club club club
 

Club & Players

club
club นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นรา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NARA UNITED
Short Name [Thai] NRUTD
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส
Capacity 0
Website http://www.naraunited.com
Email narautd2010@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นรา ยูไนเต็ด   4 4 1 18 8   2 4 3 8 11   18 6 8 4 26 19   7 26
Last Six Results club
16-07-60 club NRUTD 1 - 1 NSTU club
D
09-07-60 club NRUTD 0 - 2 CTUTD club
L
05-07-60 club NRUTD 0 - 0 SMFC club
D
24-06-60 club NRUTD 0 - 2 TRNGFC club
L
21-05-60 club NRUTD 1 - 3 SKFC club
L
17-05-60 club NRUTD 1 - 0 RPC club
W
Last Six Fixtures club
23-07-60 club NRUTD VS BBFC club
A
29-07-60 club NRUTD VS RNUTD club
A
05-08-60 club NRUTD VS SRTFC club
H
09-08-60 club NRUTD VS KTFC club
A
13-08-60 club NRUTD VS ARMY FC club
H
19-08-60 club NRUTD VS CCRUTD club
H

Players

All Players

1
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วิริทธิ์พล
สีมาชัยสิน
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
นายอาฟฟัน
สมาแอ
  club  club - club - club -
DF
4
club
นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club 5 club - club -
DF
5
club
MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club 1 club - club 1
DF
7
club
MR.THA FAKAAR MALIK SWADI
SWADI
  club  club club 1 club - club 3
MF
8
club
นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club 3 club - club -
MF
9
club
MICHEL
ANGE BOKA
  club  club club - club - club -
FW
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club 2 club - club -
DF
13
club
อุสมาน
ลาเต๊ะ
  club  club - club - club -
FW
15
club
นายฮารุน
สาเระ
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
นายรุสดี
อามะ
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -
FW
18
club
นายมะยูสรันต์
กาโซ
  club  club - club - club -
MF
22
club
อานันต์
กาดง
  club  club - club - club -
DF
23
club
นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club 1 club - club -
FW
24
club
นายตากือรี
เจ๊ะฆอ
  club  club - club - club -
DF
26
club
นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
28
club
นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club 1 club - club 3
MF
38
club
MR.OUATTARA
ZANA BRAHIMA
  club  club club 1 club - club 6
FW
39
club
นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club 2 club - club -
DF
55
club
นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  club 6 club - club 4
MF
99
club
อัสมิง
แม
  club  club 1 club - club -
MF
1 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
2 วิริทธิ์พล
สีมาชัยสิน
  club  DF
club 4 club - club -
3 นายอาฟฟัน
สมาแอ
  club  DF
club - club - club -
4 นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club 5 club - club -
5 MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club 1 club - club 1
7 MR.THA FAKAAR MALIK SWADI
SWADI
  club  club MF
club 1 club - club 3
8 นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club 3 club - club -
9 MICHEL
ANGE BOKA
  club  club FW
club - club - club -
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club 2 club - club -
13 อุสมาน
ลาเต๊ะ
  club  FW
club - club - club -
15 นายฮารุน
สาเระ
  club  MF
club 2 club - club -
16 นายรุสดี
อามะ
  club  MF
club 1 club - club -
17 นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
18 นายมะยูสรันต์
กาโซ
  club  MF
club - club - club -
22 อานันต์
กาดง
  club  DF
club - club - club -
23 นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club 1 club - club -
24 นายตากือรี
เจ๊ะฆอ
  club  DF
club - club - club -
26 นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -
28 นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club 1 club - club 3
38 MR.OUATTARA
ZANA BRAHIMA
  club  club FW
club 1 club - club 6
39 นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club 2 club - club -
55 นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club 6 club - club 4
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
นายอารีข่าน
สแม
  club  club - club - club -
GK
1 อับดุลกอเดร์
สาและ
  club  GK
club - club - club -
26 นายรีบูวัน
อาเกะ
  club  GK
club - club - club -
27 นายอารีข่าน
สแม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วิริทธิ์พล
สีมาชัยสิน
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
นายอาฟฟัน
สมาแอ
  club  club - club - club -
DF
4
club
นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  club 5 club - club -
DF
5
club
MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club club 1 club - club 1
DF
11
club
อับดุลซาฟี
อาแว
  club  club 2 club - club -
DF
22
club
อานันต์
กาดง
  club  club - club - club -
DF
24
club
นายตากือรี
เจ๊ะฆอ
  club  club - club - club -
DF
39
club
นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  club 2 club - club -
DF
2 วิริทธิ์พล
สีมาชัยสิน
  club  DF
club 4 club - club -
3 นายอาฟฟัน
สมาแอ
  club  DF
club - club - club -
4 นายมาหามะซับรี
อาแวบือซา
  club  DF
club 5 club - club -
5 MR.ISLAM OSAMA
IBRAHIM ABDELKARIM
  club  club DF
club 1 club - club 1
11 อับดุลซาฟี
อาแว
  club  DF
club 2 club - club -
22 อานันต์
กาดง
  club  DF
club - club - club -
24 นายตากือรี
เจ๊ะฆอ
  club  DF
club - club - club -
39 นายสุชาติ
เต็งปะราแม
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

7
club
MR.THA FAKAAR MALIK SWADI
SWADI
  club  club club 1 club - club 3
MF
8
club
นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  club 3 club - club -
MF
15
club
นายฮารุน
สาเระ
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
นายรุสดี
อามะ
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
นายมะยูสรันต์
กาโซ
  club  club - club - club -
MF
28
club
นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  club 1 club - club 3
MF
55
club
นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  club 6 club - club 4
MF
99
club
อัสมิง
แม
  club  club 1 club - club -
MF
7 MR.THA FAKAAR MALIK SWADI
SWADI
  club  club MF
club 1 club - club 3
8 นายมูฮัมหมัดซอฟีอี
วาจิ
  club  MF
club 3 club - club -
15 นายฮารุน
สาเระ
  club  MF
club 2 club - club -
16 นายรุสดี
อามะ
  club  MF
club 1 club - club -
18 นายมะยูสรันต์
กาโซ
  club  MF
club - club - club -
28 นายอาหะมะรอซูล
ดือเระ
  club  MF
club 1 club - club 3
55 นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club 6 club - club 4
99 อัสมิง
แม
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
MICHEL
ANGE BOKA
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
อุสมาน
ลาเต๊ะ
  club  club - club - club -  
FW
17
club
นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  club - club - club -  
FW
23
club
นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  club 1 club - club -  
FW
38
club
MR.OUATTARA
ZANA BRAHIMA
  club  club club 1 club - club 6  
FW
9 MICHEL
ANGE BOKA
  club  club FW
club - club - club -
13 อุสมาน
ลาเต๊ะ
  club  FW
club - club - club -
17 นายซูไลมันร์
อาแวกะจิ
  club  FW
club - club - club -
23 นายมูฮัมหมัดอัชลี
อาแวบือซา
  club  FW
club 1 club - club -
38 MR.OUATTARA
ZANA BRAHIMA
  club  club FW
club 1 club - club 6

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor