club club club club

Club & Players

club
club กำแพงเพชร เอฟซี
Club Name [Thai] กำแพงเพชร เอฟซี
Club Name [Eng] KAMPHAENGPHET FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] KPP.FC
Short Name [Eng] KPP.FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)
Capacity 6000
Website
Email SSS_KPP@HOTMAIL.COM

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กำแพงเพชร เอฟซี   1 0 0 2 1   0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 1   1 3
Last Six Results club
10-02-61 club KPPFC 2 - 1 MKUTD club
W
Last Six Fixtures club
18-02-61 club KPPFC VS JLCMUTD club
A
25-02-61 club KPPFC VS PHRUTD club
H
03-03-61 club KPPFC VS LPWR club
A
10-03-61 club KPPFC VS UBONFC club
H
17-03-61 club KPPFC VS KSFC club
A
24-03-61 club KPPFC VS CCSFC club
H

Players

All Players

2
club
นาย ธนดล
ต่ายแสง
  club  club - club - club -
FW
3
club
อัครวัฒน์
ม่วงปาน
  club  club - club - club -
MF
4
club
อัษยะ
พึ่งสุขแดง
  club  club - club - club -
DF
5
club
 ศตวรรษ
ริปันโน 
  club  club - club - club -
DF
6
club
 KUDO
MASAYUKI
  club  club club - club - club -
MF
7
club
BADAR ALI RASHID ALI
AL ALAWI
  club  club club - club - club -
FW
8
club
นักรบ
คุ้มเมฆ
  club  club - club - club -
MF
9
club
Shola Jimmy
Omotosho
  club  club club 1 club - club 1
FW
10
club
 ปิติกานต์
คำพวงวิจิตร 
  club  club - club - club -
MF
11
club
ณัฐพงศ์
สุดใจ
  club  club - club - club -
MF
13
club
พีรพล
แม้นประสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
สุเมธ
แป้นปาน
  club  club - club - club -
DF
16
club
วิโรจน์
มาน้อย
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภูผา
ภาคทัน
  club  club - club - club -
MF
18
club
ชาญวิทย์
ชมภูศาล
  club  club - club - club -
GK
19
club
 ธนุส
สุภาสัย 
  club  club - club - club -
FW
20
club
อานันดา
บุญชื่น
  club  club - club - club -
MF
21
club
กวิน
นวนทัด
  club  club - club - club 1
FW
22
club
ชัยรัตน์
ปานดำ
  club  club - club - club -
MF
23
club
 วุฒิสิทธิ์
ธิศาเวช 
  club  club - club - club -
MF
24
club
พริษฐ์
 ปั้นแปลก
  club  club - club - club -
MF
25
club
พีระพงษ์
ชำนาญไพร
  club  club - club - club -
FW
26
club
ธีรวัฒน์
บรรเลงเสนาะ
  club  club - club - club -
MF
28
club
กษิดิศ
กลิ่นทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
29
club
เคน แทนกาย
ธีระเดชพงษ์
  club  club - club - club -
GK
30
club
นารายน์
วงศ์จิ๋ว
  club  club - club - club -
FW
33
club
NJIFON
ABDOURAMAI
  club  club club - club - club -
GK
36
club
พงศกร
สุไทสง
  club  club - club - club -
DF
39
club
 ยศพล
มิตรสีดา 
  club  club - club - club -
DF
55
club
สมพงษ์
ดีรัมย์
  club  club - club - club -
DF
66
club
ธีรวัฒน์
หลำเมฆ
  club  club - club - club -
DF
77
club
ทนงศักดิ์
ดวงใจแก้ว
  club  club - club - club -
FW
99
club
จตุพร
ภาสุนันท์
  club  club - club - club -
FW
2 นาย ธนดล
ต่ายแสง
  club  FW
club - club - club -
3 อัครวัฒน์
ม่วงปาน
  club  MF
club - club - club -
4 อัษยะ
พึ่งสุขแดง
  club  DF
club - club - club -
5  ศตวรรษ
ริปันโน 
  club  DF
club - club - club -
6  KUDO
MASAYUKI
  club  club MF
club - club - club -
7 BADAR ALI RASHID ALI
AL ALAWI
  club  club FW
club - club - club -
8 นักรบ
คุ้มเมฆ
  club  MF
club - club - club -
9 Shola Jimmy
Omotosho
  club  club FW
club 1 club - club 1
10  ปิติกานต์
คำพวงวิจิตร 
  club  MF
club - club - club -
11 ณัฐพงศ์
สุดใจ
  club  MF
club - club - club -
13 พีรพล
แม้นประสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
15 สุเมธ
แป้นปาน
  club  DF
club - club - club -
16 วิโรจน์
มาน้อย
  club  DF
club - club - club -
17 ภูผา
ภาคทัน
  club  MF
club - club - club -
18 ชาญวิทย์
ชมภูศาล
  club  GK
club - club - club -
19  ธนุส
สุภาสัย 
  club  FW
club - club - club -
20 อานันดา
บุญชื่น
  club  MF
club - club - club -
21 กวิน
นวนทัด
  club  FW
club - club - club 1
22 ชัยรัตน์
ปานดำ
  club  MF
club - club - club -
23  วุฒิสิทธิ์
ธิศาเวช 
  club  MF
club - club - club -
24 พริษฐ์
 ปั้นแปลก
  club  MF
club - club - club -
25 พีระพงษ์
ชำนาญไพร
  club  FW
club - club - club -
26 ธีรวัฒน์
บรรเลงเสนาะ
  club  MF
club - club - club -
28 กษิดิศ
กลิ่นทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
29 เคน แทนกาย
ธีระเดชพงษ์
  club  GK
club - club - club -
30 นารายน์
วงศ์จิ๋ว
  club  FW
club - club - club -
33 NJIFON
ABDOURAMAI
  club  club GK
club - club - club -
36 พงศกร
สุไทสง
  club  DF
club - club - club -
39  ยศพล
มิตรสีดา 
  club  DF
club - club - club -
55 สมพงษ์
ดีรัมย์
  club  DF
club - club - club -
66 ธีรวัฒน์
หลำเมฆ
  club  DF
club - club - club -
77 ทนงศักดิ์
ดวงใจแก้ว
  club  FW
club - club - club -
99 จตุพร
ภาสุนันท์
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ชาญวิทย์
ชมภูศาล
  club  club - club - club -
GK
28
club
กษิดิศ
กลิ่นทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
29
club
เคน แทนกาย
ธีระเดชพงษ์
  club  club - club - club -
GK
33
club
NJIFON
ABDOURAMAI
  club  club club - club - club -
GK
18 ชาญวิทย์
ชมภูศาล
  club  GK
club - club - club -
28 กษิดิศ
กลิ่นทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
29 เคน แทนกาย
ธีระเดชพงษ์
  club  GK
club - club - club -
33 NJIFON
ABDOURAMAI
  club  club GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
อัษยะ
พึ่งสุขแดง
  club  club - club - club -
DF
5
club
 ศตวรรษ
ริปันโน 
  club  club - club - club -
DF
15
club
สุเมธ
แป้นปาน
  club  club - club - club -
DF
16
club
วิโรจน์
มาน้อย
  club  club - club - club -
DF
36
club
พงศกร
สุไทสง
  club  club - club - club -
DF
39
club
 ยศพล
มิตรสีดา 
  club  club - club - club -
DF
55
club
สมพงษ์
ดีรัมย์
  club  club - club - club -
DF
66
club
ธีรวัฒน์
หลำเมฆ
  club  club - club - club -
DF
4 อัษยะ
พึ่งสุขแดง
  club  DF
club - club - club -
5  ศตวรรษ
ริปันโน 
  club  DF
club - club - club -
15 สุเมธ
แป้นปาน
  club  DF
club - club - club -
16 วิโรจน์
มาน้อย
  club  DF
club - club - club -
36 พงศกร
สุไทสง
  club  DF
club - club - club -
39  ยศพล
มิตรสีดา 
  club  DF
club - club - club -
55 สมพงษ์
ดีรัมย์
  club  DF
club - club - club -
66 ธีรวัฒน์
หลำเมฆ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
อัครวัฒน์
ม่วงปาน
  club  club - club - club -
MF
6
club
 KUDO
MASAYUKI
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นักรบ
คุ้มเมฆ
  club  club - club - club -
MF
10
club
 ปิติกานต์
คำพวงวิจิตร 
  club  club - club - club -
MF
11
club
ณัฐพงศ์
สุดใจ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภูผา
ภาคทัน
  club  club - club - club -
MF
20
club
อานันดา
บุญชื่น
  club  club - club - club -
MF
22
club
ชัยรัตน์
ปานดำ
  club  club - club - club -
MF
23
club
 วุฒิสิทธิ์
ธิศาเวช 
  club  club - club - club -
MF
24
club
พริษฐ์
 ปั้นแปลก
  club  club - club - club -
MF
26
club
ธีรวัฒน์
บรรเลงเสนาะ
  club  club - club - club -
MF
3 อัครวัฒน์
ม่วงปาน
  club  MF
club - club - club -
6  KUDO
MASAYUKI
  club  club MF
club - club - club -
8 นักรบ
คุ้มเมฆ
  club  MF
club - club - club -
10  ปิติกานต์
คำพวงวิจิตร 
  club  MF
club - club - club -
11 ณัฐพงศ์
สุดใจ
  club  MF
club - club - club -
17 ภูผา
ภาคทัน
  club  MF
club - club - club -
20 อานันดา
บุญชื่น
  club  MF
club - club - club -
22 ชัยรัตน์
ปานดำ
  club  MF
club - club - club -
23  วุฒิสิทธิ์
ธิศาเวช 
  club  MF
club - club - club -
24 พริษฐ์
 ปั้นแปลก
  club  MF
club - club - club -
26 ธีรวัฒน์
บรรเลงเสนาะ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2
club
นาย ธนดล
ต่ายแสง
  club  club - club - club -  
FW
7
club
BADAR ALI RASHID ALI
AL ALAWI
  club  club club - club - club -  
FW
9
club
Shola Jimmy
Omotosho
  club  club club 1 club - club 1  
FW
13
club
พีรพล
แม้นประสิทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
19
club
 ธนุส
สุภาสัย 
  club  club - club - club -  
FW
21
club
กวิน
นวนทัด
  club  club - club - club 1  
FW
25
club
พีระพงษ์
ชำนาญไพร
  club  club - club - club -  
FW
30
club
นารายน์
วงศ์จิ๋ว
  club  club - club - club -  
FW
77
club
ทนงศักดิ์
ดวงใจแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
99
club
จตุพร
ภาสุนันท์
  club  club - club - club -  
FW
2 นาย ธนดล
ต่ายแสง
  club  FW
club - club - club -
7 BADAR ALI RASHID ALI
AL ALAWI
  club  club FW
club - club - club -
9 Shola Jimmy
Omotosho
  club  club FW
club 1 club - club 1
13 พีรพล
แม้นประสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
19  ธนุส
สุภาสัย 
  club  FW
club - club - club -
21 กวิน
นวนทัด
  club  FW
club - club - club 1
25 พีระพงษ์
ชำนาญไพร
  club  FW
club - club - club -
30 นารายน์
วงศ์จิ๋ว
  club  FW
club - club - club -
77 ทนงศักดิ์
ดวงใจแก้ว
  club  FW
club - club - club -
99 จตุพร
ภาสุนันท์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor