club club club
 

Club & Players

club
club บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Eng] BANBUENG FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] บีบี
Short Name [Eng] BBFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บ้านบึง เอฟซี   3 2 2 6 8   1 0 6 7 18   14 4 2 8 13 26   -13 14
Last Six Results club
20-05-60 club BBFC 0 - 0 SRTFC club
D
17-05-60 club BBFC 1 - 5 ฺBUDFC club
L
14-05-60 club BBFC 1 - 1 ARMY FC club
D
06-05-60 club BBFC 1 - 0 CTUTD club
W
03-05-60 club BBFC 2 - 4 RNUTD club
L
30-04-60 club BBFC 0 - 4 CCRUTD club
L
Last Six Fixtures club
02-07-60 club BBFC VS TRNGFC club
A
05-07-60 club BBFC VS SKFC club
H
09-07-60 club BBFC VS KTFC club
A
15-07-60 club BBFC VS RPC club
H
23-07-60 club BBFC VS NRUTD club
H
29-07-60 club BBFC VS KBUFC club
A

Players

All Players

3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club 5 club - club 1
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 3 club - club 1
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club 1 club - club 1
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ชุน-ชิง
วู
  club  club club - club - club 3
FW
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club 1 club - club 1
FW
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
ทิวา
เหนือเกตุ
  club  club 2 club - club 1
DF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club 5 club - club 1
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club 1 club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 3 club - club 1
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club 1 club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club 1 club - club 1
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
15 ชุน-ชิง
วู
  club  club FW
club - club - club 3
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club 1 club - club 1
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club 1 club - club -
32 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club 2 club - club 1
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club 2 club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club 1 club - club 1
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
ทิวา
เหนือเกตุ
  club  club 2 club - club 1
DF
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club 1 club - club 1
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club 1 club - club -
32 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club 2 club - club 1

Midfielder Players

4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club 5 club - club 1
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 3 club - club 1
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club 2 club - club -
MF
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club 5 club - club 1
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club 1 club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 3 club - club 1
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club 1 club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -  
FW
15
club
ชุน-ชิง
วู
  club  club club - club - club 3  
FW
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club 1 club - club 1  
FW
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
15 ชุน-ชิง
วู
  club  club FW
club - club - club 3
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club 1 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor