club club club
 

Club & Players

club
club เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] MOF CUSTOMS UNITED
Short Name [Thai] ศุลกากรยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUSTOMS UNITED
Alias [Eng] สิงห์นายด่าน
Stadium [Eng] สนามศุลกากรลาดกระบัง54
Capacity 1200
Website ศุลกากร ยูไนเต็ด แฟนคลับ | Facebook
Email peamsuk02@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด   2 1 2 7 9   1 2 2 4 6   10 3 3 4 11 15   -4 12
Last Six Results club
29-04-60 club CTUTD 0 - 2 TRNGFC club
L
08-04-60 club CTUTD 0 - 1 ฺBUDFC club
L
05-04-60 club CTUTD 1 - 0 MKUTD club
W
02-04-60 club CTUTD 2 - 1 KTFC club
W
26-03-60 club CTUTD 4 - 2 SMFC club
W
19-03-60 club CTUTD 2 - 2 ARMY FC club
D
Last Six Fixtures club
06-05-60 club CTUTD VS BBFC club
A
14-05-60 club CTUTD VS CCRUTD club
A
17-05-60 club CTUTD VS RNUTD club
H
21-05-60 club CTUTD VS RFC club
H

Players

All Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
ศรัณย์
สมิงชัย
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
7
club
นายสุทิน
เอี่ยมสอาด
  club  club - club - club -
MF
8
club
ศุภกิจ
ประทุมสิริ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธีรยุทธ
งามละม้าย
  club  club 5 club - club 2
FW
10
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club 1
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -
FW
13
club
วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club 1 club - club -
FW
14
club
ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  club 1 club - club 1
MF
15
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
วิศรุต
พันนาสี
  club  club - club - club -
FW
18
club
นราธร
วงษ์วิชา
  club  club - club - club -
GK
19
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club 1 club - club -
DF
20
club
SHOLA JIMMY
OMOTOSHO
  club  club club 1 club - club 1
FW
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
22
club
วีระชัย
โทวงค์
  club  club - club - club -
GK
23
club
KIMIAKI
KINOMURA
  club  club club 1 club - club -
DF
24
club
ITSUKI
YAMADA
  club  club club 1 club - club 2
MF
25
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
26
club
นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  club 1 club - club 3
FW
27
club
อภิชน
โยปัดทุม
  club  club - club - club -
MF
28
club
อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  club - club - club -
MF
29
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -
FW
30
club
อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  club - club - club -
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club 1 club - club -
4 ศรัณย์
สมิงชัย
  club  DF
club 2 club - club -
5 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -
6 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
7 นายสุทิน
เอี่ยมสอาด
  club  MF
club - club - club -
8 ศุภกิจ
ประทุมสิริ
  club  MF
club - club - club -
9 ธีรยุทธ
งามละม้าย
  club  FW
club 5 club - club 2
10 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club 1
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
13 วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  FW
club 1 club - club -
14 ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  MF
club 1 club - club 1
15 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
16 ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  DF
club 1 club - club -
17 วิศรุต
พันนาสี
  club  FW
club - club - club -
18 นราธร
วงษ์วิชา
  club  GK
club - club - club -
19 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  DF
club 1 club - club -
20 SHOLA JIMMY
OMOTOSHO
  club  club FW
club 1 club - club 1
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 3 club - club -
22 วีระชัย
โทวงค์
  club  GK
club - club - club -
23 KIMIAKI
KINOMURA
  club  club DF
club 1 club - club -
24 ITSUKI
YAMADA
  club  club MF
club 1 club - club 2
25 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -
26 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 1 club - club 3
27 อภิชน
โยปัดทุม
  club  MF
club - club - club -
28 อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  MF
club - club - club -
29 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -
30 อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นราธร
วงษ์วิชา
  club  club - club - club -
GK
22
club
วีระชัย
โทวงค์
  club  club - club - club -
GK
25
club
อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  club - club - club -
GK
18 นราธร
วงษ์วิชา
  club  GK
club - club - club -
22 วีระชัย
โทวงค์
  club  GK
club - club - club -
25 อภิรักษ์
ศรีวงษ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
พีระพงศ์
อุดทา
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
ศรัณย์
สมิงชัย
  club  club 2 club - club -
DF
5
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
15
club
ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
ธงชัย
มะลัยทอง
  club  club 3 club - club -
DF
23
club
KIMIAKI
KINOMURA
  club  club club 1 club - club -
DF
30
club
อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  club - club - club -
DF
3 พีระพงศ์
อุดทา
  club  DF
club 1 club - club -
4 ศรัณย์
สมิงชัย
  club  DF
club 2 club - club -
5 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -
15 ศุภชัย
สังฆบุญญา
  club  DF
club - club - club -
16 ปิยะ
จงรอบคอบ
  club  DF
club 1 club - club -
19 ชนะชัย
เสาร์ทอง
  club  DF
club 1 club - club -
21 ธงชัย
มะลัยทอง
  club  DF
club 3 club - club -
23 KIMIAKI
KINOMURA
  club  club DF
club 1 club - club -
30 อดิศักดิ์
ศรีงาม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  club - club - club -
MF
7
club
นายสุทิน
เอี่ยมสอาด
  club  club - club - club -
MF
8
club
ศุภกิจ
ประทุมสิริ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  club 1 club - club 1
MF
24
club
ITSUKI
YAMADA
  club  club club 1 club - club 2
MF
27
club
อภิชน
โยปัดทุม
  club  club - club - club -
MF
28
club
อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  club - club - club -
MF
6 อัฎฐพล
ชมมาลีธนาวัฒน์
  club  MF
club - club - club -
7 นายสุทิน
เอี่ยมสอาด
  club  MF
club - club - club -
8 ศุภกิจ
ประทุมสิริ
  club  MF
club - club - club -
14 ภาณุวัตน์
ญาณอัมพรพิพัฒน์
  club  MF
club 1 club - club 1
24 ITSUKI
YAMADA
  club  club MF
club 1 club - club 2
27 อภิชน
โยปัดทุม
  club  MF
club - club - club -
28 อภิณัฐ
ทรงศรี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธีรยุทธ
งามละม้าย
  club  club 5 club - club 2  
FW
10
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club 1  
FW
11
club
จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  club - club - club -  
FW
13
club
วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club 1 club - club -  
FW
17
club
วิศรุต
พันนาสี
  club  club - club - club -  
FW
20
club
SHOLA JIMMY
OMOTOSHO
  club  club club 1 club - club 1  
FW
26
club
นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  club 1 club - club 3  
FW
29
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -  
FW
9 ธีรยุทธ
งามละม้าย
  club  FW
club 5 club - club 2
10 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club 1
11 จิรพันธ์
ผาสุขขันธ์
  club  FW
club - club - club -
13 วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  FW
club 1 club - club -
17 วิศรุต
พันนาสี
  club  FW
club - club - club -
20 SHOLA JIMMY
OMOTOSHO
  club  club FW
club 1 club - club 1
26 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 1 club - club 3
29 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor