club club club
 

Club & Players

club
club เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] MOF CUSTOMS UNITED
Short Name [Thai] ศุลกากรยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUSTOMS UNITED
Alias [Eng] สิงห์นายด่าน
Stadium [Eng] สนามศุลกากรลาดกระบัง54
Capacity 1200
Website ศุลกากร ยูไนเต็ด แฟนคลับ | Facebook
Email peamsuk02@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด   2 2 3 7 10   1 2 4 5 9   14 3 4 7 12 19   -7 13
Last Six Results club
21-06-60 club CTUTD 1 - 2 RYFC club
L
21-05-60 club CTUTD 0 - 0 RPC club
D
17-05-60 club CTUTD 0 - 1 RNUTD club
L
14-05-60 club CTUTD 1 - 2 CCRUTD club
L
06-05-60 club CTUTD 0 - 1 BBFC club
L
29-04-60 club CTUTD 0 - 2 TRNGFC club
L
Last Six Fixtures club
24-06-60 club CTUTD VS SRTFC club
H
01-07-60 club CTUTD VS SKFC club
A
05-07-60 club CTUTD VS NSTU club
H
09-07-60 club CTUTD VS NRUTD club
H
16-07-60 club CTUTD VS ARMY FC club
A
23-07-60 club CTUTD VS SMFC club
H

Players

All Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
ศรัณย์
สมิงชัย
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
7
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club - club - club -
DF
8
club
ทิวา
แสงสมบูรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club club - club - club 3
FW
10
club
ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  club - club - club -
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -
FW
12
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  club 1 club - club 1
MF
15
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
นราธร
วงษ์วิชา
  club  club - club - club -
GK
19
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 1 club - club 1
DF
23
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 4 club - club -
MF
24
club
นายพินิจ
ไชชนะ
  club  club - club - club -
MF
25
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
26
club
นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  club 3 club - club 4
FW
28
club
อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
30
club
อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  club - club - club -
DF
31
club
ECHENIQUE
LUCAS DANIEL
  club  club club - club - club -
GK
35
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 3 club 1 club 1
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club 1 club - club -
4 ศรัณย์
สมิงชัย
  club  DF
club 2 club - club -
6 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
7 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club - club - club -
8 ทิวา
แสงสมบูรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
9 GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club FW
club - club - club 3
10 ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
12 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club MF
club - club - club -
14 ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  MF
club 1 club - club 1
15 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
16 ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  DF
club 1 club - club -
18 นราธร
วงษ์วิชา
  club  GK
club - club - club -
19 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  DF
club 1 club - club -
20 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 3 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 1 club - club 1
23 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 4 club - club -
24 นายพินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club - club - club -
25 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
26 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 3 club - club 4
28 อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  MF
club 1 club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
30 อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  DF
club - club - club -
31 ECHENIQUE
LUCAS DANIEL
  club  club GK
club - club - club -
35 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 3 club 1 club 1

GoalKeeper Players

18
club
นราธร
วงษ์วิชา
  club  club - club - club -
GK
25
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
31
club
ECHENIQUE
LUCAS DANIEL
  club  club club - club - club -
GK
18 นราธร
วงษ์วิชา
  club  GK
club - club - club -
25 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
31 ECHENIQUE
LUCAS DANIEL
  club  club GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
ศรัณย์
สมิงชัย
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club - club - club -
DF
15
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 1 club - club 1
DF
30
club
อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  club - club - club -
DF
35
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club 3 club 1 club 1
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club 1 club - club -
4 ศรัณย์
สมิงชัย
  club  DF
club 2 club - club -
7 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club - club - club -
15 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
16 ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  DF
club 1 club - club -
19 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  DF
club 1 club - club -
20 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club 1 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 3 club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 1 club - club 1
30 อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  DF
club - club - club -
35 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club 3 club 1 club 1

Midfielder Players

6
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ทิวา
แสงสมบูรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
12
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  club 1 club - club 1
MF
23
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club 4 club - club -
MF
24
club
นายพินิจ
ไชชนะ
  club  club - club - club -
MF
28
club
อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
6 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
8 ทิวา
แสงสมบูรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
12 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club MF
club - club - club -
14 ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  MF
club 1 club - club 1
23 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club 4 club - club -
24 นายพินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club - club - club -
28 อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  MF
club 1 club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club club - club - club 3  
FW
10
club
ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -  
FW
26
club
นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  club 3 club - club 4  
FW
9 GONCALVES OLIVEIRA LOPES SILVA
RODRIGO
  club  club FW
club - club - club 3
10 ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
26 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 3 club - club 4

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor