club club club
 

Club & Players

club
club Bangkok U. Deffo FC
Club Name [Thai] Bangkok U. Deffo FC
Club Name [Eng] Bangkok U. Deffo FC
Short Name [Thai] บียู เดฟโฟ
Short Name [Eng] ฺBU Deffo
Alias [Eng] นักเตะพลังเพชร
Stadium [Eng] สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
Capacity 1500
Website https://www.facebook.com/bangkokudeffo/
Email sittinun.s@bu.ac.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Bangkok U. Deffo FC   4 1 3 12 12   4 2 0 13 3   14 8 3 3 25 15   10 27
Last Six Results club
20-05-60 club ฺBUDFC 1 - 2 CCRUTD club
L
17-05-60 club ฺBUDFC 5 - 1 BBFC club
W
13-05-60 club ฺBUDFC 0 - 5 SKFC club
L
06-05-60 club ฺBUDFC 4 - 1 RPC club
W
03-05-60 club ฺBUDFC 1 - 0 SRTFC club
W
29-04-60 club ฺBUDFC 2 - 1 NSTU club
W
Last Six Fixtures club
26-06-60 club ฺBUDFC VS ARMY FC club
A
01-07-60 club ฺBUDFC VS KBUFC club
H
05-07-60 club ฺBUDFC VS KTFC club
A
15-07-60 club ฺBUDFC VS TRNGFC club
H
22-07-60 club ฺBUDFC VS RNUTD club
A
30-07-60 club ฺBUDFC VS SMFC club
A

Players

All Players

1
club
กิตติธัช
กลอนสม
  club  club - club - club -
GK
2
club
สิทธิโชค
ฟองกำแหง
  club  club 1 club - club -
MF
4
club
นายอภิฉัตร
เพชรศิริ
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
นายณัฐปคัลภ์
กลีบบัว
  club  club - club - club -
DF
6
club
โรซันคาน
บินต่วน
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
8
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club - club - club 6
MF
9
club
อนุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  club 2 club - club 12
FW
10
club
บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  club 1 club - club 2
MF
12
club
เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  club 2 club - club -
MF
13
club
อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  club - club - club 2
FW
14
club
พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  club 3 club - club -
MF
15
club
ธีระศักดิ์
คุณรักษา
  club  club 3 club 1 club -
FW
16
club
เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  club 4 club - club 2
MF
17
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -
FW
18
club
KHAMPHENG
SAYAYUTTHI
  club  club club - club - club -
FW
20
club
MITSADA
SAITAIFAH
  club  club club - club - club -
FW
21
club
พูลศักดิ์
จากผา
  club  club - club - club -
FW
22
club
ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  club - club - club -
DF
23
club
นายชลธาร
พูลทอง
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
ธนพนธ์
อุทัยรัตนะชัย
  club  club - club - club -
DF
25
club
เอกชัย
ทุมพล
  club  club 1 club - club -
GK
26
club
นายธนพงศ์
บุษบา
  club  club - club - club -
GK
29
club
วสันต์
จันทร์แว่น
  club  club - club - club -
FW
31
club
ฐายกฤษฎิ์
อินทรวงศ์
  club  club - club - club -
MF
34
club
อภิณัฐ
ศรีพลวารี
  club  club - club - club -
FW
35
club
กิตติศักดิ์
ศิริแว่น
  club  club - club - club -
MF
39
club
เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
1 กิตติธัช
กลอนสม
  club  GK
club - club - club -
2 สิทธิโชค
ฟองกำแหง
  club  MF
club 1 club - club -
4 นายอภิฉัตร
เพชรศิริ
  club  DF
club 2 club - club -
5 นายณัฐปคัลภ์
กลีบบัว
  club  DF
club - club - club -
6 โรซันคาน
บินต่วน
  club  MF
club 2 club - club -
7 เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
8 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club - club - club 6
9 อนุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club 2 club - club 12
10 บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  MF
club 1 club - club 2
12 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club 2 club - club -
13 อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  FW
club - club - club 2
14 พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  MF
club 3 club - club -
15 ธีระศักดิ์
คุณรักษา
  club  FW
club 3 club 1 club -
16 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club 4 club - club 2
17 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
18 KHAMPHENG
SAYAYUTTHI
  club  club FW
club - club - club -
20 MITSADA
SAITAIFAH
  club  club FW
club - club - club -
21 พูลศักดิ์
จากผา
  club  FW
club - club - club -
22 ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  DF
club - club - club -
23 นายชลธาร
พูลทอง
  club  DF
club 1 club - club -
24 ธนพนธ์
อุทัยรัตนะชัย
  club  DF
club - club - club -
25 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club 1 club - club -
26 นายธนพงศ์
บุษบา
  club  GK
club - club - club -
29 วสันต์
จันทร์แว่น
  club  FW
club - club - club -
31 ฐายกฤษฎิ์
อินทรวงศ์
  club  MF
club - club - club -
34 อภิณัฐ
ศรีพลวารี
  club  FW
club - club - club -
35 กิตติศักดิ์
ศิริแว่น
  club  MF
club - club - club -
39 เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติธัช
กลอนสม
  club  club - club - club -
GK
25
club
เอกชัย
ทุมพล
  club  club 1 club - club -
GK
26
club
นายธนพงศ์
บุษบา
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติธัช
กลอนสม
  club  GK
club - club - club -
25 เอกชัย
ทุมพล
  club  GK
club 1 club - club -
26 นายธนพงศ์
บุษบา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
นายอภิฉัตร
เพชรศิริ
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
นายณัฐปคัลภ์
กลีบบัว
  club  club - club - club -
DF
7
club
เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  club - club - club -
DF
23
club
นายชลธาร
พูลทอง
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
ธนพนธ์
อุทัยรัตนะชัย
  club  club - club - club -
DF
4 นายอภิฉัตร
เพชรศิริ
  club  DF
club 2 club - club -
5 นายณัฐปคัลภ์
กลีบบัว
  club  DF
club - club - club -
7 เกริกพงษ์
บุญสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
22 ประสงค์ศิลป์
พิพิธวรศิริ
  club  DF
club - club - club -
23 นายชลธาร
พูลทอง
  club  DF
club 1 club - club -
24 ธนพนธ์
อุทัยรัตนะชัย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
สิทธิโชค
ฟองกำแหง
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
โรซันคาน
บินต่วน
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club - club - club 6
MF
10
club
บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  club 1 club - club 2
MF
12
club
เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  club 2 club - club -
MF
14
club
พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  club 3 club - club -
MF
16
club
เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  club 4 club - club 2
MF
31
club
ฐายกฤษฎิ์
อินทรวงศ์
  club  club - club - club -
MF
35
club
กิตติศักดิ์
ศิริแว่น
  club  club - club - club -
MF
2 สิทธิโชค
ฟองกำแหง
  club  MF
club 1 club - club -
6 โรซันคาน
บินต่วน
  club  MF
club 2 club - club -
8 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club - club - club 6
10 บัณฑิต
ปานพ้นภัย
  club  MF
club 1 club - club 2
12 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club 2 club - club -
14 พิเชษฐ
มุตุมาจันทร์
  club  MF
club 3 club - club -
16 เอกสิทธิ์
สุดสวาท
  club  MF
club 4 club - club 2
31 ฐายกฤษฎิ์
อินทรวงศ์
  club  MF
club - club - club -
35 กิตติศักดิ์
ศิริแว่น
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
อนุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  club 2 club - club 12  
FW
13
club
อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  club - club - club 2  
FW
15
club
ธีระศักดิ์
คุณรักษา
  club  club 3 club 1 club -  
FW
17
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -  
FW
18
club
KHAMPHENG
SAYAYUTTHI
  club  club club - club - club -  
FW
20
club
MITSADA
SAITAIFAH
  club  club club - club - club -  
FW
21
club
พูลศักดิ์
จากผา
  club  club - club - club -  
FW
29
club
วสันต์
จันทร์แว่น
  club  club - club - club -  
FW
34
club
อภิณัฐ
ศรีพลวารี
  club  club - club - club -  
FW
39
club
เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  club - club - club -  
FW
9 อนุศักดิ์
เหล่าแสงไทย
  club  FW
club 2 club - club 12
13 อภิวิชญ์
เสมอเหมือน
  club  FW
club - club - club 2
15 ธีระศักดิ์
คุณรักษา
  club  FW
club 3 club 1 club -
17 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
18 KHAMPHENG
SAYAYUTTHI
  club  club FW
club - club - club -
20 MITSADA
SAITAIFAH
  club  club FW
club - club - club -
21 พูลศักดิ์
จากผา
  club  FW
club - club - club -
29 วสันต์
จันทร์แว่น
  club  FW
club - club - club -
34 อภิณัฐ
ศรีพลวารี
  club  FW
club - club - club -
39 เขษมศักดิ์
เรื่องสุขสุด
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor