club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
Club Name [Eng] Kasem Bundit University football club
Short Name [Thai] ม.เกษมบัณฑิต
Short Name [Eng] KBU FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
Capacity 700
Website ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี
Email kasembunditfc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี   7 2 5 26 26   1 4 9 14 22   28 8 6 14 40 48   -8 30
Last Six Results club
16-09-60 club KBUFC 4 - 2 CTUTD club
W
03-09-60 club KBUFC 2 - 3 CCRUTD club
L
26-08-60 club KBUFC 0 - 1 NRUTD club
L
20-08-60 club KBUFC 0 - 2 SKFC club
L
13-08-60 club KBUFC 2 - 4 TRNGFC club
L
09-08-60 club KBUFC 0 - 1 SMFC club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
นายชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  club - club - club -
GK
2
club
นายทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
นายอิศรา
เพ็งชู
  club  club - club - club -
DF
4
club
LEE
DONG KYU
  club  club club - club - club -
DF
6
club
นายอาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club - club - club -
DF
7
club
นายไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club -
DF
8
club
นายไชยสาร
หอมบุญ
  club  club - club - club -
MF
9
club
วิกตอร์
เพนท์ซิล
  club  club club - club - club -
FW
10
club
MR.DIEGO
A BARRERA
  club  club club - club - club -
MF
12
club
นายวิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club -
DF
13
club
นายมาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club -
FW
14
club
MR.BARRY ALPHA
OUMAR LELOUMA
  club  club club - club - club -
FW
15
club
นายภูษิต
นันใจคำ
  club  club - club - club -
FW
16
club
นายชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -
FW
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
18
club
นายเรืองยศ
นพเก้า
  club  club - club - club -
GK
19
club
นายรัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club - club - club -
FW
20
club
นายนัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
21
club
ภาคภูมิ
ถมมา
  club  club - club - club -
GK
22
club
นายอาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
24
club
นายอาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
25
club
VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
FW
26
club
นายโชติภณ
บางกรวย
  club  club - club - club -
DF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
31
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
32
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
39
club
นายฉัตรมงคล
หล้าโสม
  club  club - club - club -
FW
66
club
สันติภาพ
ศิริ
  club  club - club - club -
MF
1 นายชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  GK
club - club - club -
2 นายทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club - club - club -
3 นายอิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
4 LEE
DONG KYU
  club  club DF
club - club - club -
6 นายอาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club - club - club -
7 นายไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club -
8 นายไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club - club - club -
9 วิกตอร์
เพนท์ซิล
  club  club FW
club - club - club -
10 MR.DIEGO
A BARRERA
  club  club MF
club - club - club -
12 นายวิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club -
13 นายมาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
14 MR.BARRY ALPHA
OUMAR LELOUMA
  club  club FW
club - club - club -
15 นายภูษิต
นันใจคำ
  club  FW
club - club - club -
16 นายชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
18 นายเรืองยศ
นพเก้า
  club  GK
club - club - club -
19 นายรัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club - club - club -
20 นายนัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
21 ภาคภูมิ
ถมมา
  club  GK
club - club - club -
22 นายอาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
24 นายอาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
25 VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
26 นายโชติภณ
บางกรวย
  club  DF
club - club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
31 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
32 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -
39 นายฉัตรมงคล
หล้าโสม
  club  FW
club - club - club -
66 สันติภาพ
ศิริ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
นายชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  club - club - club -
GK
18
club
นายเรืองยศ
นพเก้า
  club  club - club - club -
GK
21
club
ภาคภูมิ
ถมมา
  club  club - club - club -
GK
1 นายชิตชนะ
ทักษิณพิลา
  club  GK
club - club - club -
18 นายเรืองยศ
นพเก้า
  club  GK
club - club - club -
21 ภาคภูมิ
ถมมา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นายทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
นายอิศรา
เพ็งชู
  club  club - club - club -
DF
4
club
LEE
DONG KYU
  club  club club - club - club -
DF
6
club
นายอาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  club - club - club -
DF
7
club
นายไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  club - club - club -
DF
12
club
นายวิทยา
กิจกุศล
  club  club - club - club -
DF
20
club
นายนัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
22
club
นายอาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
นายโชติภณ
บางกรวย
  club  club - club - club -
DF
31
club
จิตรภาณุ
สมนาค
  club  club - club - club -
DF
32
club
หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  club - club - club -
DF
2 นายทฤษฎี
มั่งมีศรี
  club  DF
club - club - club -
3 นายอิศรา
เพ็งชู
  club  DF
club - club - club -
4 LEE
DONG KYU
  club  club DF
club - club - club -
6 นายอาชาวิชญ์
คำหงษา
  club  DF
club - club - club -
7 นายไกรวิทย์
วงศ์คำปวน
  club  DF
club - club - club -
12 นายวิทยา
กิจกุศล
  club  DF
club - club - club -
20 นายนัฐนันต์
พิมพ์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
22 นายอาทิตย์
เพิ่มสมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
26 นายโชติภณ
บางกรวย
  club  DF
club - club - club -
31 จิตรภาณุ
สมนาค
  club  DF
club - club - club -
32 หัตศรายุทธ
ทองกลำ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
นายไชยสาร
หอมบุญ
  club  club - club - club -
MF
10
club
MR.DIEGO
A BARRERA
  club  club club - club - club -
MF
17
club
สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  club - club - club -
MF
24
club
นายอาดีย์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
27
club
พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
66
club
สันติภาพ
ศิริ
  club  club - club - club -
MF
8 นายไชยสาร
หอมบุญ
  club  MF
club - club - club -
10 MR.DIEGO
A BARRERA
  club  club MF
club - club - club -
17 สุทธิพงษ์
ทิธรรมมา
  club  MF
club - club - club -
24 นายอาดีย์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
27 พิษนุ
ปุณณิบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
66 สันติภาพ
ศิริ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
วิกตอร์
เพนท์ซิล
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
นายมาย
หอสุวรรณ์
  club  club - club - club -  
FW
14
club
MR.BARRY ALPHA
OUMAR LELOUMA
  club  club club - club - club -  
FW
15
club
นายภูษิต
นันใจคำ
  club  club - club - club -  
FW
16
club
นายชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  club - club - club -  
FW
19
club
นายรัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  club - club - club -  
FW
25
club
VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club club - club - club -  
FW
39
club
นายฉัตรมงคล
หล้าโสม
  club  club - club - club -  
FW
9 วิกตอร์
เพนท์ซิล
  club  club FW
club - club - club -
13 นายมาย
หอสุวรรณ์
  club  FW
club - club - club -
14 MR.BARRY ALPHA
OUMAR LELOUMA
  club  club FW
club - club - club -
15 นายภูษิต
นันใจคำ
  club  FW
club - club - club -
16 นายชาคริต
ธนังมาโนชน์
  club  FW
club - club - club -
19 นายรัชชานนท์
พูลคล้าย
  club  FW
club - club - club -
25 VICTOR MORAES
MARQUES DOS SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
39 นายฉัตรมงคล
หล้าโสม
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor