club club club club

Club & Players

club
club นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NARA UNITED
Short Name [Thai] NRUTD
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส
Capacity 0
Website http://www.naraunited.com
Email narautd2010@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นรา ยูไนเต็ด   8 4 2 27 13   3 7 4 12 15   28 11 11 6 39 28   11 44
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

4
club
นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
DF
5
club
MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club - club - club -
DF
7
club
BAN SUK
KIM
  club  club club - club - club -
FW
8
club
นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club - club - club -
MF
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club -
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club - club - club -
FW
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายรุสดี
อามะ
  club  club - club - club -
MF
17
club
นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -
FW
18
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
19
club
มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  club - club - club -
FW
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club -
FW
23
club
นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
FW
26
club
นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
28
club
นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club - club - club -
MF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club - club - club -
DF
44
club
สะการียา
กอและ
  club  club - club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
57
club
นายนิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club - club - club -
MF
77
club
นายซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
4 นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club - club - club -
5 MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club - club - club -
7 BAN SUK
KIM
  club  club FW
club - club - club -
8 นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club - club - club -
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club -
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club - club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club - club - club -
16 นายรุสดี
อามะ
  club  MF
club - club - club -
17 นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
18 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
19 มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  FW
club - club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club -
23 นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club - club - club -
26 นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -
28 นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club - club - club -
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club - club - club -
44 สะการียา
กอและ
  club  DF
club - club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -
57 นายนิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club - club - club -
77 นายซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
18 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
26 นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -
DF
5
club
MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club - club - club -
DF
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club - club - club -
DF
33
club
ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club - club - club -
DF
44
club
สะการียา
กอและ
  club  club - club - club -
DF
50
club
อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  club - club - club -
DF
4 นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club - club - club -
5 MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club - club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club - club - club -
33 ฮานาฟี
บริสุทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club - club - club -
44 สะการียา
กอและ
  club  DF
club - club - club -
50 อัฮหมัด
โต๊ะตาบา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club - club - club -
MF
16
club
นายรุสดี
อามะ
  club  club - club - club -
MF
20
club
มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  club - club - club -
MF
28
club
นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club - club - club -
MF
57
club
นายนิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  club - club - club -
MF
77
club
นายซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
88
club
สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
8 นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club - club - club -
16 นายรุสดี
อามะ
  club  MF
club - club - club -
20 มูฮัมหมัด
เจะอาลี
  club  MF
club - club - club -
28 นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club - club - club -
57 นายนิฮาฟิล
หะยีอาซัน
  club  MF
club - club - club -
77 นายซุดิรมาน
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
88 สมนึก
แก้วอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
BAN SUK
KIM
  club  club club - club - club -  
FW
9
club
JUNGYU
JUNG
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club club - club - club -  
FW
17
club
นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -  
FW
19
club
มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  club - club - club -  
FW
21
club
พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  club - club - club -  
FW
23
club
นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club - club - club -  
FW
7 BAN SUK
KIM
  club  club FW
club - club - club -
9 JUNGYU
JUNG
  club  club FW
club - club - club -
10 IBRAHIM ABOU
DICKO
  club  club FW
club - club - club -
17 นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
19 มูฮำมัดตอเฮร
มะตาเยะ
  club  FW
club - club - club -
21 พิทักษ์
อับดุลรามัน
  club  FW
club - club - club -
23 นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor