club club club
 

Club & Players

club
club ตรัง เอฟซี
Club Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Club Name [Eng] TRANG FC
Short Name [Thai] ตรัง เอฟซี
Short Name [Eng] TRFC
Alias [Eng] พะยูนพิฆาต
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
Capacity 5600
Website Page Facebook : TRANG FC
Email trangfc_group@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ตรัง เอฟซี   4 1 2 9 3   2 2 3 8 10   14 6 3 5 17 13   4 21
Last Six Results club
20-05-60 club TRNGFC 2 - 0 SMFC club
W
17-05-60 club TRNGFC 3 - 0 NSTU club
W
13-05-60 club TRNGFC 0 - 1 RNUTD club
L
07-05-60 club TRNGFC 3 - 3 KTFC club
D
03-05-60 club TRNGFC 1 - 0 KBUFC club
W
29-04-60 club TRNGFC 2 - 0 CTUTD club
W
Last Six Fixtures club
24-06-60 club TRNGFC VS NRUTD club
H
02-07-60 club TRNGFC VS BBFC club
H
05-07-60 club TRNGFC VS SRTFC club
A
08-07-60 club TRNGFC VS CCRUTD club
H
15-07-60 club TRNGFC VS ฺBUDFC club
A
30-07-60 club TRNGFC VS ARMY FC club
H

Players

All Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
พิเชษฐ์
สาดีน
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club 5 club - club -
MF
14
club
ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club club - club - club -
MF
16
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 3 club - club -
MF
17
club
ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  club 2 club - club -
MF
18
club
เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  club 2 club - club 4
FW
19
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -
FW
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
นัสรี
ดือเลาะ
  club  club 1 club - club 3
MF
22
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
23
club
DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club club 1 club - club 5
FW
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club -
MF
25
club
อัมรัน
บูงอสายู
  club  club - club - club -
GK
26
club
ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  club - club - club -
GK
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 2 club - club 2
DF
29
club
วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  club - club - club -
DF
35
club
สยมภู
เอียดพูล
  club  club 1 club - club -
GK
37
club
GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club club 4 club - club -
MF
38
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 8 club - club -
DF
40
club
วิชากุล
ทุมจารย์
  club  club - club - club -
DF
66
club
ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club club 1 club - club -
DF
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club 2 club - club -
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club 1 club - club -
7 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
9 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club 5 club - club -
14 ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club MF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 3 club - club -
17 ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  MF
club 2 club - club -
18 เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  FW
club 2 club - club 4
19 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club 1 club - club -
21 นัสรี
ดือเลาะ
  club  MF
club 1 club - club 3
22 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -
23 DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club FW
club 1 club - club 5
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club -
25 อัมรัน
บูงอสายู
  club  GK
club - club - club -
26 ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  GK
club - club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 2 club - club 2
29 วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  DF
club - club - club -
35 สยมภู
เอียดพูล
  club  GK
club 1 club - club -
37 GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 4 club - club -
38 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 8 club - club -
40 วิชากุล
ทุมจารย์
  club  DF
club - club - club -
66 ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club DF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  club - club - club -
GK
25
club
อัมรัน
บูงอสายู
  club  club - club - club -
GK
26
club
ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  club - club - club -
GK
35
club
สยมภู
เอียดพูล
  club  club 1 club - club -
GK
1 กษิดิ์เดช
รักช่วย
  club  GK
club - club - club -
25 อัมรัน
บูงอสายู
  club  GK
club - club - club -
26 ทัยวัฒน์
รัตนบุดตา
  club  GK
club - club - club -
35 สยมภู
เอียดพูล
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

5
club
เอกพงศ์
ทอชุม
  club  club 2 club - club -
DF
20
club
สุชาติ
โตกำ
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
นัทฐา
ทองรอด
  club  club 2 club - club 2
DF
29
club
วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  club - club - club -
DF
38
club
ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  club 8 club - club -
DF
40
club
วิชากุล
ทุมจารย์
  club  club - club - club -
DF
66
club
ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club club 1 club - club -
DF
5 เอกพงศ์
ทอชุม
  club  DF
club 2 club - club -
20 สุชาติ
โตกำ
  club  DF
club 1 club - club -
27 นัทฐา
ทองรอด
  club  DF
club 2 club - club 2
29 วุฒิไกร
บัวใหญ่
  club  DF
club - club - club -
38 ทยาธร
แสงธรรมกิจกุล
  club  DF
club 8 club - club -
40 วิชากุล
ทุมจารย์
  club  DF
club - club - club -
66 ANAYO COSMAS
ONUORA
  club  club DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

6
club
นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
พิเชษฐ์
สาดีน
  club  club - club - club -
MF
11
club
ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  club 5 club - club -
MF
14
club
ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club club - club - club -
MF
16
club
อดิศักดิ์
คชเวช
  club  club 3 club - club -
MF
17
club
ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  club 2 club - club -
MF
21
club
นัสรี
ดือเลาะ
  club  club 1 club - club 3
MF
22
club
อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  club - club - club -
MF
24
club
อานนท์
เพชรวัต
  club  club - club - club -
MF
37
club
GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club club 4 club - club -
MF
6 นาย อรรถนพ
ชัยแป้น
  club  MF
club 1 club - club -
7 พิเชษฐ์
สาดีน
  club  MF
club - club - club -
11 ปารเมศ
มาศขุนทด
  club  MF
club 5 club - club -
14 ABDOU RAOUF
YACOUBOU
  club  club MF
club - club - club -
16 อดิศักดิ์
คชเวช
  club  MF
club 3 club - club -
17 ชานุกร
ศรีรักษ์
  club  MF
club 2 club - club -
21 นัสรี
ดือเลาะ
  club  MF
club 1 club - club 3
22 อรรถพล
ลั่นซ้าย
  club  MF
club - club - club -
24 อานนท์
เพชรวัต
  club  MF
club - club - club -
37 GIUBER TY
SILVA NEVES
  club  club MF
club 4 club - club -

Forward Players

9
club
สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  club - club - club -  
FW
18
club
เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  club 2 club - club 4  
FW
19
club
ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  club - club - club -  
FW
23
club
DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club club 1 club - club 5  
FW
9 สุรศักดิ์
โชติทินวัฒน์
  club  FW
club - club - club -
18 เอกพันธ์
นุ้ยขาว
  club  FW
club 2 club - club 4
19 ธนากฤต
พาณิชตระกูล
  club  FW
club - club - club -
23 DOUGLAS LOPES CARNERIO
LOPES CARNERIO
  club  club FW
club 1 club - club 5

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor