club club club club

Club & Players

club
club บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Eng] BANBUENG FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] บีบี
Short Name [Eng] BBFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บ้านบึง เอฟซี   6 6 2 17 13   2 0 12 12 35   28 8 6 14 29 48   -19 30
Last Six Results club
16-09-60 club BBFC 2 - 2 NSTU club
D
09-09-60 club BBFC 1 - 3 SRTFC club
L
03-09-60 club BBFC 4 - 0 ฺBUDFC club
W
27-08-60 club BBFC 1 - 2 ARMY FC club
L
19-08-60 club BBFC 1 - 2 CTUTD club
L
12-08-60 club BBFC 0 - 0 RNUTD club
D
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
2
club
พลวัต
หนันต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club - club - club -
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club - club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club - club - club -
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club - club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -
FW
10
club
Farivar
Torabi
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
15
club
CHUN-CHING
WU
  club  club club - club - club -
FW
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
18
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club - club - club -
DF
19
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club - club - club -
MF
21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -
FW
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club - club - club -
DF
30
club
จตุรงค์
ทองดอนเตีย
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
34
club
พรพล
บุญสอง
  club  club - club - club -
MF
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
40
club
ชนธัญ
วิลัยกูล
  club  club - club - club -
DF
77
club
MOSTAFA
KARIMI
  club  club club - club - club -
MF
1 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
2 พลวัต
หนันต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club - club - club -
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club - club - club -
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
10 Farivar
Torabi
  club  club FW
club - club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club -
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
15 CHUN-CHING
WU
  club  club FW
club - club - club -
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
18 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club - club - club -
19 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club MF
club - club - club -
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club - club - club -
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club - club - club -
30 จตุรงค์
ทองดอนเตีย
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
34 พรพล
บุญสอง
  club  MF
club - club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -
40 ชนธัญ
วิลัยกูล
  club  DF
club - club - club -
77 MOSTAFA
KARIMI
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  club - club - club -
GK
21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
1 กฤษดา
ศรัทธาธรรม
  club  GK
club - club - club -
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
พลวัต
หนันต๊ะ
  club  club - club - club -
DF
3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
18
club
เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club - club - club -
DF
40
club
ชนธัญ
วิลัยกูล
  club  club - club - club -
DF
2 พลวัต
หนันต๊ะ
  club  DF
club - club - club -
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club -
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
18 เอกรัตน์
บัวรินทร์
  club  DF
club - club - club -
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club - club - club -
40 ชนธัญ
วิลัยกูล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club - club - club -
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club - club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club - club - club -
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club - club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
19
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club - club - club -
MF
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
30
club
จตุรงค์
ทองดอนเตีย
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club - club - club -
MF
34
club
พรพล
บุญสอง
  club  club - club - club -
MF
77
club
MOSTAFA
KARIMI
  club  club club - club - club -
MF
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club - club - club -
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club - club - club -
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
19 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club MF
club - club - club -
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
30 จตุรงค์
ทองดอนเตีย
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club - club - club -
34 พรพล
บุญสอง
  club  MF
club - club - club -
77 MOSTAFA
KARIMI
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -  
FW
10
club
Farivar
Torabi
  club  club club - club - club -  
FW
15
club
CHUN-CHING
WU
  club  club club - club - club -  
FW
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club - club - club -  
FW
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
10 Farivar
Torabi
  club  club FW
club - club - club -
15 CHUN-CHING
WU
  club  club FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor