club club club club

Club & Players

club
club เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] MOF CUSTOMS UNITED
Short Name [Thai] ศุลกากรยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUSTOMS UNITED
Alias [Eng] สิงห์นายด่าน
Stadium [Eng] สนามศุลกากรลาดกระบัง54
Capacity 1200
Website ศุลกากร ยูไนเต็ด แฟนคลับ | Facebook
Email peamsuk02@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด   7 2 5 20 19   3 3 8 12 21   28 10 5 13 32 40   -8 35
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club - club - club -
DF
7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายพินิจ
ไชชนะ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
10
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -
FW
12
club
นายกิตติ
สุริเจย์
  club  club - club - club -
GK
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -
FW
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club - club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club - club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
24
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club - club - club -
FW
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club - club - club -
MF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club - club - club -
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club - club - club -
8 นายพินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club - club - club -
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
10 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
12 นายกิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club - club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club -
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club - club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club - club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club - club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club - club - club -
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -
24 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club FW
club - club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

12
club
นายกิตติ
สุริเจย์
  club  club - club - club -
GK
26
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
12 นายกิตติ
สุริเจย์
  club  GK
club - club - club -
26 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club - club - club -
DF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club - club - club -
DF
19
club
รัฐพล
เสนาผดุง
  club  club - club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ศุภร
ศุภการ
  club  club - club - club -
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club - club - club -
4 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  DF
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club - club - club -
19 รัฐพล
เสนาผดุง
  club  DF
club - club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club - club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club - club - club -
23 ศุภร
ศุภการ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
มงคลชัย
กองจำปา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายพินิจ
ไชชนะ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
29
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
MF
31
club
เดชา
หวัดแท่น
  club  club - club - club -
MF
37
club
คุณาพร
ศรีโสม
  club  club - club - club -
MF
7 มงคลชัย
กองจำปา
  club  MF
club - club - club -
8 นายพินิจ
ไชชนะ
  club  MF
club - club - club -
9 ภาสกร
ดอกอินทร์
  club  MF
club - club - club -
14 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
29 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  MF
club - club - club -
31 เดชา
หวัดแท่น
  club  MF
club - club - club -
37 คุณาพร
ศรีโสม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -  
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -  
FW
13
club
EFE
OBODE
  club  club club - club - club -  
FW
24
club
COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club club - club - club -  
FW
10 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  FW
club - club - club -
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
13 EFE
OBODE
  club  club FW
club - club - club -
24 COULIBALY
IBRAHIM AMIRAL
  club  club FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor