club club club club

Club & Players

club
club ดับบลิวยู นครศรีฯ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ดับบลิวยู นครศรีฯ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] wu nakhonsi United
Short Name [Thai] ดับบลิวยู นครศรีฯ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] walailak University
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Capacity 10000
Website www.nakhonsiunited.com
Email nazagroup8@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ดับบลิวยู นครศรีฯ ยูไนเต็ด   1 0 2 3 7   0 1 2 3 5   6 1 1 4 6 12   -6 4
Last Six Results club
18-03-61 club WUNKS UTD 2 - 1 BTUUTD club
W
10-03-61 club WUNKS UTD 2 - 3 RPC club
L
04-03-61 club WUNKS UTD 0 - 3 RNUTD club
L
25-02-61 club WUNKS UTD 0 - 1 BBFC club
L
17-02-61 club WUNKS UTD 1 - 3 TRNGFC club
L
11-02-61 club WUNKS UTD 1 - 1 NRUTD club
D

Players

All Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
2
club
ENDO
SHIYU
  club  club club - club - club -
MF
4
club
ธนกร
เพชรคง
  club  club - club - club -
DF
6
club
นฤพล
ภูมิมาศ
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
กฤษฎา
เหมลี
  club  club 1 club - club 1
FW
10
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club -
MF
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club 4 club - club -
MF
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
17
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club 2 club - club -
DF
18
club
ธนสาร
หนูคล้าย
  club  club - club - club -
GK
19
club
มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
21
club
ฤทธิรงค์
ปลอดน่วม
  club  club - club - club -
MF
22
club
อนุกูล
พุทธแทน
  club  club - club - club -
FW
23
club
ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
29
club
ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  club - club - club -
FW
30
club
อภิวัฒน์
ชมพู
  club  club - club - club -
MF
31
club
ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  club - club - club -
FW
37
club
ภัทรพล
โมลิโต
  club  club - club - club -
MF
39
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
41
club
DAIKI
KONOMURA
  club  club club 3 club - club 4
FW
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
2 ENDO
SHIYU
  club  club MF
club - club - club -
4 ธนกร
เพชรคง
  club  DF
club - club - club -
6 นฤพล
ภูมิมาศ
  club  DF
club 2 club - club 1
7 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
8 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club 1 club - club -
9 กฤษฎา
เหมลี
  club  FW
club 1 club - club 1
10 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club 4 club - club -
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
17 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club 2 club - club -
18 ธนสาร
หนูคล้าย
  club  GK
club - club - club -
19 มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  MF
club - club - club -
20 ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
21 ฤทธิรงค์
ปลอดน่วม
  club  MF
club - club - club -
22 อนุกูล
พุทธแทน
  club  FW
club - club - club -
23 ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
29 ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  FW
club - club - club -
30 อภิวัฒน์
ชมพู
  club  MF
club - club - club -
31 ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  FW
club - club - club -
37 ภัทรพล
โมลิโต
  club  MF
club - club - club -
39 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -
41 DAIKI
KONOMURA
  club  club FW
club 3 club - club 4

GoalKeeper Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
18
club
ธนสาร
หนูคล้าย
  club  club - club - club -
GK
39
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
18 ธนสาร
หนูคล้าย
  club  GK
club - club - club -
39 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
ธนกร
เพชรคง
  club  club - club - club -
DF
6
club
นฤพล
ภูมิมาศ
  club  club 2 club - club 1
DF
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
17
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club 2 club - club -
DF
23
club
ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
4 ธนกร
เพชรคง
  club  DF
club - club - club -
6 นฤพล
ภูมิมาศ
  club  DF
club 2 club - club 1
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
17 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club 2 club - club -
23 ธีรศักดิ์
ประเสริฐศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
ENDO
SHIYU
  club  club club - club - club -
MF
7
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club 1 club - club -
MF
10
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club -
MF
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club 4 club - club -
MF
19
club
มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
21
club
ฤทธิรงค์
ปลอดน่วม
  club  club - club - club -
MF
30
club
อภิวัฒน์
ชมพู
  club  club - club - club -
MF
37
club
ภัทรพล
โมลิโต
  club  club - club - club -
MF
2 ENDO
SHIYU
  club  club MF
club - club - club -
7 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
8 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club 1 club - club -
10 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club 4 club - club -
19 มูฮำหมัดฮาฟิต
ยิ
  club  MF
club - club - club -
20 ภาณุพันธ์
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
21 ฤทธิรงค์
ปลอดน่วม
  club  MF
club - club - club -
30 อภิวัฒน์
ชมพู
  club  MF
club - club - club -
37 ภัทรพล
โมลิโต
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
กฤษฎา
เหมลี
  club  club 1 club - club 1  
FW
22
club
อนุกูล
พุทธแทน
  club  club - club - club -  
FW
29
club
ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  club - club - club -  
FW
31
club
ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  club - club - club -  
FW
41
club
DAIKI
KONOMURA
  club  club club 3 club - club 4  
FW
9 กฤษฎา
เหมลี
  club  FW
club 1 club - club 1
22 อนุกูล
พุทธแทน
  club  FW
club - club - club -
29 ศุภโชค
ทองสีนวล
  club  FW
club - club - club -
31 ศุภกฤต
มาทโทเจดีย์
  club  FW
club - club - club -
41 DAIKI
KONOMURA
  club  club FW
club 3 club - club 4

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor