club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] AYUTTAYA UNITED
Short Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] AYUTD
Alias [Eng] นักรบอโยธยา
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Capacity 6800
Website https://www.facebook.com/AYUTDOFFICIAL/
Email ayutthaya.warrior@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา ยูไนเต็ด   9 1 3 16 7   5 4 4 24 19   26 14 5 7 40 26   14 47
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
7
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -
FW
8
club
Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club club - club - club -
MF
11
club
นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
13
club
นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
14
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
16
club
กมล
บุญเทพ
  club  club - club - club -
MF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
18
club
นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  club - club - club -
DF
19
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  club - club - club -
FW
23
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
25
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club - club - club -
MF
27
club
นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
28
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
29
club
นวพล
ทองอินทร์
  club  club - club - club -
GK
30
club
นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
33
club
นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
DF
36
club
นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
MF
38
club
นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  club - club - club -
DF
39
club
บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  club - club - club -
MF
40
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club - club - club -
MF
44
club
นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
52
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
59
club
ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  club - club - club -
DF
2 นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
7 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -
8 Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club MF
club - club - club -
11 นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
13 นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
14 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
16 กมล
บุญเทพ
  club  MF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
18 นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
19 กฤษดา
ปิสสา
  club  MF
club - club - club -
20 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -
23 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
25 พิษณุ
งามสงวน
  club  MF
club - club - club -
27 นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
28 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -
29 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -
30 นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
33 นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  DF
club - club - club -
36 นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  MF
club - club - club -
38 นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  DF
club - club - club -
39 บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  MF
club - club - club -
40 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club - club - club -
44 นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -
52 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
59 ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

13
club
นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
23
club
ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  club - club - club -
GK
28
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
29
club
นวพล
ทองอินทร์
  club  club - club - club -
GK
13 นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
23 ตามพันธ์
พจมานศิริกุล
  club  GK
club - club - club -
28 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -
29 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
18
club
นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  club - club - club -
DF
27
club
นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
33
club
นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
DF
38
club
นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  club - club - club -
DF
52
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
59
club
ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  club - club - club -
DF
2 นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
18 นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
27 นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
33 นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  DF
club - club - club -
38 นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  DF
club - club - club -
52 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
59 ภูดิศ
จิตรุ่งสาคร
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
8
club
Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club club - club - club -
MF
11
club
นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
14
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
16
club
กมล
บุญเทพ
  club  club - club - club -
MF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
19
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -
MF
25
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club - club - club -
MF
36
club
นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
MF
39
club
บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  club - club - club -
MF
40
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club - club - club -
MF
44
club
นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
8 Nascimento Dos Santos
Neto Osvaldo
  club  club MF
club - club - club -
11 นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
14 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
16 กมล
บุญเทพ
  club  MF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
19 กฤษดา
ปิสสา
  club  MF
club - club - club -
25 พิษณุ
งามสงวน
  club  MF
club - club - club -
36 นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  MF
club - club - club -
39 บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  MF
club - club - club -
40 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club - club - club -
44 นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
TOMOHIRO
ONODERA
  club  club club - club - club -  
FW
20
club
ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  club - club - club -  
FW
7 TOMOHIRO
ONODERA
  club  club FW
club - club - club -
20 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor