club club club club

Club & Players

club
club สีหมอก เอฟซี
Club Name [Thai] สีหมอก เอฟซี
Club Name [Eng] SIMORK FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SMFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Capacity 5000
Website
Email Touchsanova_san@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สีหมอก เอฟซี   0 1 0 1 1   0 1 0 0 0   2 0 2 0 1 1   0 2
Last Six Results club
17-02-61 club SMFC 1 - 1 RNUTD club
D
11-02-61 club SMFC 0 - 0 CTUTD club
D
Last Six Fixtures club
24-02-61 club SMFC VS RPC club
A
04-03-61 club SMFC VS BTUUTD club
H
11-03-61 club SMFC VS SRTFC club
A
18-03-61 club SMFC VS CCRUTD club
H
24-03-61 club SMFC VS KBUFC club
H
31-03-61 club SMFC VS WUNKS UTD club
A

Players

All Players

2
club
ธนกร
คำพราว
  club  club - club - club -
DF
3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  club - club - club -
DF
7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -
FW
10
club
นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club - club - club -
FW
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club -
MF
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
14
club
นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  club - club - club -
FW
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club 1 club -
DF
16
club
บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
26
club
วีรเดช
ทองมั่น
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -
MF
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
33
club
ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  club - club - club -
FW
37
club
เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
39
club
พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  club - club - club -
FW
40
club
เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  club - club - club -
GK
41
club
อิศรา
อุประ
  club  club - club - club -
MF
55
club
ศักดา
คุ้มกัน
  club  club - club - club -
DF
88
club
OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club club - club - club 1
FW
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
2 ธนกร
คำพราว
  club  DF
club - club - club -
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
4 จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  DF
club - club - club -
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club 1 club - club -
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
10 นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club - club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club -
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
14 นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  FW
club - club - club -
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club 1 club -
16 บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
17 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  MF
club - club - club -
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
26 วีรเดช
ทองมั่น
  club  DF
club 1 club - club -
27 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  MF
club - club - club -
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  FW
club - club - club -
37 เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
39 พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
40 เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  GK
club - club - club -
41 อิศรา
อุประ
  club  MF
club - club - club -
55 ศักดา
คุ้มกัน
  club  DF
club - club - club -
88 OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club FW
club - club - club 1
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
40
club
เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  club - club - club -
GK
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
40 เเสงเพชร
ภูคลองโยง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธนกร
คำพราว
  club  club - club - club -
DF
3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  club - club - club -
DF
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club 1 club -
DF
26
club
วีรเดช
ทองมั่น
  club  club 1 club - club -
DF
55
club
ศักดา
คุ้มกัน
  club  club - club - club -
DF
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
2 ธนกร
คำพราว
  club  DF
club - club - club -
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
4 จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club - club - club -
6 ภานุรุจ
ไชยเเสนทา
  club  DF
club - club - club -
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club 1 club -
26 วีรเดช
ทองมั่น
  club  DF
club 1 club - club -
55 ศักดา
คุ้มกัน
  club  DF
club - club - club -
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club -
MF
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
16
club
บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club - club - club -
MF
27
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -
MF
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
37
club
เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
41
club
อิศรา
อุประ
  club  club - club - club -
MF
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club - club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club 1 club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club -
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
16 บวรกิตติ์
จันทร์ประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
17 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  MF
club - club - club -
27 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  MF
club - club - club -
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
37 เนติพงศ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
41 อิศรา
อุประ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  club - club - club -  
FW
10
club
นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club - club - club -  
FW
14
club
นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  club - club - club -  
FW
33
club
ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  club - club - club -  
FW
39
club
พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  club - club - club -  
FW
88
club
OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club club - club - club 1  
FW
9 เอกพนธ์
นามมุลตรี
  club  FW
club - club - club -
10 นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club - club - club -
14 นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  FW
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  FW
club - club - club -
39 พัสกร
บัวสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
88 OPARA
OBIOMA KINGSLEY
  club  club FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor