club club club
 

Club & Players

club
club แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAND ANDAMAN RANONG UNITED
Short Name [Thai] สฟ.รน.
Short Name [Eng] RN. UTD.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด   3 1 0 3 0   1 2 1 6 6   8 4 3 1 9 6   3 15
Last Six Results club
01-04-60 club RNUTD 2 - 2 NRUTD club
D
25-03-60 club RNUTD 0 - 1 ฺBUDFC club
L
18-03-60 club RNUTD 1 - 0 CCRUTD club
W
11-03-60 club RNUTD 3 - 2 SMFC club
W
05-03-60 club RNUTD 1 - 0 KBUFC club
W
01-03-60 club RNUTD 1 - 2 SMKUTD club
L
Last Six Fixtures club
30-04-60 club RNUTD VS SKFC club
H
03-05-60 club RNUTD VS BBFC club
H
06-05-60 club RNUTD VS SRTFC club
H
13-05-60 club RNUTD VS TRNGFC club
A
17-05-60 club RNUTD VS CTUTD club
A
21-05-60 club RNUTD VS ARMY FC club
H

Players

All Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  club 1 club - club -
MF
3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club 2 club - club 1
MF
5
club
ธวัชชัย
จิตรวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  club - club - club -
DF
7
club
วารินทร์
สุปา
  club  club 2 club - club 1
FW
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
9
club
ศักดา
สกุลแพทย์
  club  club - club - club -
FW
10
club
สถาพร
นิลบุตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club 2 club - club 2
FW
15
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
16
club
วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
ณวพัท
เดือนขาว
  club  club - club - club -
MF
18
club
ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  club - club - club -
FW
19
club
SANOU
OUMAR
  club  club club - club - club 2
FW
20
club
วิทยา
นนทะลี
  club  club - club - club -
FW
21
club
ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 1 club - club 2
MF
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
25
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 3 club - club -
DF
26
club
สุธี
ศักดิวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
WOIBADA
KOIVOGUI
  club  club club - club - club -
FW
29
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club 2 club - club -
DF
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club - club -
GK
31
club
ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  club 1 club - club -
MF
32
club
ธวัฒชัย
คงอินทร์
  club  club - club - club -
DF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
39
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club 1 club - club 1
FW
40
club
STEPHENS
NII ARMAH
  club  club club - club - club -
DF
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
2 ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  MF
club 1 club - club -
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
4 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 2 club - club 1
5 ธวัชชัย
จิตรวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  DF
club - club - club -
7 วารินทร์
สุปา
  club  FW
club 2 club - club 1
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
9 ศักดา
สกุลแพทย์
  club  FW
club - club - club -
10 สถาพร
นิลบุตร
  club  MF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  FW
club 2 club - club 2
15 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
16 วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
17 ณวพัท
เดือนขาว
  club  MF
club - club - club -
18 ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  FW
club - club - club -
19 SANOU
OUMAR
  club  club FW
club - club - club 2
20 วิทยา
นนทะลี
  club  FW
club - club - club -
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 1 club - club 2
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
25 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 3 club - club -
26 สุธี
ศักดิวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
27 WOIBADA
KOIVOGUI
  club  club FW
club - club - club -
29 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club 2 club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club - club -
31 ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  MF
club 1 club - club -
32 ธวัฒชัย
คงอินทร์
  club  DF
club - club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
39 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club 1 club - club 1
40 STEPHENS
NII ARMAH
  club  club DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club - club -
GK
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธวัชชัย
จิตรวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  club - club - club -
DF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
16
club
วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 3 club - club -
DF
26
club
สุธี
ศักดิวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club 2 club - club -
DF
32
club
ธวัฒชัย
คงอินทร์
  club  club - club - club -
DF
40
club
STEPHENS
NII ARMAH
  club  club club - club - club -
DF
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
5 ธวัชชัย
จิตรวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 กฤษณะ
ชัยมงคลรัตน์
  club  DF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
15 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
16 วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
25 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 3 club - club -
26 สุธี
ศักดิวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
29 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club 2 club - club -
32 ธวัฒชัย
คงอินทร์
  club  DF
club - club - club -
40 STEPHENS
NII ARMAH
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  club 1 club - club -
MF
4
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club 2 club - club 1
MF
10
club
สถาพร
นิลบุตร
  club  club - club - club -
MF
17
club
ณวพัท
เดือนขาว
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 1 club - club 2
MF
31
club
ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
2 ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  MF
club 1 club - club -
4 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 2 club - club 1
10 สถาพร
นิลบุตร
  club  MF
club - club - club -
17 ณวพัท
เดือนขาว
  club  MF
club - club - club -
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 1 club - club 2
31 ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  MF
club 1 club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
วารินทร์
สุปา
  club  club 2 club - club 1  
FW
9
club
ศักดา
สกุลแพทย์
  club  club - club - club -  
FW
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club 2 club - club 2  
FW
18
club
ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  club - club - club -  
FW
19
club
SANOU
OUMAR
  club  club club - club - club 2  
FW
20
club
วิทยา
นนทะลี
  club  club - club - club -  
FW
27
club
WOIBADA
KOIVOGUI
  club  club club - club - club -  
FW
39
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club 1 club - club 1  
FW
7 วารินทร์
สุปา
  club  FW
club 2 club - club 1
9 ศักดา
สกุลแพทย์
  club  FW
club - club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  FW
club 2 club - club 2
18 ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  FW
club - club - club -
19 SANOU
OUMAR
  club  club FW
club - club - club 2
20 วิทยา
นนทะลี
  club  FW
club - club - club -
27 WOIBADA
KOIVOGUI
  club  club FW
club - club - club -
39 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club 1 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor