club club club
 

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   0 2 0 2 2   0 1 2 1 5   5 0 3 2 3 7   -4 3
Last Six Results club
11-03-60 club SRTFC 2 - 2 KBUFC club
D
05-03-60 club SRTFC 0 - 2 TRNGFC club
L
24-02-60 club SRTFC 1 - 1 CCRUTD club
D
18-02-60 club SRTFC 0 - 0 CTUTD club
D
11-02-60 club SRTFC 0 - 2 SKFC club
L
Last Six Fixtures club
25-03-60 club SRTFC VS KTFC club
A
01-04-60 club SRTFC VS NSTU club
H
08-04-60 club SRTFC VS NRUTD club
H
29-04-60 club SRTFC VS ARMY FC club
H
03-05-60 club SRTFC VS ฺBUDFC club
H
06-05-60 club SRTFC VS RNUTD club
A

Players

All Players

1
club
ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  club 1 club - club -
GK
4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club - club - club -
MF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 1
MF
7
club
YUTA
OGAWA
  club  club club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
กฤษดา
นาคนวล
  club  club 1 club - club -
FW
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club 2 club - club 1
FW
20
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club 1
MF
21
club
อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
22
club
รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  club - club - club -
DF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ธนกฤต
นิรภัย
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 1 club - club -
DF
40
club
วิชากุล
ทุมจารย์
  club  club - club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club - club - club -
DF
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  GK
club 1 club - club -
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club - club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 1
7 YUTA
OGAWA
  club  club MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
9 กฤษดา
นาคนวล
  club  FW
club 1 club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 1 club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
19 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club 2 club - club 1
20 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club 1
21 อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
22 รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  DF
club - club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
27 ธนกฤต
นิรภัย
  club  MF
club 1 club - club -
28 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 1 club - club -
40 วิชากุล
ทุมจารย์
  club  DF
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  club 1 club - club -
GK
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  GK
club 1 club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
22
club
รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  club - club - club -
DF
28
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 1 club - club -
DF
40
club
วิชากุล
ทุมจารย์
  club  club - club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club - club - club -
DF
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
22 รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  DF
club - club - club -
28 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 1 club - club -
40 วิชากุล
ทุมจารย์
  club  DF
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club - club - club -
MF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 1
MF
7
club
YUTA
OGAWA
  club  club club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club 1
MF
21
club
อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
ธนกฤต
นิรภัย
  club  club 1 club - club -
MF
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 1
7 YUTA
OGAWA
  club  club MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 1 club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
20 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club 1
21 อธิษฐาน
คงทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
27 ธนกฤต
นิรภัย
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
กฤษดา
นาคนวล
  club  club 1 club - club -  
FW
19
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club 2 club - club 1  
FW
9 กฤษดา
นาคนวล
  club  FW
club 1 club - club -
19 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club 2 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor