club club club
 

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี
Club Name [Eng] KRUNGTHONBURI FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] กรุงธนบุรี
Short Name [Eng] KTFC
Alias [Eng] อัศวินดาบม้า
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Capacity 3000
Website www.krungthonburifc.com
Email krungthonburifc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี   3 0 1 11 6   0 1 5 5 15   10 3 1 6 16 21   -5 10
Last Six Results club
29-04-60 club KTFC 0 - 4 NRUTD club
L
08-04-60 club KTFC 1 - 4 RFC club
L
02-04-60 club KTFC 1 - 2 CTUTD club
L
25-03-60 club KTFC 2 - 4 SRTFC club
L
18-03-60 club KTFC 2 - 1 KBUFC club
W
15-03-60 club KTFC 0 - 1 SMKUTD club
L
Last Six Fixtures club
03-05-60 club KTFC VS CCRUTD club
H
07-05-60 club KTFC VS TRNGFC club
H
17-05-60 club KTFC VS ARMY FC club
A
20-05-60 club KTFC VS NSTU club
H

Players

All Players

1
club
ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
พลวัต
ทองขาว
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
7
club
ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ทัซซึยะ
ฟูจิโอกะ
  club  club club 1 club - club 2
FW
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club 1 club - club 4
FW
10
club
วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  club 2 club - club -
DF
11
club
เดวิด
เมกิทท์
  club  club - club - club -
MF
14
club
โอตานิ
โซมะ
  club  club club - club 1 club 2
MF
17
club
ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  club - club - club -
DF
20
club
นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club 1 club - club 1
FW
24
club
ฟารามารซ์
วาดัดเดอรัคชาน
  club  club club 2 club - club 1
DF
26
club
นายขันติ
แก่นงาม
  club  club - club - club -
GK
29
club
นฤเบศร
ท่างาม
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club 1 club - club -
MF
34
club
สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  club - club - club -
GK
37
club
ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  club 1 club - club -
DF
44
club
ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  club 1 club - club -
MF
45
club
จตุชัย
ทองบุตร
  club  club 1 club - club 1
MF
55
club
เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  club - club - club -
DF
77
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club 1
FW
88
club
วุฒิชัย
รูปสูง
  club  club - club - club -
MF
99
club
LEE
MIN KYU
  club  club club 1 club - club 4
FW
1 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
2 ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  DF
club 1 club - club -
4 พลวัต
ทองขาว
  club  MF
club 1 club - club -
5 สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  DF
club 1 club - club -
6 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
7 ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  MF
club 1 club - club -
8 ทัซซึยะ
ฟูจิโอกะ
  club  club FW
club 1 club - club 2
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club 1 club - club 4
10 วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  DF
club 2 club - club -
11 เดวิด
เมกิทท์
  club  MF
club - club - club -
14 โอตานิ
โซมะ
  club  club MF
club - club 1 club 2
17 ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  DF
club - club - club -
18 พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  DF
club - club - club -
20 นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club 1 club - club 1
24 ฟารามารซ์
วาดัดเดอรัคชาน
  club  club DF
club 2 club - club 1
26 นายขันติ
แก่นงาม
  club  GK
club - club - club -
29 นฤเบศร
ท่างาม
  club  MF
club 1 club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club 1 club - club -
34 สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  GK
club - club - club -
37 ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  DF
club 1 club - club -
44 ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  MF
club 1 club - club -
45 จตุชัย
ทองบุตร
  club  MF
club 1 club - club 1
55 เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  DF
club - club - club -
77 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club 1
88 วุฒิชัย
รูปสูง
  club  MF
club - club - club -
99 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club 1 club - club 4

GoalKeeper Players

1
club
ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายขันติ
แก่นงาม
  club  club - club - club -
GK
34
club
สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  club - club - club -
GK
1 ทักดนัย
กลมเกลี้ยง
  club  GK
club - club - club -
26 นายขันติ
แก่นงาม
  club  GK
club - club - club -
34 สุรยุทธ
เพียรชนะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
10
club
วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  club 2 club - club -
DF
17
club
ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  club - club - club -
DF
24
club
ฟารามารซ์
วาดัดเดอรัคชาน
  club  club club 2 club - club 1
DF
37
club
ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  club 1 club - club -
DF
55
club
เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  club - club - club -
DF
2 ศราวุฒิ
ผายกลาง
  club  DF
club 1 club - club -
5 สัญหณัฐ
โอภาวสุ
  club  DF
club 1 club - club -
6 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
10 วุฒิพงศ์
แป้นชุม
  club  DF
club 2 club - club -
17 ชัยวัฒน์
พึ่งเฮง
  club  DF
club - club - club -
18 พิสิฐพงศ์
ผูกวาจา
  club  DF
club - club - club -
24 ฟารามารซ์
วาดัดเดอรัคชาน
  club  club DF
club 2 club - club 1
37 ทนงศักดิ์
วงษ์ถม
  club  DF
club 1 club - club -
55 เทพรักษ์
กิจบรรจง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
พลวัต
ทองขาว
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
เดวิด
เมกิทท์
  club  club - club - club -
MF
14
club
โอตานิ
โซมะ
  club  club club - club 1 club 2
MF
29
club
นฤเบศร
ท่างาม
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club 1 club - club -
MF
44
club
ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  club 1 club - club -
MF
45
club
จตุชัย
ทองบุตร
  club  club 1 club - club 1
MF
88
club
วุฒิชัย
รูปสูง
  club  club - club - club -
MF
4 พลวัต
ทองขาว
  club  MF
club 1 club - club -
7 ชัยพัสส์
รัตนธนังพงศ์
  club  MF
club 1 club - club -
11 เดวิด
เมกิทท์
  club  MF
club - club - club -
14 โอตานิ
โซมะ
  club  club MF
club - club 1 club 2
29 นฤเบศร
ท่างาม
  club  MF
club 1 club - club -
33 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club 1 club - club -
44 ชนาธิป
วัชระธนะกุล
  club  MF
club 1 club - club -
45 จตุชัย
ทองบุตร
  club  MF
club 1 club - club 1
88 วุฒิชัย
รูปสูง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
ทัซซึยะ
ฟูจิโอกะ
  club  club club 1 club - club 2  
FW
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club 1 club - club 4  
FW
20
club
นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club 1 club - club 1  
FW
77
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club 1  
FW
99
club
LEE
MIN KYU
  club  club club 1 club - club 4  
FW
8 ทัซซึยะ
ฟูจิโอกะ
  club  club FW
club 1 club - club 2
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club 1 club - club 4
20 นายธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club 1 club - club 1
77 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club 1
99 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club 1 club - club 4

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor