club club club club

Club & Players

club
club สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Thai] สุราษฎร์ธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Suratthani F.C.
Short Name [Thai] เอสอาร์ที เอฟซี
Short Name [Eng] SRT F.C.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สุราษฎร์ธานี เอฟซี   5 5 4 24 20   2 4 8 10 20   28 7 9 12 34 40   -6 30
Last Six Results club
16-09-60 club SRTFC 1 - 1 SKFC club
D
09-09-60 club SRTFC 3 - 1 BBFC club
W
30-08-60 club SRTFC 1 - 2 SMFC club
L
26-08-60 club SRTFC 0 - 1 RPC club
L
19-08-60 club SRTFC 2 - 1 RNUTD club
W
12-08-60 club SRTFC 0 - 2 ฺBUDFC club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club - club - club -
GK
3
club
SAIDU ZILA
SANI
  club  club club - club - club -
DF
4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club - club - club -
MF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  club - club - club -
MF
10
club
ไพรัช
ขัติวงค์
  club  club - club - club -
MF
11
club
ณรกร
คุระนันท์
  club  club - club - club -
DF
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
16
club
กิตติศักด์
มีแสง
  club  club - club - club -
DF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -
FW
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -
FW
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  club - club - club -
MF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club - club - club -
DF
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
3 SAIDU ZILA
SANI
  club  club DF
club - club - club -
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club - club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
7 ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
9 ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  MF
club - club - club -
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club - club - club -
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
16 กิตติศักด์
มีแสง
  club  DF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
21 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  MF
club - club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club - club - club -
GK
13
club
จตุรณ
พาปาน
  club  club - club - club -
GK
61
club
อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  club - club - club -
GK
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
13 จตุรณ
พาปาน
  club  GK
club - club - club -
61 อัษฎาวุฒิ
จันทร์อินแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
SAIDU ZILA
SANI
  club  club club - club - club -
DF
5
club
soumahoro
mafa
  club  club club - club - club -
DF
11
club
ณรกร
คุระนันท์
  club  club - club - club -
DF
16
club
กิตติศักด์
มีแสง
  club  club - club - club -
DF
22
club
ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  club - club - club -
DF
32
club
ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
DF
42
club
MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club club - club - club -
DF
3 SAIDU ZILA
SANI
  club  club DF
club - club - club -
5 soumahoro
mafa
  club  club DF
club - club - club -
11 ณรกร
คุระนันท์
  club  DF
club - club - club -
16 กิตติศักด์
มีแสง
  club  DF
club - club - club -
22 ราเมศวร์
วังสว่าง
  club  DF
club - club - club -
32 ธนิสร
เพ็งรัตน์
  club  DF
club - club - club -
39 นาย สาโรจน์
โพธิ์มี
  club  DF
club - club - club -
42 MR.M’BOA SERGE
WILLIAM VIERA
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club club - club - club -
MF
6
club
อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  club - club - club -
MF
10
club
ไพรัช
ขัติวงค์
  club  club - club - club -
MF
14
club
อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  club - club - club -
MF
18
club
พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  club - club - club -
MF
23
club
อดิศร
เหมประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
24
club
วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  club - club - club -
MF
4 DAISUKE
KOBAYASHI
  club  club MF
club - club - club -
6 อดิศักดิ์
ทองสุขแสน
  club  MF
club - club - club -
7 ธนาวุฒิ
จันทรัตน์
  club  MF
club - club - club -
8 วชิรวิทย์
อภินันทชาติ
  club  MF
club - club - club -
9 ธรรมรัตน์
สังอยู่สุข
  club  MF
club - club - club -
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club - club - club -
14 อมรินทร์
ใจซื่อสัตย์
  club  MF
club - club - club -
15 รัตนพล
รัตนเกล้า
  club  MF
club - club - club -
18 พงศกร
กลิ่นเสาวคนธ์
  club  MF
club - club - club -
20 กิตติพงษ์
รงรักษ์
  club  MF
club - club - club -
23 อดิศร
เหมประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
24 วรชาติ
อิ่มผ่อง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

19
club
กฤษฏา
จารุจารีต
  club  club - club - club -  
FW
21
club
KOUROUMA
MOHAMED
  club  club club - club - club -  
FW
19 กฤษฏา
จารุจารีต
  club  FW
club - club - club -
21 KOUROUMA
MOHAMED
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor