club club club club

Club & Players

club
club สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Thai] สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Eng] SINGBURIBANGRAJUN FC
Short Name [Thai] SBR FC
Short Name [Eng] SBR FC
Alias [Eng] นักรบบางระจัน
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี
Capacity 4000
Website
Email singburibangrajunfootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี   1 4 8 9 22   0 2 11 5 35   26 1 6 19 14 57   -43 9
Last Six Results club
16-09-60 club SNGBFC 0 - 2 AYTFC club
L
10-09-60 club SNGBFC 0 - 1 SAKFC club
L
03-09-60 club SNGBFC 0 - 1 LPWR club
L
27-08-60 club SNGBFC 0 - 1 CCSFC club
L
20-08-60 club SNGBFC 1 - 0 KPPFC club
W
12-08-60 club SNGBFC 0 - 2 PHYFC club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
SHOTA
WADA
  club  club club - club - club -
GK
2
club
รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  club - club - club -
FW
4
club
นายชัยยา
ศรีรักษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
วัฒนา
โรจนเวทย์
  club  club - club - club -
DF
11
club
นายอติกันต์
เกาะแก้ว
  club  club - club - club -
FW
12
club
ปุณณภพ
ผู้ดี
  club  club - club - club -
FW
13
club
สุรชัย
เจริญสลุง
  club  club - club - club -
DF
14
club
นายวรินทร์
จรรยารัศมี
  club  club - club - club -
MF
16
club
พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
19
club
พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  club - club - club -
MF
22
club
กมล
บุญเทพ
  club  club - club - club -
DF
23
club
วีระ
นุ่มอยู่
  club  club - club - club -
DF
26
club
วัชรพล
โพธิ์ฉัตร
  club  club - club - club -
FW
27
club
นายณรงค์ฤทธิ์
ม่วงวงษ์
  club  club - club - club -
FW
29
club
มงคล
วรพรม
  club  club - club - club -
DF
31
club
กีระดิต
บริมาตร
  club  club - club - club -
DF
33
club
นายรุ่งโรจน์
ธรรมเจริญ
  club  club - club - club -
MF
34
club
นาย จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
CHIMAROKE
EZEOFOR ODIRI
  club  club club - club - club -
DF
40
club
จักรินทร์
จันปราม
  club  club - club - club -
MF
52
club
สัมพันธ์
หกเหลี่ยม
  club  club - club - club -
MF
77
club
JANG
GYUHYEON
  club  club club - club - club -
FW
88
club
พัสกร
ศรีทับทิม
  club  club - club - club -
MF
99
club
นาย รัฐศักดิ์
แดนรักษ์
  club  club - club - club -
MF
1 SHOTA
WADA
  club  club GK
club - club - club -
2 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
4 นายชัยยา
ศรีรักษา
  club  DF
club - club - club -
6 วัฒนา
โรจนเวทย์
  club  DF
club - club - club -
11 นายอติกันต์
เกาะแก้ว
  club  FW
club - club - club -
12 ปุณณภพ
ผู้ดี
  club  FW
club - club - club -
13 สุรชัย
เจริญสลุง
  club  DF
club - club - club -
14 นายวรินทร์
จรรยารัศมี
  club  MF
club - club - club -
16 พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  MF
club - club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
19 พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  MF
club - club - club -
22 กมล
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
23 วีระ
นุ่มอยู่
  club  DF
club - club - club -
26 วัชรพล
โพธิ์ฉัตร
  club  FW
club - club - club -
27 นายณรงค์ฤทธิ์
ม่วงวงษ์
  club  FW
club - club - club -
29 มงคล
วรพรม
  club  DF
club - club - club -
31 กีระดิต
บริมาตร
  club  DF
club - club - club -
33 นายรุ่งโรจน์
ธรรมเจริญ
  club  MF
club - club - club -
34 นาย จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 CHIMAROKE
EZEOFOR ODIRI
  club  club DF
club - club - club -
40 จักรินทร์
จันปราม
  club  MF
club - club - club -
52 สัมพันธ์
หกเหลี่ยม
  club  MF
club - club - club -
77 JANG
GYUHYEON
  club  club FW
club - club - club -
88 พัสกร
ศรีทับทิม
  club  MF
club - club - club -
99 นาย รัฐศักดิ์
แดนรักษ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
SHOTA
WADA
  club  club club - club - club -
GK
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
1 SHOTA
WADA
  club  club GK
club - club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
นายชัยยา
ศรีรักษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
วัฒนา
โรจนเวทย์
  club  club - club - club -
DF
13
club
สุรชัย
เจริญสลุง
  club  club - club - club -
DF
22
club
กมล
บุญเทพ
  club  club - club - club -
DF
23
club
วีระ
นุ่มอยู่
  club  club - club - club -
DF
29
club
มงคล
วรพรม
  club  club - club - club -
DF
31
club
กีระดิต
บริมาตร
  club  club - club - club -
DF
34
club
นาย จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
CHIMAROKE
EZEOFOR ODIRI
  club  club club - club - club -
DF
4 นายชัยยา
ศรีรักษา
  club  DF
club - club - club -
6 วัฒนา
โรจนเวทย์
  club  DF
club - club - club -
13 สุรชัย
เจริญสลุง
  club  DF
club - club - club -
22 กมล
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
23 วีระ
นุ่มอยู่
  club  DF
club - club - club -
29 มงคล
วรพรม
  club  DF
club - club - club -
31 กีระดิต
บริมาตร
  club  DF
club - club - club -
34 นาย จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 CHIMAROKE
EZEOFOR ODIRI
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

14
club
นายวรินทร์
จรรยารัศมี
  club  club - club - club -
MF
16
club
พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  club - club - club -
MF
19
club
พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  club - club - club -
MF
33
club
นายรุ่งโรจน์
ธรรมเจริญ
  club  club - club - club -
MF
40
club
จักรินทร์
จันปราม
  club  club - club - club -
MF
52
club
สัมพันธ์
หกเหลี่ยม
  club  club - club - club -
MF
88
club
พัสกร
ศรีทับทิม
  club  club - club - club -
MF
99
club
นาย รัฐศักดิ์
แดนรักษ์
  club  club - club - club -
MF
14 นายวรินทร์
จรรยารัศมี
  club  MF
club - club - club -
16 พีรวิชญ์
อรุณรัตน์
  club  MF
club - club - club -
19 พงษ์บัญชร
โตงาม
  club  MF
club - club - club -
33 นายรุ่งโรจน์
ธรรมเจริญ
  club  MF
club - club - club -
40 จักรินทร์
จันปราม
  club  MF
club - club - club -
52 สัมพันธ์
หกเหลี่ยม
  club  MF
club - club - club -
88 พัสกร
ศรีทับทิม
  club  MF
club - club - club -
99 นาย รัฐศักดิ์
แดนรักษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2
club
รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  club - club - club -  
FW
11
club
นายอติกันต์
เกาะแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
12
club
ปุณณภพ
ผู้ดี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
วัชรพล
โพธิ์ฉัตร
  club  club - club - club -  
FW
27
club
นายณรงค์ฤทธิ์
ม่วงวงษ์
  club  club - club - club -  
FW
77
club
JANG
GYUHYEON
  club  club club - club - club -  
FW
2 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
11 นายอติกันต์
เกาะแก้ว
  club  FW
club - club - club -
12 ปุณณภพ
ผู้ดี
  club  FW
club - club - club -
26 วัชรพล
โพธิ์ฉัตร
  club  FW
club - club - club -
27 นายณรงค์ฤทธิ์
ม่วงวงษ์
  club  FW
club - club - club -
77 JANG
GYUHYEON
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor