club club club
 

Club & Players

club
club สีหมอก เอฟซี
Club Name [Thai] สีหมอก เอฟซี
Club Name [Eng] SIMORK FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SMFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Capacity 0
Website
Email Touchsanova_san@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สีหมอก เอฟซี   0 1 4 5 11   0 3 6 6 18   14 0 4 10 11 29   -18 4
Last Six Results club
20-05-60 club SMFC 0 - 2 TRNGFC club
L
17-05-60 club SMFC 2 - 2 SRTFC club
D
14-05-60 club SMFC 0 - 0 NSTU club
D
07-05-60 club SMFC 0 - 1 ARMY FC club
L
03-05-60 club SMFC 0 - 2 RPC club
L
30-04-60 club SMFC 1 - 2 KBUFC club
L
Last Six Fixtures club
24-06-60 club SMFC VS CCRUTD club
H
02-07-60 club SMFC VS KTFC club
H
05-07-60 club SMFC VS NRUTD club
A
08-07-60 club SMFC VS RNUTD club
A
16-07-60 club SMFC VS SKFC club
H
23-07-60 club SMFC VS CTUTD club
A

Players

All Players

1
club
ธีธัช
คำสำรวย
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธนกร
คำพราว
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
4
club
สหภาพ
โรจน์วิเชียร์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
อภินันท์
อ่วมสะอาด
  club  club - club - club -
MF
7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club 5 club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club 3 club - club -
MF
9
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club 2 club - club -
FW
10
club
พัสกร
บัวสุวรรณ
  club  club 1 club - club -
FW
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club 1
MF
12
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -
FW
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club 3 club - club -
MF
14
club
นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  club - club - club 3
FW
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศักดิ์ชัย
ลีกวิลัย
  club  club - club - club -
FW
17
club
กฤษฎา
ศรีวนิช
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
20
club
คูลิบารี่
อิบราฮิม อมิรัล
  club  club club 1 club - club -
DF
22
club
อากางบี อากีบู
อากินกูมี่ โอยีโยเด
  club  club club 1 club - club -
FW
23
club
โดกูเร่
การาโมโก
  club  club club 2 club - club 4
MF
24
club
ขชล
มีใจเย็น
  club  club - club - club -
GK
25
club
นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club 1 club - club 2
FW
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
39
club
เนติพงษ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
41
club
อิศรา
อุประ
  club  club - club - club -
MF
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
98
club
อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  club - club - club -
MF
1 ธีธัช
คำสำรวย
  club  GK
club - club - club -
2 ธนกร
คำพราว
  club  DF
club 3 club - club -
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
4 สหภาพ
โรจน์วิเชียร์
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club 3 club - club -
6 อภินันท์
อ่วมสะอาด
  club  MF
club - club - club -
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club 5 club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club 3 club - club -
9 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  FW
club 2 club - club -
10 พัสกร
บัวสุวรรณ
  club  FW
club 1 club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club 1
12 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  FW
club - club - club -
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club 3 club - club -
14 นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  FW
club - club - club 3
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
16 ศักดิ์ชัย
ลีกวิลัย
  club  FW
club - club - club -
17 กฤษฎา
ศรีวนิช
  club  MF
club - club - club -
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
20 คูลิบารี่
อิบราฮิม อมิรัล
  club  club DF
club 1 club - club -
22 อากางบี อากีบู
อากินกูมี่ โอยีโยเด
  club  club FW
club 1 club - club -
23 โดกูเร่
การาโมโก
  club  club MF
club 2 club - club 4
24 ขชล
มีใจเย็น
  club  GK
club - club - club -
25 นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club 1 club - club 2
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
39 เนติพงษ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
41 อิศรา
อุประ
  club  MF
club - club - club -
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -
98 อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ธีธัช
คำสำรวย
  club  club - club - club -
GK
18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
24
club
ขชล
มีใจเย็น
  club  club - club - club -
GK
1 ธีธัช
คำสำรวย
  club  GK
club - club - club -
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
24 ขชล
มีใจเย็น
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธนกร
คำพราว
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
ธีรติ
หอมทอง
  club  club - club - club -
DF
4
club
สหภาพ
โรจน์วิเชียร์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  club 3 club - club -
DF
15
club
จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
20
club
คูลิบารี่
อิบราฮิม อมิรัล
  club  club club 1 club - club -
DF
91
club
ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  club - club - club -
DF
2 ธนกร
คำพราว
  club  DF
club 3 club - club -
3 ธีรติ
หอมทอง
  club  DF
club - club - club -
4 สหภาพ
โรจน์วิเชียร์
  club  DF
club - club - club -
5 ประยูรศักดิ์
แซ่อึ้ง
  club  DF
club 3 club - club -
15 จิรวัฒน์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
20 คูลิบารี่
อิบราฮิม อมิรัล
  club  club DF
club 1 club - club -
91 ณัฐวุฒิ
ชะนะชาญ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
อภินันท์
อ่วมสะอาด
  club  club - club - club -
MF
7
club
วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  club 5 club - club -
MF
8
club
วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  club 3 club - club -
MF
11
club
อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  club - club - club 1
MF
13
club
ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  club 3 club - club -
MF
17
club
กฤษฎา
ศรีวนิช
  club  club - club - club -
MF
23
club
โดกูเร่
การาโมโก
  club  club club 2 club - club 4
MF
30
club
มณฑล
พลนอก
  club  club - club - club -
MF
39
club
เนติพงษ์
นาคฉิม
  club  club - club - club -
MF
41
club
อิศรา
อุประ
  club  club - club - club -
MF
98
club
อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  club - club - club -
MF
6 อภินันท์
อ่วมสะอาด
  club  MF
club - club - club -
7 วชิรวิทย์
บุปผาเดช
  club  MF
club 5 club - club -
8 วรวุฒิ
แสงสว่าง
  club  MF
club 3 club - club -
11 อริยะ
ตันติกุลมานิมิต
  club  MF
club - club - club 1
13 ภัทรพล
เอี่ยมวิโรจน์
  club  MF
club 3 club - club -
17 กฤษฎา
ศรีวนิช
  club  MF
club - club - club -
23 โดกูเร่
การาโมโก
  club  club MF
club 2 club - club 4
30 มณฑล
พลนอก
  club  MF
club - club - club -
39 เนติพงษ์
นาคฉิม
  club  MF
club - club - club -
41 อิศรา
อุประ
  club  MF
club - club - club -
98 อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  club 2 club - club -  
FW
10
club
พัสกร
บัวสุวรรณ
  club  club 1 club - club -  
FW
12
club
ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  club - club - club -  
FW
14
club
นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  club - club - club 3  
FW
16
club
ศักดิ์ชัย
ลีกวิลัย
  club  club - club - club -  
FW
22
club
อากางบี อากีบู
อากินกูมี่ โอยีโยเด
  club  club club 1 club - club -  
FW
25
club
นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  club 1 club - club 2  
FW
9 ภูมิพัฒน์
ทองเศรษฐี
  club  FW
club 2 club - club -
10 พัสกร
บัวสุวรรณ
  club  FW
club 1 club - club -
12 ยุทธพิชัย
โสภณปัญญากุล
  club  FW
club - club - club -
14 นฤสรณ์
ปิ่นเกตุ
  club  FW
club - club - club 3
16 ศักดิ์ชัย
ลีกวิลัย
  club  FW
club - club - club -
22 อากางบี อากีบู
อากินกูมี่ โอยีโยเด
  club  club FW
club 1 club - club -
25 นายศักดิ์สิทธิ์
สนธิกุล
  club  FW
club 1 club - club 2

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor