club club club club

Club & Players

club
club บางกอก เอฟซี
Club Name [Thai] บางกอก เอฟซี
Club Name [Eng] Bangkok FC
Short Name [Thai] บางกอก เอฟซี
Short Name [Eng] Bkkfc
Alias [Eng] กระทิงเหล็ก
Stadium [Eng] SCG MTUTD2
Capacity 1000
Website
Email thatikorn.tk@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บางกอก เอฟซี   2 1 0 4 2   1 0 2 5 6   6 3 1 2 9 8   1 10
Last Six Results club
17-03-61 club BKKFC 2 - 4 CCSFC club
L
11-03-61 club BKKFC 2 - 1 JLCMUTD club
W
07-03-61 club BKKFC 1 - 0 DOMEFC club
W
04-03-61 club BKKFC 2 - 0 UBONFC club
W
28-02-61 club BKKFC 6 - 5 SNGBFC club
W
25-02-61 club BKKFC 1 - 1 LPWR club
D
Last Six Fixtures club
24-03-61 club BKKFC VS PHRUTD club
H
31-03-61 club BKKFC VS NVYFC club
A
08-04-61 club BKKFC VS SAKFC club
H
22-04-61 club BKKFC VS MKUTD club
H
29-04-61 club BKKFC VS AYTFC club
A
06-05-61 club BKKFC VS KPPFC club
H

Players

All Players

1
club
ทาโร
ประสารการ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
รชตะ
สมพร
  club  club 3 club - club -
DF
7
club
นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  club - club - club 1
MF
8
club
อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  club 2 club - club 1
MF
9
club
เจษฎากร
น้อยศรี
  club  club - club - club -
FW
10
club
กิตติศักดิ์
โฮชิน
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธนภัทร
แวมประชา
  club  club - club - club -
MF
13
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club 1
MF
14
club
ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  club - club - club -
GK
18
club
อานนท์
พุ่มศิริ
  club  club - club - club 1
MF
19
club
กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  club - club - club 1
MF
20
club
นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
21
club
วายุ
กลิ่นสอาด
  club  club - club - club -
DF
23
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club 1
FW
25
club
ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  club 1 club - club -
DF
28
club
เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  club - club - club -
GK
29
club
ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  club - club - club -
MF
30
club
ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  club - club - club 1
DF
31
club
กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  club - club - club -
MF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
DF
33
club
เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  club - club - club -
MF
34
club
โยธิน
เบียงแล่
  club  club - club - club -
MF
35
club
เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  club - club - club -
MF
36
club
วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
38
club
อติคุณ
มีท้วม
  club  club - club - club -
MF
39
club
บุญทวี
เทพวงค์
  club  club 1 club - club -
DF
41
club
ธัชพล
ไชยยันต์
  club  club 1 club - club -
MF
42
club
สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
43
club
กรวิชญ์
ทะสา
  club  club - club - club -
FW
45
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
99
club
ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  club - club - club 2
FW
1 ทาโร
ประสารการ
  club  GK
club - club - club -
2 ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  DF
club - club - club -
4 รชตะ
สมพร
  club  DF
club 3 club - club -
7 นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  MF
club - club - club 1
8 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club 2 club - club 1
9 เจษฎากร
น้อยศรี
  club  FW
club - club - club -
10 กิตติศักดิ์
โฮชิน
  club  FW
club - club - club -
11 ธนภัทร
แวมประชา
  club  MF
club - club - club -
13 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club 1
14 ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  GK
club - club - club -
18 อานนท์
พุ่มศิริ
  club  MF
club - club - club 1
19 กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  MF
club - club - club 1
20 นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
21 วายุ
กลิ่นสอาด
  club  DF
club - club - club -
23 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club 1
25 ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  DF
club 1 club - club -
28 เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  GK
club - club - club -
29 ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  MF
club - club - club -
30 ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  DF
club - club - club 1
31 กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  MF
club - club - club -
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  DF
club - club - club -
33 เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  MF
club - club - club -
34 โยธิน
เบียงแล่
  club  MF
club - club - club -
35 เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  MF
club - club - club -
36 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -
39 บุญทวี
เทพวงค์
  club  DF
club 1 club - club -
41 ธัชพล
ไชยยันต์
  club  MF
club 1 club - club -
42 สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
43 กรวิชญ์
ทะสา
  club  FW
club - club - club -
45 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -
99 ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  FW
club - club - club 2

GoalKeeper Players

1
club
ทาโร
ประสารการ
  club  club - club - club -
GK
14
club
ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  club - club - club -
GK
28
club
เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  club - club - club -
GK
45
club
อิทธิกร
การสร้าง
  club  club - club - club -
GK
1 ทาโร
ประสารการ
  club  GK
club - club - club -
14 ภาณุพันธ์
จูเฮง
  club  GK
club - club - club -
28 เฉลิมภัทร์
พลอยแหวนรัตนา
  club  GK
club - club - club -
45 อิทธิกร
การสร้าง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
รชตะ
สมพร
  club  club 3 club - club -
DF
20
club
นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
21
club
วายุ
กลิ่นสอาด
  club  club - club - club -
DF
25
club
ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  club 1 club - club -
DF
30
club
ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  club - club - club 1
DF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
DF
36
club
วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
บุญทวี
เทพวงค์
  club  club 1 club - club -
DF
2 ภานุพันธ์
จุมผาลา
  club  DF
club - club - club -
4 รชตะ
สมพร
  club  DF
club 3 club - club -
20 นราวิชญ์
เก้าสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
21 วายุ
กลิ่นสอาด
  club  DF
club - club - club -
25 ธีรภัทร
เลาหบุตร
  club  DF
club 1 club - club -
30 ศิวกร
แม้นจิตต์
  club  DF
club - club - club 1
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  DF
club - club - club -
36 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
39 บุญทวี
เทพวงค์
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

7
club
นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  club - club - club 1
MF
8
club
อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  club 2 club - club 1
MF
11
club
ธนภัทร
แวมประชา
  club  club - club - club -
MF
13
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club 1
MF
18
club
อานนท์
พุ่มศิริ
  club  club - club - club 1
MF
19
club
กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  club - club - club 1
MF
29
club
ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  club - club - club -
MF
31
club
กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  club - club - club -
MF
33
club
เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  club - club - club -
MF
34
club
โยธิน
เบียงแล่
  club  club - club - club -
MF
35
club
เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  club - club - club -
MF
38
club
อติคุณ
มีท้วม
  club  club - club - club -
MF
41
club
ธัชพล
ไชยยันต์
  club  club 1 club - club -
MF
42
club
สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
7 นนทวัฒน์
กลิ่นจำปาศรี
  club  MF
club - club - club 1
8 อนุวัตน์
เพียรแก้ว
  club  MF
club 2 club - club 1
11 ธนภัทร
แวมประชา
  club  MF
club - club - club -
13 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club 1
18 อานนท์
พุ่มศิริ
  club  MF
club - club - club 1
19 กรรณ
กลีบผึ้ง
  club  MF
club - club - club 1
29 ธีรภัค
ปั้นบุญชู
  club  MF
club - club - club -
31 กิตติพงษ์
สุปัญญา
  club  MF
club - club - club -
33 เทพวิรุฬห์
ฉัตรกิตติโรจน์
  club  MF
club - club - club -
34 โยธิน
เบียงแล่
  club  MF
club - club - club -
35 เพชร
เลาหเสรีกุล
  club  MF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -
41 ธัชพล
ไชยยันต์
  club  MF
club 1 club - club -
42 สกุลชัย
แสงโทโพธิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
เจษฎากร
น้อยศรี
  club  club - club - club -  
FW
10
club
กิตติศักดิ์
โฮชิน
  club  club - club - club -  
FW
23
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club 1  
FW
43
club
กรวิชญ์
ทะสา
  club  club - club - club -  
FW
99
club
ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  club - club - club 2  
FW
9 เจษฎากร
น้อยศรี
  club  FW
club - club - club -
10 กิตติศักดิ์
โฮชิน
  club  FW
club - club - club -
23 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club 1
43 กรวิชญ์
ทะสา
  club  FW
club - club - club -
99 ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  FW
club - club - club 2

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor