club club club club

Club & Players

club
club นครศรีธรรมราช ยูนิตี้
Club Name [Thai] นครศรีธรรมราช ยูนิตี้
Club Name [Eng] Nakhon Si Thammarat Unity
Short Name [Thai] นครศรีฯ ยูนิตี้
Short Name [Eng] NST Unity
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Capacity 10000
Website https://www.facebook.com/nakhonsithammaratunity/
Email nakhonsithammratunity@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นครศรีธรรมราช ยูนิตี้   4 7 3 10 9   5 4 5 15 21   28 9 11 8 25 30   -5 38
Last Six Results club
16-09-60 club NSTU 2 - 2 BBFC club
D
09-09-60 club NSTU 2 - 2 KTFC club
D
03-09-60 club NSTU 0 - 2 TRNGFC club
L
27-08-60 club NSTU 0 - 4 SMFC club
L
13-08-60 club NSTU 1 - 3 SKFC club
L
09-08-60 club NSTU 1 - 0 ฺBUDFC club
W
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
2
club
นิรันดร์
นุกูล
  club  club - club - club -
DF
3
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
6
club
กฤษฎา
บวรธำรง
  club  club - club - club -
MF
7
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club - club - club -
DF
10
club
อนุกูล
พุทธแทน
  club  club - club - club -
FW
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club - club - club -
MF
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
19
club
พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  club - club - club -
MF
20
club
Emmanuel Ikechukwu
Nwachi
  club  club club - club - club -
FW
21
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club - club - club -
MF
26
club
วิรัตน์
นาคปาน
  club  club - club - club -
DF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
29
club
ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
31
club
อาณัติ
ปอหรา
  club  club - club - club -
FW
33
club
พิศาล
เสาวดี
  club  club - club - club -
DF
34
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club - club - club -
MF
37
club
เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  club - club - club -
DF
38
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
40
club
พิชิตพล
ไชยสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
55
club
วีระศักดิ์
อันทรศรี
  club  club - club - club -
FW
77
club
ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  club - club - club -
GK
87
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
99
club
กฤษฎา
เหมลี
  club  club - club - club -
FW
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
2 นิรันดร์
นุกูล
  club  DF
club - club - club -
3 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
5 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
6 กฤษฎา
บวรธำรง
  club  MF
club - club - club -
7 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club - club - club -
10 อนุกูล
พุทธแทน
  club  FW
club - club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club - club - club -
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
19 พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  MF
club - club - club -
20 Emmanuel Ikechukwu
Nwachi
  club  club FW
club - club - club -
21 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club - club - club -
26 วิรัตน์
นาคปาน
  club  DF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
29 ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
31 อาณัติ
ปอหรา
  club  FW
club - club - club -
33 พิศาล
เสาวดี
  club  DF
club - club - club -
34 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club - club - club -
37 เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  DF
club - club - club -
38 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -
40 พิชิตพล
ไชยสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
55 วีระศักดิ์
อันทรศรี
  club  FW
club - club - club -
77 ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  GK
club - club - club -
87 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
99 กฤษฎา
เหมลี
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
38
club
ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  club - club - club -
GK
77
club
ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  club - club - club -
GK
1 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
38 ฤทธิ์เกียรติ
ยอดสมุทร
  club  GK
club - club - club -
77 ธนพัฒน์
ธนพงศ์กิจไพศาล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นิรันดร์
นุกูล
  club  club - club - club -
DF
7
club
ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  club - club - club -
DF
14
club
Daniel
Mensah
  club  club club - club - club -
DF
26
club
วิรัตน์
นาคปาน
  club  club - club - club -
DF
27
club
วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
33
club
พิศาล
เสาวดี
  club  club - club - club -
DF
37
club
เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  club - club - club -
DF
2 นิรันดร์
นุกูล
  club  DF
club - club - club -
7 ชนะศักดิ์
แซ่ลิ่ม
  club  DF
club - club - club -
14 Daniel
Mensah
  club  club DF
club - club - club -
26 วิรัตน์
นาคปาน
  club  DF
club - club - club -
27 วรวุฒิ
ทองน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
33 พิศาล
เสาวดี
  club  DF
club - club - club -
37 เอกพล
ฟางหนองดู่
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
TETSURO
INOUE
  club  club club - club - club -
MF
6
club
กฤษฎา
บวรธำรง
  club  club - club - club -
MF
11
club
นิราศ
บุหง่า
  club  club - club - club -
MF
19
club
พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  club - club - club -
MF
21
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club - club - club -
MF
34
club
ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  club - club - club -
MF
40
club
พิชิตพล
ไชยสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
87
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
3 จามิกร
พรหมสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
5 TETSURO
INOUE
  club  club MF
club - club - club -
6 กฤษฎา
บวรธำรง
  club  MF
club - club - club -
11 นิราศ
บุหง่า
  club  MF
club - club - club -
19 พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  MF
club - club - club -
21 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club - club - club -
34 ภาณุพงศ์
หาญสุริย์
  club  MF
club - club - club -
40 พิชิตพล
ไชยสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
87 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

10
club
อนุกูล
พุทธแทน
  club  club - club - club -  
FW
20
club
Emmanuel Ikechukwu
Nwachi
  club  club club - club - club -  
FW
29
club
ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
31
club
อาณัติ
ปอหรา
  club  club - club - club -  
FW
55
club
วีระศักดิ์
อันทรศรี
  club  club - club - club -  
FW
99
club
กฤษฎา
เหมลี
  club  club - club - club -  
FW
10 อนุกูล
พุทธแทน
  club  FW
club - club - club -
20 Emmanuel Ikechukwu
Nwachi
  club  club FW
club - club - club -
29 ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
31 อาณัติ
ปอหรา
  club  FW
club - club - club -
55 วีระศักดิ์
อันทรศรี
  club  FW
club - club - club -
99 กฤษฎา
เหมลี
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor