club club club
 

Club & Players

club
club ตรัง เอฟซี
Club Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Club Name [Eng] TRANG FC
Short Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Short Name [Eng] TRFC
Alias [Eng] พะยูนพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
Capacity 5600
Website Page Facebook : TRANG FC
Email trangfc_group@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ตรัง เอฟซี   1 1 1 3 2   2 1 3 5 7   9 3 2 4 8 9   -1 11
Last Six Results club
29-04-60 club TRNGFC 2 - 0 CTUTD club
W
23-04-60 club TRNGFC 1 - 0 LPFC club
W
08-04-60 club TRNGFC 0 - 1 SKFC club
L
01-04-60 club TRNGFC 0 - 2 ARMY FC club
L
18-03-60 club TRNGFC 1 - 1 ฺBUDFC club
D
15-03-60 club TRNGFC 2 - 1 PDRYFC club
W
Last Six Fixtures club
03-05-60 club TRNGFC VS KBUFC club
H
07-05-60 club TRNGFC VS KTFC club
A
13-05-60 club TRNGFC VS RNUTD club
H
17-05-60 club TRNGFC VS NSTU club
H
20-05-60 club TRNGFC VS SMFC club
H

Players

All Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
พิเชษฐ์
สาดีน
  club  club - club - club -
MF
8
club
เสฎฐวุฒิ
เต่าทอง
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
10
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club 1
DF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club 4 club - club -
MF
14
club
ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club club - club - club -
MF
15
club
สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  club - club - club -
MF
16
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  club 2 club - club 1
FW
19
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -
FW
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
นัสรี
ดือเลาะ
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
23
club
DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club club 1 club - club 3
FW
25
club
อัมรัน
บูงอสายู
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 1 club - club 2
DF
28
club
AMIR
SEYEDBAGHER
  club  club club - club - club -
MF
29
club
วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  club - club - club -
DF
30
club
MARCOS
ANTONIO
  club  club club 1 club - club 1
DF
35
club
สยมภู
เอียดพูล
  club  club 1 club - club -
GK
37
club
GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club club 2 club - club -
MF
38
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 5 club - club -
DF
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club 2 club - club -
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club 1 club - club -
7 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
8 เสฎฐวุฒิ
เต่าทอง
  club  MF
club 1 club - club -
9 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
10 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  DF
club - club - club 1
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club 4 club - club -
14 ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club MF
club - club - club -
15 สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  MF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 1 club - club -
17 ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
18 เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  FW
club 2 club - club 1
19 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club 1 club - club -
21 นัสรี
ดือเลาะ
  club  MF
club 1 club - club -
22 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -
23 DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club FW
club 1 club - club 3
25 อัมรัน
บูงอสายู
  club  GK
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 1 club - club 2
28 AMIR
SEYEDBAGHER
  club  club MF
club - club - club -
29 วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  DF
club - club - club -
30 MARCOS
ANTONIO
  club  club DF
club 1 club - club 1
35 สยมภู
เอียดพูล
  club  GK
club 1 club - club -
37 GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 2 club - club -
38 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 5 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
25
club
อัมรัน
บูงอสายู
  club  club - club - club -
GK
35
club
สยมภู
เอียดพูล
  club  club 1 club - club -
GK
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
25 อัมรัน
บูงอสายู
  club  GK
club - club - club -
35 สยมภู
เอียดพูล
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club 2 club - club -
DF
10
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club 1
DF
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 1 club - club 2
DF
29
club
วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  club - club - club -
DF
30
club
MARCOS
ANTONIO
  club  club club 1 club - club 1
DF
38
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 5 club - club -
DF
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club 2 club - club -
10 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  DF
club - club - club 1
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club 1 club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 1 club - club 2
29 วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  DF
club - club - club -
30 MARCOS
ANTONIO
  club  club DF
club 1 club - club 1
38 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 5 club - club -

Midfielder Players

6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
พิเชษฐ์
สาดีน
  club  club - club - club -
MF
8
club
เสฎฐวุฒิ
เต่าทอง
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club 4 club - club -
MF
14
club
ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club club - club - club -
MF
15
club
สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  club - club - club -
MF
16
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
นัสรี
ดือเลาะ
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
28
club
AMIR
SEYEDBAGHER
  club  club club - club - club -
MF
37
club
GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club club 2 club - club -
MF
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club 1 club - club -
7 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
8 เสฎฐวุฒิ
เต่าทอง
  club  MF
club 1 club - club -
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club 4 club - club -
14 ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club MF
club - club - club -
15 สิระไพบูลย์
เสียงใหญ่
  club  MF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 1 club - club -
17 ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  MF
club 1 club - club -
21 นัสรี
ดือเลาะ
  club  MF
club 1 club - club -
22 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -
28 AMIR
SEYEDBAGHER
  club  club MF
club - club - club -
37 GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 2 club - club -

Forward Players

9
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
18
club
เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  club 2 club - club 1  
FW
19
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -  
FW
23
club
DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club club 1 club - club 3  
FW
9 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
18 เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  FW
club 2 club - club 1
19 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
23 DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club FW
club 1 club - club 3

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor