club club club club

Club & Players

club
club แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] GRAND ANDAMAN RANONG UNITED
Short Name [Thai] สฟ.รน.
Short Name [Eng] RN. UTD.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด   2 0 1 3 2   1 1 1 5 3   6 3 1 2 8 5   3 10
Last Six Results club
17-03-61 club RNUTD 0 - 2 NRUTD club
L
10-03-61 club RNUTD 1 - 2 BBFC club
L
07-03-61 club RNUTD 2 - 1 RPC club
W
04-03-61 club RNUTD 3 - 0 WUNKS UTD club
W
28-02-61 club RNUTD 1 - 0 NRUTD club
W
25-02-61 club RNUTD 1 - 0 ARMY FC club
W
Last Six Fixtures club
24-03-61 club RNUTD VS SRTFC club
A
01-04-61 club RNUTD VS CCRUTD club
H
07-04-61 club RNUTD VS TRNGFC club
H
21-04-61 club RNUTD VS CTUTD club
A
29-04-61 club RNUTD VS BTUUTD club
H
06-05-61 club RNUTD VS KBUFC club
A

Players

All Players

5
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
7
club
ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
9
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club 1 club - club 2
FW
10
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 2 club - club -
DF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club - club - club -
MF
15
club
สมศักดิ์
ชลเขตต์
  club  club - club - club -
MF
16
club
ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  club - club - club -
FW
17
club
ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
18
club
จักรกริช
พาละพล
  club  club - club - club 1
FW
19
club
เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  club - club - club -
MF
21
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
26
club
เทวฤทธิ์
จุลสม
  club  club 2 club - club -
DF
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club 1 club -
GK
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
36
club
WIN
HLAING OO
  club  club club - club - club -
FW
37
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club 3 club - club 1
MF
39
club
กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
41
club
วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  club - club - club -
GK
73
club
GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club club - club - club 1
MF
77
club
KIM
TAE WOONG
  club  club club 2 club - club 1
MF
99
club
ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  club 1 club - club -
DF
5 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 2 club - club -
6 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
7 ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  MF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
9 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club 1 club - club 2
10 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club - club - club 1
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 2 club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  MF
club - club - club -
15 สมศักดิ์
ชลเขตต์
  club  MF
club - club - club -
16 ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  FW
club - club - club -
17 ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
18 จักรกริช
พาละพล
  club  FW
club - club - club 1
19 เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  MF
club - club - club -
21 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
26 เทวฤทธิ์
จุลสม
  club  DF
club 2 club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club 1 club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
36 WIN
HLAING OO
  club  club FW
club - club - club -
37 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 3 club - club 1
39 กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
41 วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  GK
club - club - club -
73 GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club MF
club - club - club 1
77 KIM
TAE WOONG
  club  club MF
club 2 club - club 1
99 ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  DF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

24
club
ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  club - club - club -
GK
30
club
วิชญะ
แก่นทอง
  club  club - club 1 club -
GK
41
club
วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  club - club - club -
GK
24 ธนดล
ปกรณ์เลิศ
  club  GK
club - club - club -
30 วิชญะ
แก่นทอง
  club  GK
club - club 1 club -
41 วัฒนะ
ผึ่งแสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5
club
อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  club - club - club -
DF
8
club
ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  club - club - club -
DF
11
club
ย่าซีม
หาญจิตร
  club  club 2 club - club -
DF
21
club
ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  club - club - club -
DF
26
club
เทวฤทธิ์
จุลสม
  club  club 2 club - club -
DF
39
club
กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
99
club
ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  club 1 club - club -
DF
5 อนุวัฒน์
ยั่งยืน
  club  DF
club 2 club - club -
6 อัครินทร์
ปิตตาโส
  club  DF
club - club - club -
8 ปิยะพงษ์
หาญจิตร
  club  DF
club - club - club -
11 ย่าซีม
หาญจิตร
  club  DF
club 2 club - club -
21 ทัศไนย์
คุ้มครอง
  club  DF
club - club - club -
26 เทวฤทธิ์
จุลสม
  club  DF
club 2 club - club -
39 กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
99 ปวริศ
ยงค์ตระกูล
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

7
club
ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  club - club - club -
MF
13
club
อาดัม
อูเซ็ง
  club  club - club - club -
MF
15
club
สมศักดิ์
ชลเขตต์
  club  club - club - club -
MF
17
club
ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
19
club
เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  club - club - club -
MF
37
club
โชคชัย
สุขเทศ
  club  club 3 club - club 1
MF
73
club
GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club club - club - club 1
MF
77
club
KIM
TAE WOONG
  club  club club 2 club - club 1
MF
7 ธนภัทร
อรรถกิจเจริญ
  club  MF
club - club - club -
13 อาดัม
อูเซ็ง
  club  MF
club - club - club -
15 สมศักดิ์
ชลเขตต์
  club  MF
club - club - club -
17 ปิยะพงษ์
ชาญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
19 เกียรติศักดิ์
สีดา
  club  MF
club - club - club -
33 ธรรมศักดิ์
ธรรมมารักษ์
  club  MF
club - club - club -
37 โชคชัย
สุขเทศ
  club  MF
club 3 club - club 1
73 GIUBERTY
SILVA NEVES
  club  club MF
club - club - club 1
77 KIM
TAE WOONG
  club  club MF
club 2 club - club 1

Forward Players

9
club
ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club club 1 club - club 2  
FW
10
club
OKANA
STASI BURNEL
  club  club club - club - club 1  
FW
16
club
ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  club - club - club -  
FW
18
club
จักรกริช
พาละพล
  club  club - club - club 1  
FW
36
club
WIN
HLAING OO
  club  club club - club - club -  
FW
9 ALAAN BRUNO
DE SOUSA E SATOS
  club  club FW
club 1 club - club 2
10 OKANA
STASI BURNEL
  club  club FW
club - club - club 1
16 ธวัชชัย
จันทร์แป๊ะ
  club  FW
club - club - club -
18 จักรกริช
พาละพล
  club  FW
club - club - club 1
36 WIN
HLAING OO
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor