club club club
 

Club & Players

club
club ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Thai] ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Eng] LAMPHUN WARRIOR
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] LPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] แม่กวง สเตเดียม(อบจ.ลำพูน)
Capacity 5000
Website www.lamphunwarrior.com
Email pr@lamphunwarrior.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ลำพูน วอริเออร์   2 1 1 4 2   0 1 1 0 1   6 2 2 2 4 3   1 8
Last Six Results club
18-03-60 club LPWR 1 - 0 CCSFC club
W
15-03-60 club LPWR 1 - 0 BCCFC club
W
11-03-60 club LPWR 0 - 1 KPPFC club
L
05-03-60 club LPWR 1 - 1 KSFC club
D
01-03-60 club LPWR 0 - 0 NAN FC club
D
25-02-60 club LPWR 0 - 1 PHYFC club
L
Last Six Fixtures club
26-03-60 club LPWR VS AYTUTD club
A
02-04-60 club LPWR VS SAKFC club
A
08-04-60 club LPWR VS AYTFC club
H
29-04-60 club LPWR VS ANUTD club
A
07-05-60 club LPWR VS PHRUTD club
H
14-05-60 club LPWR VS SNGBFC club
A

Players

All Players

2
club
ปิยะพงษ์
ประดับพันธ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
นายสุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  club - club - club -
MF
6
club
ณัฐวัชต์
พิมพ์อักษร
  club  club - club - club -
DF
7
club
ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  club - club - club 1
MF
8
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club 1
FW
11
club
นายเอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -
FW
13
club
นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club -
MF
14
club
MR.JANG
GYUHYEON
  club  club club 1 club - club -
FW
16
club
นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  club 1 club - club 1
DF
17
club
นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
20
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club -
FW
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
26
club
นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -
FW
27
club
นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -
FW
29
club
MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club club 1 club - club -
DF
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -
FW
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club 2 club - club -
MF
33
club
ชานนท์
ธิลา
  club  club - club 1 club -
GK
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
35
club
ณรงค์
แยเชาะ
  club  club - club - club -
FW
37
club
ประภาส
รัตนดี
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club 1 club - club -
MF
40
club
ธีรนันท์
หวันตาหลา
  club  club - club - club -
GK
2 ปิยะพงษ์
ประดับพันธ์
  club  DF
club - club - club -
3 นายสุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  DF
club 4 club - club -
5 จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  MF
club - club - club -
6 ณัฐวัชต์
พิมพ์อักษร
  club  DF
club - club - club -
7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club 1
8 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club 1
11 นายเอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
13 นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club -
14 MR.JANG
GYUHYEON
  club  club FW
club 1 club - club -
16 นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club 1 club - club 1
17 นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  DF
club 1 club - club -
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
20 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club 1 club - club -
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 1 club - club -
25 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -
26 นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
27 นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
29 MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club 1 club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club 2 club - club -
33 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club 1 club -
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -
35 ณรงค์
แยเชาะ
  club  FW
club - club - club -
37 ประภาส
รัตนดี
  club  MF
club 2 club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club 1 club - club -
40 ธีรนันท์
หวันตาหลา
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
33
club
ชานนท์
ธิลา
  club  club - club 1 club -
GK
40
club
ธีรนันท์
หวันตาหลา
  club  club - club - club -
GK
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
33 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club 1 club -
40 ธีรนันท์
หวันตาหลา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปิยะพงษ์
ประดับพันธ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
นายสุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  club 4 club - club -
DF
6
club
ณัฐวัชต์
พิมพ์อักษร
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  club 1 club - club 1
DF
17
club
นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
29
club
MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club club 1 club - club -
DF
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
2 ปิยะพงษ์
ประดับพันธ์
  club  DF
club - club - club -
3 นายสุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  DF
club 4 club - club -
6 ณัฐวัชต์
พิมพ์อักษร
  club  DF
club - club - club -
16 นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club 1 club - club 1
17 นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  DF
club 1 club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club 1 club - club -
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club 1 club - club -
25 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -
29 MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club 1 club - club -
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  club - club - club -
MF
7
club
ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  club - club - club 1
MF
8
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club - club -
MF
13
club
นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club -
MF
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club 2 club - club -
MF
37
club
ประภาส
รัตนดี
  club  club 2 club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club 1 club - club -
MF
5 จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  MF
club - club - club -
7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club 1
8 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  MF
club - club - club -
13 นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club 2 club - club -
37 ประภาส
รัตนดี
  club  MF
club 2 club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club 1  
FW
11
club
นายเอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -  
FW
14
club
MR.JANG
GYUHYEON
  club  club club 1 club - club -  
FW
20
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club -  
FW
26
club
นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -  
FW
27
club
นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -  
FW
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
35
club
ณรงค์
แยเชาะ
  club  club - club - club -  
FW
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club 1
11 นายเอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
14 MR.JANG
GYUHYEON
  club  club FW
club 1 club - club -
20 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -
26 นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
27 นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
35 ณรงค์
แยเชาะ
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor