club club club club

Club & Players

club
club บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Eng] BANBUENG FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] บีบี
Short Name [Eng] BBFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บ้านบึง เอฟซี   3 1 0 6 2   1 1 0 2 1   6 4 2 0 8 3   5 14
Last Six Results club
17-03-61 club BBFC 2 - 0 ARMY FC club
W
10-03-61 club BBFC 2 - 1 RNUTD club
W
03-03-61 club BBFC 2 - 1 SRTFC club
W
25-02-61 club BBFC 1 - 0 WUNKS UTD club
W
18-02-61 club BBFC 0 - 0 RPC club
D
10-02-61 club BBFC 1 - 1 CCRUTD club
D
Last Six Fixtures club
25-03-61 club BBFC VS DEFFO FC club
H
01-04-61 club BBFC VS KBUFC club
A
08-04-61 club BBFC VS CTUTD club
H
21-04-61 club BBFC VS NRUTD club
A
28-04-61 club BBFC VS TRNGFC club
H
06-05-61 club BBFC VS BTUUTD club
A

Players

All Players

1
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
3
club
กนกกร
วัฒนชาลี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club 1 club - club 1
DF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
สุทัศน์
อินเจริญ
  club  club - club - club -
DF
8
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club 3
MF
9
club
สาโรจน์
จิตเสนาะ
  club  club - club - club -
FW
10
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
11
club
อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  club 1 club - club -
FW
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -
FW
14
club
ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  club - club - club 1
MF
17
club
อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
19
club
KYAW PHYO
WAI
  club  club club - club - club -
DF
24
club
ซำซูดิง
มะเด็ง
  club  club - club - club -
MF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club 3 club - club -
DF
28
club
อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  club - club - club -
MF
29
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club 3
DF
30
club
มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  club - club - club -
FW
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
35
club
วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  club - club - club -
DF
36
club
ชินธันย์
จักรทอง
  club  club - club - club -
MF
37
club
นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  club - club - club -
GK
45
club
ฤกษ์ชัย
ประทีบ ณ ถลาง
  club  club - club - club -
MF
77
club
เรวัฒน์
หริชัยกุล
  club  club 1 club - club -
DF
1 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
3 กนกกร
วัฒนชาลี
  club  DF
club - club - club -
4 ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  DF
club - club - club -
5 ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club 1 club - club 1
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 1 club - club -
7 สุทัศน์
อินเจริญ
  club  DF
club - club - club -
8 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club 3
9 สาโรจน์
จิตเสนาะ
  club  FW
club - club - club -
10 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
11 อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  FW
club 1 club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
14 ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  MF
club - club - club 1
17 อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club 1 club - club -
18 อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
19 KYAW PHYO
WAI
  club  club DF
club - club - club -
24 ซำซูดิง
มะเด็ง
  club  MF
club - club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club 3 club - club -
28 อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  MF
club - club - club -
29 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  DF
club - club - club 3
30 มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  FW
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
35 วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  DF
club - club - club -
36 ชินธันย์
จักรทอง
  club  MF
club - club - club -
37 นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
39 อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  GK
club - club - club -
45 ฤกษ์ชัย
ประทีบ ณ ถลาง
  club  MF
club - club - club -
77 เรวัฒน์
หริชัยกุล
  club  DF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
18
club
อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
39
club
อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  club - club - club -
GK
1 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
39 อรรถสิทธิ์
หะสัน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
กนกกร
วัฒนชาลี
  club  club - club - club -
DF
4
club
ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club 1 club - club 1
DF
7
club
สุทัศน์
อินเจริญ
  club  club - club - club -
DF
10
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
17
club
อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
KYAW PHYO
WAI
  club  club club - club - club -
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club 3 club - club -
DF
29
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club - club - club 3
DF
35
club
วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  club - club - club -
DF
37
club
นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
77
club
เรวัฒน์
หริชัยกุล
  club  club 1 club - club -
DF
3 กนกกร
วัฒนชาลี
  club  DF
club - club - club -
4 ดนุพงษ์
สุทธิวาจา
  club  DF
club - club - club -
5 ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club 1 club - club 1
7 สุทัศน์
อินเจริญ
  club  DF
club - club - club -
10 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
17 อามีร
ยูโซ๊ะ
  club  DF
club 1 club - club -
19 KYAW PHYO
WAI
  club  club DF
club - club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club 3 club - club -
29 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  DF
club - club - club 3
35 วิษณุ
ปิติโชคธนัน
  club  DF
club - club - club -
37 นนทพันธ์
เจียรสถาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
77 เรวัฒน์
หริชัยกุล
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club 3
MF
14
club
ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  club - club - club 1
MF
24
club
ซำซูดิง
มะเด็ง
  club  club - club - club -
MF
28
club
อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
36
club
ชินธันย์
จักรทอง
  club  club - club - club -
MF
45
club
ฤกษ์ชัย
ประทีบ ณ ถลาง
  club  club - club - club -
MF
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 1 club - club -
8 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club 3
14 ไฟโซ
เจ๊ะเมาะ
  club  MF
club - club - club 1
24 ซำซูดิง
มะเด็ง
  club  MF
club - club - club -
28 อัครเดช
สิงห์โตทอง
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
36 ชินธันย์
จักรทอง
  club  MF
club - club - club -
45 ฤกษ์ชัย
ประทีบ ณ ถลาง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
สาโรจน์
จิตเสนาะ
  club  club - club - club -  
FW
11
club
อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  club 1 club - club -  
FW
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -  
FW
30
club
มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  club - club - club -  
FW
9 สาโรจน์
จิตเสนาะ
  club  FW
club - club - club -
11 อนิรุตน์
สืบยิ้ม
  club  FW
club 1 club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
30 มาเล็ก
ยาวาหาบ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor