club club club
 

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   3 4 4 18 17   2 3 3 8 11   19 5 7 7 26 28   -2 22
Last Six Results club
22-07-60 club SRTFC 1 - 0 KTFC club
W
09-07-60 club SRTFC 2 - 1 KBUFC club
W
05-07-60 club SRTFC 1 - 2 TRNGFC club
L
02-07-60 club SRTFC 1 - 1 CCRUTD club
D
24-06-60 club SRTFC 0 - 2 CTUTD club
L
20-05-60 club SRTFC 0 - 0 BBFC club
D
Last Six Fixtures club
30-07-60 club SRTFC VS NSTU club
A
05-08-60 club SRTFC VS NRUTD club
A
09-08-60 club SRTFC VS ARMY FC club
A
12-08-60 club SRTFC VS ฺBUDFC club
A
19-08-60 club SRTFC VS RNUTD club
H
26-08-60 club SRTFC VS RPC club
A

Players

All Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club 2 club - club -
GK
3
club
SAIDU ZILA
SANI
  club  club club 2 club - club -
DF
4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club 2 club - club -
MF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club 4 club - club 6
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 3
MF
7
club
ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  club - club - club 1
MF
10
club
ไพรัช
ขัติวงค์
  club  club 4 club - club 1
MF
11
club
ณรกร
คุระนันท์
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 5
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
16
club
กิตติศักด์
มีแสง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 2 club - club 3
MF
19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -
FW
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club 1
MF
21
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -
FW
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  club - club - club -
MF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 4 club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club 5 club - club -
DF
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club 2 club - club -
3 SAIDU ZILA
SANI
  club  club DF
club 2 club - club -
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club 2 club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 4 club - club 6
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 3
7 ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
9 ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  MF
club - club - club 1
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club 4 club - club 1
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club 1 club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 5
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
16 กิตติศักด์
มีแสง
  club  DF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 2 club - club 3
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club 1
21 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  MF
club - club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 4 club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club 5 club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club 2 club - club -
GK
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club 2 club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
SAIDU ZILA
SANI
  club  club club 2 club - club -
DF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club 4 club - club 6
DF
11
club
ณรกร
คุระนันท์
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
กิตติศักด์
มีแสง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 4 club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club 5 club - club -
DF
3 SAIDU ZILA
SANI
  club  club DF
club 2 club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 4 club - club 6
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club 1 club - club -
16 กิตติศักด์
มีแสง
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 4 club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club 5 club - club -

Midfielder Players

4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club 2 club - club -
MF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 3
MF
7
club
ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  club - club - club 1
MF
10
club
ไพรัช
ขัติวงค์
  club  club 4 club - club 1
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 5
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 2 club - club 3
MF
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club 1
MF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  club - club - club -
MF
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club 2 club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 3
7 ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
9 ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  MF
club - club - club 1
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club 4 club - club 1
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 5
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 2 club - club 3
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club 1
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -  
FW
21
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -  
FW
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
21 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor