club club club
 

Club & Players

club
club อยุธยา เอฟซี
Club Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Club Name [Eng] Ayutthaya FC
Short Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Short Name [Eng] Ayutthaya
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาอำเภอบางปะอิน (โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน)
Capacity 2500
Website
Email ayutthayafc2016@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา เอฟซี   2 1 0 6 2   2 0 1 7 1   6 4 1 1 13 3   10 13
Last Six Results club
19-03-60 club AYTFC 3 - 1 PHYFC club
W
12-03-60 club AYTFC 5 - 0 KSFC club
W
05-03-60 club AYTFC 3 - 1 KKFC club
W
26-02-60 club AYTFC 2 - 0 UBONFC club
W
19-02-60 club AYTFC 0 - 1 UDFC club
L
11-02-60 club AYTFC 0 - 0 SNGBFC club
D
Last Six Fixtures club
25-03-60 club AYTFC VS KPPFC club
A
02-04-60 club AYTFC VS CCSFC club
H
08-04-60 club AYTFC VS LPWR club
A
30-04-60 club AYTFC VS SAKFC club
H
06-05-60 club AYTFC VS AYTUTD club
A
13-05-60 club AYTFC VS ANUTD club
A

Players

All Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club 1 club - club 1
DF
3
club
นราทร
คงสมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
4
club
Martin Amara
Jerry
  club  club club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
สีเทา
  club  club - club - club -
DF
6
club
นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  club - club - club -
MF
7
club
NASSAR DAVID
RAHEEM
  club  club club 1 club - club -
DF
8
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club - club - club -
MF
9
club
KIM
JI HUN
  club  club club 1 club - club 5
MF
10
club
JU
SUNG HWAN
  club  club club 2 club - club 1
MF
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -
FW
13
club
อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  club - club - club -
FW
14
club
พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  club 2 club - club -
DF
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club 1 club - club 4
FW
18
club
สาธิต
ศรีอุทัย
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club 1
FW
20
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club 1 club - club 1
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
26
club
อาณัฐ
อินทชัย
  club  club - club - club -
MF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club 1 club - club -
DF
28
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
29
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
33
club
สรศักด์
แก้วอินตา
  club  club - club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
36
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักริทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club 1 club - club 1
3 นราทร
คงสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
4 Martin Amara
Jerry
  club  club DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
สีเทา
  club  DF
club - club - club -
6 นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  MF
club - club - club -
7 NASSAR DAVID
RAHEEM
  club  club DF
club 1 club - club -
8 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club - club - club -
9 KIM
JI HUN
  club  club MF
club 1 club - club 5
10 JU
SUNG HWAN
  club  club MF
club 2 club - club 1
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  FW
club - club - club -
14 พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club 1 club - club -
16 นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  DF
club 2 club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club 1 club - club 4
18 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  DF
club 1 club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club 1
20 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club 1 club - club 1
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club 1 club - club -
22 นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
26 อาณัฐ
อินทชัย
  club  MF
club - club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club 1 club - club -
28 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
29 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -
33 สรศักด์
แก้วอินตา
  club  DF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -
36 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
39 จักริทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักริทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
39 จักริทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club 1 club - club 1
DF
4
club
Martin Amara
Jerry
  club  club club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
สีเทา
  club  club - club - club -
DF
7
club
NASSAR DAVID
RAHEEM
  club  club club 1 club - club -
DF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  club 2 club - club -
DF
18
club
สาธิต
ศรีอุทัย
  club  club 1 club - club -
DF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club 1 club - club -
DF
28
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
33
club
สรศักด์
แก้วอินตา
  club  club - club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club 1 club - club 1
4 Martin Amara
Jerry
  club  club DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
สีเทา
  club  DF
club - club - club -
7 NASSAR DAVID
RAHEEM
  club  club DF
club 1 club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club 1 club - club -
16 นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  DF
club 2 club - club -
18 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  DF
club 1 club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club 1 club - club -
28 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
33 สรศักด์
แก้วอินตา
  club  DF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
นราทร
คงสมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
6
club
นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  club - club - club -
MF
8
club
ประธาน
เสนาลา
  club  club - club - club -
MF
9
club
KIM
JI HUN
  club  club club 1 club - club 5
MF
10
club
JU
SUNG HWAN
  club  club club 2 club - club 1
MF
14
club
พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
20
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club 1 club - club 1
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
26
club
อาณัฐ
อินทชัย
  club  club - club - club -
MF
29
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
3 นราทร
คงสมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
6 นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  MF
club - club - club -
8 ประธาน
เสนาลา
  club  MF
club - club - club -
9 KIM
JI HUN
  club  club MF
club 1 club - club 5
10 JU
SUNG HWAN
  club  club MF
club 2 club - club 1
14 พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
20 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club 1 club - club 1
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club 1 club - club -
22 นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
26 อาณัฐ
อินทชัย
  club  MF
club - club - club -
29 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -  
FW
13
club
อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  club - club - club -  
FW
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club 1 club - club 4  
FW
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club 1  
FW
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  FW
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club 1 club - club 4
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor