club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Eng] Kasem Bundit University football club
Short Name [Thai] ม.เกษมบัณฑิต
Short Name [Eng] KBU FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
Capacity 700
Website ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี
Email kasembunditfc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี   0 1 2 3 6   0 1 2 2 4   6 0 2 4 5 10   -5 2
Last Six Results club
17-03-61 club KBUFC 0 - 1 CTUTD club
L
10-03-61 club KBUFC 1 - 2 BTUUTD club
L
04-03-61 club KBUFC 2 - 2 NRUTD club
D
24-02-61 club KBUFC 1 - 2 TRNGFC club
L
18-02-61 club KBUFC 0 - 0 DEFFO FC club
D
10-02-61 club KBUFC 1 - 3 SRTFC club
L
Last Six Fixtures club
24-03-61 club KBUFC VS SMFC club
A
01-04-61 club KBUFC VS BBFC club
H
07-04-61 club KBUFC VS CCRUTD club
A
21-04-61 club KBUFC VS RPC club
H
29-04-61 club KBUFC VS ARMY FC club
A
06-05-61 club KBUFC VS RNUTD club
H

Players

All Players

1
club
กิตติทัต
คำแก้ว
  club  club - club - club -
GK
2
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
3
club
นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club -
DF
8
club
KIM
MYUNGSU
  club  club club 1 club - club 1
MF
9
club
sanou
oumar
  club  club club 3 club - club -
FW
10
club
VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
FW
11
club
SONG
YUNHO
  club  club club 1 club - club -
MF
12
club
วิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club -
DF
13
club
มาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club 1
FW
14
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -
FW
15
club
ไชยสาร
หอมบุญ
  club  club 1 club - club 1
MF
16
club
ภูษิต
นันใจคำ
  club  club - club - club -
FW
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
18
club
ชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  club - club - club -
GK
19
club
รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club 1 club - club 1
FW
21
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -
FW
24
club
อาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  club - club - club -
DF
26
club
ปวริศร์
แสนสุข
  club  club 2 club - club -
DF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
28
club
ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
29
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
30
club
อิศรา
เพ็งชู
  club  club - club - club -
DF
31
club
ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  club - club - club 1
MF
32
club
นายอัษฎาวุฒิ
ส้มเกลี้ยง
  club  club - club - club -
DF
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club 1 club - club -
GK
35
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
38
club
เกียรติศักดิ์
สมบูรณ์
  club  club - club - club -
FW
1 กิตติทัต
คำแก้ว
  club  GK
club - club - club -
2 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
3 นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club 1 club - club -
5 อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club - club - club -
6 วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  MF
club - club - club -
7 ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club -
8 KIM
MYUNGSU
  club  club MF
club 1 club - club 1
9 sanou
oumar
  club  club FW
club 3 club - club -
10 VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
11 SONG
YUNHO
  club  club MF
club 1 club - club -
12 วิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club -
13 มาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club 1
14 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
15 ไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club 1 club - club 1
16 ภูษิต
นันใจคำ
  club  FW
club - club - club -
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
18 ชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  GK
club - club - club -
19 รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club 1 club - club 1
21 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -
22 อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
23 ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
24 อาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
25 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club - club - club -
26 ปวริศร์
แสนสุข
  club  DF
club 2 club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
28 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
29 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
30 อิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
31 ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  MF
club - club - club 1
32 นายอัษฎาวุฒิ
ส้มเกลี้ยง
  club  DF
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club 1 club - club -
35 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -
38 เกียรติศักดิ์
สมบูรณ์
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติทัต
คำแก้ว
  club  club - club - club -
GK
18
club
ชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  club - club - club -
GK
29
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club 1 club - club -
GK
1 กิตติทัต
คำแก้ว
  club  GK
club - club - club -
18 ชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  GK
club - club - club -
29 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
3
club
นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club - club - club -
DF
7
club
ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club -
DF
12
club
วิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club -
DF
21
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  club - club - club -
DF
26
club
ปวริศร์
แสนสุข
  club  club 2 club - club -
DF
30
club
อิศรา
เพ็งชู
  club  club - club - club -
DF
32
club
นายอัษฎาวุฒิ
ส้มเกลี้ยง
  club  club - club - club -
DF
35
club
กฤติน
หล่อจันอัด
  club  club 3 club - club -
DF
2 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
3 นัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club 1 club - club -
5 อาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club - club - club -
7 ไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club -
12 วิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club -
21 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -
22 อาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
25 ณัฐพล
บุญปลื้ม
  club  DF
club - club - club -
26 ปวริศร์
แสนสุข
  club  DF
club 2 club - club -
30 อิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
32 นายอัษฎาวุฒิ
ส้มเกลี้ยง
  club  DF
club - club - club -
35 กฤติน
หล่อจันอัด
  club  DF
club 3 club - club -

Midfielder Players

6
club
วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
KIM
MYUNGSU
  club  club club 1 club - club 1
MF
11
club
SONG
YUNHO
  club  club club 1 club - club -
MF
15
club
ไชยสาร
หอมบุญ
  club  club 1 club - club 1
MF
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
24
club
อาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
28
club
ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
31
club
ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  club - club - club 1
MF
6 วรพันธ์
ฉิมพงษ์
  club  MF
club - club - club -
8 KIM
MYUNGSU
  club  club MF
club 1 club - club 1
11 SONG
YUNHO
  club  club MF
club 1 club - club -
15 ไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club 1 club - club 1
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
24 อาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
28 ดุสิตสันต์
มั่นประสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
31 ณัฐชนน
เทพอาสา
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

9
club
sanou
oumar
  club  club club 3 club - club -  
FW
10
club
VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
มาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club 1  
FW
14
club
ธนวัฒน์
รัศมี
  club  club - club - club -  
FW
16
club
ภูษิต
นันใจคำ
  club  club - club - club -  
FW
19
club
รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club 1 club - club 1  
FW
23
club
ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -  
FW
38
club
เกียรติศักดิ์
สมบูรณ์
  club  club - club - club -  
FW
9 sanou
oumar
  club  club FW
club 3 club - club -
10 VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
13 มาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club 1
14 ธนวัฒน์
รัศมี
  club  FW
club - club - club -
16 ภูษิต
นันใจคำ
  club  FW
club - club - club -
19 รัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club 1 club - club 1
23 ชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
38 เกียรติศักดิ์
สมบูรณ์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor