club club club club

Club & Players

club
club ตรัง เอฟซี
Club Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Club Name [Eng] TRANG FC
Short Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Short Name [Eng] TRFC
Alias [Eng] พะยูนพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
Capacity 5600
Website Page Facebook : TRANG FC
Email trangfc_group@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ตรัง เอฟซี   12 1 2 30 7   8 3 4 20 15   30 20 4 6 50 22   28 64
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
7
club
นารายณ์
ทองรอด
  club  club - club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club - club - club -
MF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club - club - club -
DF
15
club
ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  club - club - club -
FW
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club -
MF
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club -
MF
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club - club - club -
DF
28
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -
FW
40
club
FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club club - club - club -
DF
88
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club - club - club -
DF
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
7 นารายณ์
ทองรอด
  club  MF
club - club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club - club - club -
15 ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  FW
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club -
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club -
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club - club - club -
28 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -
40 FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club DF
club - club - club -
88 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
25
club
กตัญญู
ทรงโค
  club  club - club - club -
GK
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
25 กตัญญู
ทรงโค
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club - club - club -
DF
14
club
อานนท์
ปานมีทอง
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club - club - club -
DF
40
club
FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club club - club - club -
DF
88
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club - club - club -
DF
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club - club - club -
14 อานนท์
ปานมีทอง
  club  DF
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club - club - club -
40 FERNANDO AUGUSTO
DE ABREU FERREIRA
  club  club DF
club - club - club -
88 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club - club - club -
MF
7
club
นารายณ์
ทองรอด
  club  club - club - club -
MF
8
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
10
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club - club - club -
MF
22
club
ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  club - club - club -
MF
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club -
MF
28
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club - club - club -
7 นารายณ์
ทองรอด
  club  MF
club - club - club -
8 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
10 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club - club - club -
22 ณัฐพงษ์
ป้องกัน
  club  MF
club - club - club -
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club -
28 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

15
club
ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  club - club - club -  
FW
18
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -  
FW
19
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  club - club - club -  
FW
35
club
วีรภัทร
ทองปาน
  club  club - club - club -  
FW
15 ไฟโรส
เจ๊ะแม
  club  FW
club - club - club -
18 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
19 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
32 ภุคเชนทร์
จันแดง
  club  FW
club - club - club -
35 วีรภัทร
ทองปาน
  club  FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor