club club club
 

Club & Players

club
club แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAND ANDAMAN RANONG UNITED
Short Name [Thai] สฟ.รน.
Short Name [Eng] RN. UTD.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด   7 3 1 17 8   4 2 3 11 11   20 11 5 4 28 19   9 38
Last Six Results club
22-07-60 club RNUTD 1 - 2 ฺBUDFC club
L
14-07-60 club RNUTD 2 - 3 CCRUTD club
L
08-07-60 club RNUTD 2 - 0 SMFC club
W
05-07-60 club RNUTD 1 - 0 KBUFC club
W
01-07-60 club RNUTD 0 - 2 NSTU club
L
24-06-60 club RNUTD 2 - 1 RPC club
W
Last Six Fixtures club
29-07-60 club RNUTD VS NRUTD club
H
09-08-60 club RNUTD VS SKFC club
A
12-08-60 club RNUTD VS BBFC club
A
19-08-60 club RNUTD VS SRTFC club
A
26-08-60 club RNUTD VS TRNGFC club
H
02-09-60 club RNUTD VS CTUTD club
H

Players

All Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  club 1 club - club -
MF
3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  club - club - club -
MF
5
club
MEGOALE MVOM
FRANCIS MAURICE
  club  club club 4 club - club 3
FW
7
club
วารินทร์
สุปา
  club  club 4 club - club 1
FW
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
9
club
ศักดา
สกุลแพทย์
  club  club - club - club -
FW
10
club
สถาพร
นิลบุตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club 4 club - club 2
FW
15
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club 1 club - club 1
DF
16
club
วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club club 4 club - club -
MF
18
club
ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  club - club - club -
FW
19
club
SANOU
OUMAR
  club  club club 2 club - club 11
FW
20
club
วิทยา
นนทะลี
  club  club 3 club - club 2
FW
21
club
ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 5 club - club 3
MF
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
25
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 4 club - club -
DF
26
club
สุธี
ศักดิวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club 2 club - club -
DF
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club 2 club - club -
GK
31
club
ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club 2 club - club -
DF
37
club
ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ITUBU KEVIN
ADENO
  club  club club - club - club -
FW
40
club
อำนวย
เนื้ออ่อน
  club  club 1 club - club -
MF
52
club
ปองพล
เกลื่อนสิน
  club  club - club - club -
GK
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
2 ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  MF
club 1 club - club -
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
4 จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  MF
club - club - club -
5 MEGOALE MVOM
FRANCIS MAURICE
  club  club FW
club 4 club - club 3
7 วารินทร์
สุปา
  club  FW
club 4 club - club 1
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
9 ศักดา
สกุลแพทย์
  club  FW
club - club - club -
10 สถาพร
นิลบุตร
  club  MF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  FW
club 4 club - club 2
15 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club 1 club - club 1
16 วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
17 Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club MF
club 4 club - club -
18 ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  FW
club - club - club -
19 SANOU
OUMAR
  club  club FW
club 2 club - club 11
20 วิทยา
นนทะลี
  club  FW
club 3 club - club 2
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 5 club - club 3
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
25 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 4 club - club -
26 สุธี
ศักดิวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
29 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club 2 club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club 2 club - club -
31 ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  MF
club 1 club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club 2 club - club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
39 ITUBU KEVIN
ADENO
  club  club FW
club - club - club -
40 อำนวย
เนื้ออ่อน
  club  MF
club 1 club - club -
52 ปองพล
เกลื่อนสิน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  club - club - club -
GK
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club 2 club - club -
GK
52
club
ปองพล
เกลื่อนสิน
  club  club - club - club -
GK
1 กรธัช
ทิพย์ทอง
  club  GK
club - club - club -
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club 2 club - club -
52 ปองพล
เกลื่อนสิน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  club - club - club -
DF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club 1 club - club 1
DF
16
club
วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 4 club - club -
DF
26
club
สุธี
ศักดิวงศ์
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
กิตติธัช
ไกรทอง
  club  club 2 club - club -
DF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club 2 club - club -
DF
37
club
ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
3 เดนนิส
ไฮน์เกอร์
  club  DF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
15 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club 1 club - club 1
16 วราเทพ
หนูบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
25 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 4 club - club -
26 สุธี
ศักดิวงศ์
  club  DF
club 1 club - club -
29 กิตติธัช
ไกรทอง
  club  DF
club 2 club - club -
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club 2 club - club -
37 ภานุพงศ์
นารีจันทร์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  club 1 club - club -
MF
4
club
จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  club - club - club -
MF
10
club
สถาพร
นิลบุตร
  club  club - club - club -
MF
17
club
Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club club 4 club - club -
MF
21
club
ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 5 club - club 3
MF
31
club
ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
40
club
อำนวย
เนื้ออ่อน
  club  club 1 club - club -
MF
2 ศิริวัฒน์
พันธ์ดี
  club  MF
club 1 club - club -
4 จักรีพันธ์
เกศนาดินทร์
  club  MF
club - club - club -
10 สถาพร
นิลบุตร
  club  MF
club - club - club -
17 Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club MF
club 4 club - club -
21 ชัยวัฒน์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club 5 club - club 3
31 ฮีซาม
อาลีมาส๊ะ
  club  MF
club 1 club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
40 อำนวย
เนื้ออ่อน
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

5
club
MEGOALE MVOM
FRANCIS MAURICE
  club  club club 4 club - club 3  
FW
7
club
วารินทร์
สุปา
  club  club 4 club - club 1  
FW
9
club
ศักดา
สกุลแพทย์
  club  club - club - club -  
FW
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club 4 club - club 2  
FW
18
club
ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  club - club - club -  
FW
19
club
SANOU
OUMAR
  club  club club 2 club - club 11  
FW
20
club
วิทยา
นนทะลี
  club  club 3 club - club 2  
FW
39
club
ITUBU KEVIN
ADENO
  club  club club - club - club -  
FW
5 MEGOALE MVOM
FRANCIS MAURICE
  club  club FW
club 4 club - club 3
7 วารินทร์
สุปา
  club  FW
club 4 club - club 1
9 ศักดา
สกุลแพทย์
  club  FW
club - club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  FW
club 4 club - club 2
18 ณรงค์ฤทธิ์
เค้ามาก
  club  FW
club - club - club -
19 SANOU
OUMAR
  club  club FW
club 2 club - club 11
20 วิทยา
นนทะลี
  club  FW
club 3 club - club 2
39 ITUBU KEVIN
ADENO
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor