club club club club

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   0 0 3 1 6   1 1 1 7 8   6 1 1 4 8 14   -6 4
Last Six Results club
17-03-61 club SRTFC 2 - 2 DEFFO FC club
D
11-03-61 club SRTFC 0 - 2 SMFC club
L
03-03-61 club SRTFC 1 - 2 BBFC club
L
28-02-61 club SRTFC 3 - 2 BKHAUTD club
W
24-02-61 club SRTFC 2 - 5 NRUTD club
L
18-02-61 club SRTFC 0 - 2 CTUTD club
L
Last Six Fixtures club
24-03-61 club SRTFC VS RNUTD club
H
31-03-61 club SRTFC VS ARMY FC club
A
08-04-61 club SRTFC VS RPC club
A
22-04-61 club SRTFC VS BTUUTD club
H
28-04-61 club SRTFC VS WUNKS UTD club
A
05-05-61 club SRTFC VS CCRUTD club
H

Players

All Players

1
club
จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  club - club - club -
GK
3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ณัฐวัตร
จันทร์ศรีนวล
  club  club - club - club -
DF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  club - club - club -
DF
11
club
นครินทร์
อินทปัน
  club  club - club - club -
MF
12
club
ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  club - club - club -
FW
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 3
MF
15
club
soumahoro
mafa
  club  club club 2 club - club -
DF
16
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -
FW
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธนศักดิ์
ทีภูเวียง
  club  club - club - club -
DF
24
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
26
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
27
club
วิศรุต
ศรีทัพ
  club  club - club - club -
MF
28
club
พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  club 2 club - club -
DF
29
club
PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club club 1 club - club -
FW
33
club
จักรพันธ์
วังหิน
  club  club 1 club - club -
DF
37
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club 4
FW
55
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club 1 club 1 club -
DF
77
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 1 club - club -
MF
1 จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  GK
club - club - club -
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
7 ณัฐวัตร
จันทร์ศรีนวล
  club  DF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
9 VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club FW
club - club - club 1
10 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  DF
club - club - club -
11 นครินทร์
อินทปัน
  club  MF
club - club - club -
12 ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  FW
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 3
15 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 2 club - club -
16 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club 1 club - club -
17 สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 1 club - club -
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
21 สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
23 ธนศักดิ์
ทีภูเวียง
  club  DF
club - club - club -
24 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -
26 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -
27 วิศรุต
ศรีทัพ
  club  MF
club - club - club -
28 พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  DF
club 2 club - club -
29 PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club FW
club 1 club - club -
33 จักรพันธ์
วังหิน
  club  DF
club 1 club - club -
37 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club 4
55 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club 1 club 1 club -
77 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  club - club - club -
GK
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
24
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
26
club
ธนากร
วัยวุฒิ
  club  club - club - club -
GK
1 จารุเดช
หล๊ะหมูด
  club  GK
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
24 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -
26 ธนากร
วัยวุฒิ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club - club - club -
DF
7
club
ณัฐวัตร
จันทร์ศรีนวล
  club  club - club - club -
DF
10
club
กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  club - club - club -
DF
15
club
soumahoro
mafa
  club  club club 2 club - club -
DF
21
club
สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธนศักดิ์
ทีภูเวียง
  club  club - club - club -
DF
28
club
พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  club 2 club - club -
DF
33
club
จักรพันธ์
วังหิน
  club  club 1 club - club -
DF
55
club
FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club club 1 club 1 club -
DF
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club - club - club -
7 ณัฐวัตร
จันทร์ศรีนวล
  club  DF
club - club - club -
10 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  DF
club - club - club -
15 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 2 club - club -
21 สิธิท์ชัย
บุญตะนัย
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
23 ธนศักดิ์
ทีภูเวียง
  club  DF
club - club - club -
28 พงษ์เทพ
หมัดสดาย
  club  DF
club 2 club - club -
33 จักรพันธ์
วังหิน
  club  DF
club 1 club - club -
55 FARAMARZ
VAHDATDERAKHSHAN
  club  club DF
club 1 club 1 club -

Midfielder Players

6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
11
club
นครินทร์
อินทปัน
  club  club - club - club -
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 3
MF
16
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
วิศรุต
ศรีทัพ
  club  club - club - club -
MF
77
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 1 club - club -
MF
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
11 นครินทร์
อินทปัน
  club  MF
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 3
16 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club 1 club - club -
17 สรรพวิท
เพชรเครือ
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 1 club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
27 วิศรุต
ศรีทัพ
  club  MF
club - club - club -
77 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club club - club - club 1  
FW
12
club
ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  club - club - club -  
FW
19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -  
FW
29
club
PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club club 1 club - club -  
FW
37
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club 4  
FW
9 VINICIUS
SILVA FREITAS
  club  club FW
club - club - club 1
12 ไกรสิทธิ์
โสดพงษ์
  club  FW
club - club - club -
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
29 PHATHANA
PHOMMATHEP
  club  club FW
club 1 club - club -
37 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club 4

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor