club club club
 

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   2 3 3 15 14   1 3 2 6 8   14 3 6 5 21 22   -1 15
Last Six Results club
20-05-60 club SRTFC 0 - 0 BBFC club
D
17-05-60 club SRTFC 2 - 2 SMFC club
D
13-05-60 club SRTFC 5 - 2 RPC club
W
06-05-60 club SRTFC 1 - 1 RNUTD club
D
03-05-60 club SRTFC 0 - 1 ฺBUDFC club
L
29-04-60 club SRTFC 2 - 3 ARMY FC club
L
Last Six Fixtures club
24-06-60 club SRTFC VS CTUTD club
A
02-07-60 club SRTFC VS CCRUTD club
H
05-07-60 club SRTFC VS TRNGFC club
H
09-07-60 club SRTFC VS KBUFC club
A
22-07-60 club SRTFC VS KTFC club
H
30-07-60 club SRTFC VS NSTU club
A

Players

All Players

4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club 1 club - club -
MF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club 3 club - club 5
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 3
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 3
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 3 club - club 3
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 2 club - club 3
MF
20
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club 1
MF
22
club
รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  club 3 club - club -
DF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 2 club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club 4 club - club -
DF
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club 1 club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 3 club - club 5
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 3
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 3
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 3 club - club 3
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 2 club - club 3
20 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club 1
22 รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  DF
club 3 club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 2 club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club 4 club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
soumahoro
mafa
  club  club club 3 club - club 5
DF
22
club
รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  club 3 club - club -
DF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club 2 club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club 4 club - club -
DF
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club 3 club - club 5
22 รัชชานนท์
ลีวงค์ษา
  club  DF
club 3 club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club 2 club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club 4 club - club -

Midfielder Players

4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club 1 club - club -
MF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club 3
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club 3
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
17
club
วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  club 3 club - club 3
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club 2 club - club 3
MF
20
club
กิตติชัย
รักบุตร
  club  club 2 club - club 1
MF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club 1 club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club 3
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club 3
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
17 วีรศักดิ์
จี้อุ่น
  club  MF
club 3 club - club 3
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club 2 club - club 3
20 กิตติชัย
รักบุตร
  club  MF
club 2 club - club 1
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players


Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor