUTD club
W
09-09-60 club KTFC 2 - 2 NSTU club
D
02-09-60 club KTFC 1 - 2 ARMY FC club
L
20-08-60 club KTFC 1 - 3 TRNGFC club
L
13-08-60 club KTFC 3 - 4 CCRUTD club
L
09-08-60 club KTFC 1 - 1 NRUTD club
D
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  club - club - club -
DF
4
club
พลวัต
ทองขาว
  club  club - club - club -
MF
5
club
สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
7
club
ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
TATSUYA
FUJIOKA
  club  club club - club - club -
FW
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -
FW
10
club
วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  club - club - club -
DF
14
club
OTANI
SOMA
  club  club club - club - club -
MF
16
club
เทวเดช
อุ่นทอง
  club  club - club - club -
MF
17
club
ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  club - club - club -
DF
20
club
นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club - club - club -
FW
22
club
นายวีระพงษ์
รัตนวิชาวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
24
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club - club - club -
DF
26
club
นายขันติ
แก่นงาม
  club  club - club - club -
GK
29
club
นฤเบศร
ท่างาม
  club  club - club - club -
MF
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club - club - club -
MF
34
club
สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  club - club - club -
GK
37
club
ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  club - club - club -
DF
44
club
ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  club - club - club -
MF
45
club
จตุชัย
ทองบุตร
  club  club - club - club -
MF
55
club
เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  club - club - club -
DF
69
club
อนิวัต
ศรีอ่อน
  club  club - club - club -
FW
77
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club -
FW
88
club
วุฒิชัย
รูปสูง
  club  club - club - club -
MF
99
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -
FW
1 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
2 ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  DF
club - club - club -
4 พลวัต
ทองขาว
  club  MF
club - club - club -
5 สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  DF
club - club - club -
6 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
7 ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  MF
club - club - club -
8 TATSUYA
FUJIOKA
  club  club FW
club - club - club -
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
10 วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  DF
club - club - club -
14 OTANI
SOMA
  club  club MF
club - club - club -
16 เทวเดช
อุ่นทอง
  club  MF
club - club - club -
17 ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  DF
club - club - club -
18 พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  DF
club - club - club -
20 นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
22 นายวีระพงษ์
รัตนวิชาวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
24 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club - club - club -
26 นายขันติ
แก่นงาม
  club  GK
club - club - club -
29 นฤเบศร
ท่างาม
  club  MF
club - club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
34 สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  GK
club - club - club -
37 ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  DF
club - club - club -
44 ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  MF
club - club - club -
45 จตุชัย
ทองบุตร
  club  MF
club - club - club -
55 เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  DF
club - club - club -
69 อนิวัต
ศรีอ่อน
  club  FW
club - club - club -
77 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club -
88 วุฒิชัย
รูปสูง
  club  MF
club - club - club -
99 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายขันติ
แก่นงาม
  club  club - club - club -
GK
34
club
สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  club - club - club -
GK
1 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
26 นายขันติ
แก่นงาม
  club  GK
club - club - club -
34 สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  club - club - club -
DF
5
club
สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
10
club
วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  club - club - club -
DF
17
club
ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  club - club - club -
DF
24
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club - club - club -
DF
37
club
ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  club - club - club -
DF
55
club
เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  club - club - club -
DF
2 ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  DF
club - club - club -
5 สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  DF
club - club - club -
6 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
10 วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  DF
club - club - club -
17 ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  DF
club - club - club -
18 พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  DF
club - club - club -
24 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club - club - club -
37 ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  DF
club - club - club -
55 เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
พลวัต
ทองขาว
  club  club - club - club -
MF
7
club
ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
OTANI
SOMA
  club  club club - club - club -
MF
16
club
เทวเดช
อุ่นทอง
  club  club - club - club -
MF
29
club
นฤเบศร
ท่างาม
  club  club - club - club -
MF
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club - club - club -
MF
44
club
ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  club - club - club -
MF
45
club
จตุชัย
ทองบุตร
  club  club - club - club -
MF
88
club
วุฒิชัย
รูปสูง
  club  club - club - club -
MF
4 พลวัต
ทองขาว
  club  MF
club - club - club -
7 ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 OTANI
SOMA
  club  club MF
club - club - club -
16 เทวเดช
อุ่นทอง
  club  MF
club - club - club -
29 นฤเบศร
ท่างาม
  club  MF
club - club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
44 ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  MF
club - club - club -
45 จตุชัย
ทองบุตร
  club  MF
club - club - club -
88 วุฒิชัย
รูปสูง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
TATSUYA
FUJIOKA
  club  club club - club - club -  
FW
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -  
FW
20
club
นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club - club - club -  
FW
22
club
นายวีระพงษ์
รัตนวิชาวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
69
club
อนิวัต
ศรีอ่อน
  club  club - club - club -  
FW
77
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club -  
FW
99
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -  
FW
8 TATSUYA
FUJIOKA
  club  club FW
club - club - club -
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
20 นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
22 นายวีระพงษ์
รัตนวิชาวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
69 อนิวัต
ศรีอ่อน
  club  FW
club - club - club -
77 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club -
99 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor