club club club
 

Club & Players

club
club บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Thai] บ้านบึง เอฟซี
Club Name [Eng] BANBUENG FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] บีบี
Short Name [Eng] BBFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง
Capacity 1000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บ้านบึง เอฟซี   2 0 1 4 3   1 0 4 4 9   8 3 0 5 8 12   -4 9
Last Six Results club
09-04-60 club BBFC 2 - 1 SMFC club
W
01-04-60 club BBFC 1 - 0 KBUFC club
W
26-03-60 club BBFC 1 - 4 NRUTD club
L
18-03-60 club BBFC 0 - 1 RFC club
L
15-03-60 club BBFC 1 - 2 BTUUTD club
L
11-03-60 club BBFC 2 - 1 KTFC club
W
Last Six Fixtures club
30-04-60 club BBFC VS CCRUTD club
H
03-05-60 club BBFC VS RNUTD club
A
06-05-60 club BBFC VS CTUTD club
H
14-05-60 club BBFC VS ARMY FC club
H
17-05-60 club BBFC VS ฺBUDFC club
H
20-05-60 club BBFC VS SRTFC club
H

Players

All Players

2
club
อดิศร
สัพโส
  club  club 1 club - club 1
DF
3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club 4 club - club -
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club - club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -
FW
10
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club 1
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ชุน-ชิง
วู
  club  club club - club - club 1
FW
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club - club 1 club 1
DF
19
club
วิชิต
ธานี
  club  club 2 club - club 2
MF
21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
23
club
ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  club - club - club -
FW
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club 1 club - club 1
FW
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club - club - club -
DF
32
club
ทิวา
เหนือเกตุ
  club  club 2 club - club 1
DF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club 1 club - club -
MF
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
2 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club 1 club - club 1
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club 4 club - club -
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club 1 club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 2 club - club -
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
10 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club 1
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
15 ชุน-ชิง
วู
  club  club FW
club - club - club 1
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club - club 1 club 1
19 วิชิต
ธานี
  club  MF
club 2 club - club 2
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
23 ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club 1 club - club 1
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club - club - club -
32 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club 2 club - club 1
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club 1 club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

21
club
ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  club - club - club -
GK
25
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
39
club
ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  club - club - club -
GK
21 ภานุวัฒน์
สังวาลย์เงิน
  club  GK
club - club - club -
25 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
39 ฤทธิชัย
อัสถิ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
อดิศร
สัพโส
  club  club 1 club - club 1
DF
3
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
11
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club 1
DF
14
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  club - club - club -
DF
18
club
สุริยา
ประวาระณะ
  club  club - club 1 club 1
DF
27
club
ธีรวุธ
ชูโลก
  club  club - club - club -
DF
32
club
ทิวา
เหนือเกตุ
  club  club 2 club - club 1
DF
2 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club 1 club - club 1
3 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
11 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club 1
14 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
16 เอกชัย
แสงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
17 ภควัฒน์
อินทร์หอม
  club  DF
club - club - club -
18 สุริยา
ประวาระณะ
  club  DF
club - club 1 club 1
27 ธีรวุธ
ชูโลก
  club  DF
club - club - club -
32 ทิวา
เหนือเกตุ
  club  DF
club 2 club - club 1

Midfielder Players

4
club
Ibrahima
Soumah
  club  club club 4 club - club -
MF
5
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
จตุพร
สายบุรี
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  club - club - club -
MF
8
club
กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
10
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
วิชิต
ธานี
  club  club 2 club - club 2
MF
22
club
วัชรพล
กุลระวัง
  club  club - club - club -
MF
26
club
ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนกร
น้าวานิช
  club  club 1 club - club -
MF
4 Ibrahima
Soumah
  club  club MF
club 4 club - club -
5 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club 1 club - club -
6 จตุพร
สายบุรี
  club  MF
club 2 club - club -
7 ภานุ
ปัญญาวุธกุล
  club  MF
club - club - club -
8 กิตติศักดิ์
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
10 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club 1 club - club -
19 วิชิต
ธานี
  club  MF
club 2 club - club 2
22 วัชรพล
กุลระวัง
  club  MF
club - club - club -
26 ภาณุพงศ์
เอี่ยมพิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
33 ธนกร
น้าวานิช
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  club - club - club -  
FW
15
club
ชุน-ชิง
วู
  club  club club - club - club 1  
FW
23
club
ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  club - club - club -  
FW
24
club
ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  club 1 club - club 1  
FW
9 ณัชพล
จิตต์เกษม
  club  FW
club - club - club -
15 ชุน-ชิง
วู
  club  club FW
club - club - club 1
23 ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
ศรีสมุทร
  club  FW
club 1 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor