club club club club

Club & Players

club
club ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Thai] ลำพูน วอริเออร์
Club Name [Eng] LAMPHUN WARRIOR
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] LPWR
Alias [Eng]
Stadium [Eng] แม่กวง สเตเดียม(อบจ.ลำพูน)
Capacity 5000
Website www.lamphunwarrior.com
Email pr@lamphunwarrior.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ลำพูน วอริเออร์   5 3 5 11 11   2 3 8 11 20   26 7 6 13 22 31   -9 27
Last Six Results club
16-09-60 club LPWR 0 - 2 KKFC club
L
10-09-60 club LPWR 0 - 3 UDFC club
L
03-09-60 club LPWR 1 - 0 SNGBFC club
W
27-08-60 club LPWR 2 - 1 PHRUTD club
W
19-08-60 club LPWR 1 - 0 ANUTD club
W
12-08-60 club LPWR 0 - 1 AYTFC club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
3
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
5
club
จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  club - club - club -
MF
7
club
ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club -
FW
10
club
NELSON
KASUM
  club  club club - club - club -
FW
11
club
นายเอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -
FW
13
club
นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club -
MF
14
club
กฤษฎา
แสงเพชร
  club  club - club - club -
FW
16
club
นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  club - club - club -
DF
17
club
นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  club - club - club -
DF
18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
19
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -
FW
20
club
KIM
YOUNGKWANG
  club  club club - club - club -
FW
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club - club - club -
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club - club - club -
DF
24
club
ณรงค์ศักดิ์
ราษี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
26
club
นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -
FW
27
club
นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -
FW
29
club
MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club club - club - club -
DF
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -
FW
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
33
club
ชานนท์
ธิลา
  club  club - club - club -
GK
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
35
club
ณรงค์
แยเชาะ
  club  club - club - club -
FW
37
club
ประภาส
รัตนดี
  club  club - club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club -
MF
1 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -
3 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
5 จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  MF
club - club - club -
7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club -
8 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club -
10 NELSON
KASUM
  club  club FW
club - club - club -
11 นายเอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
13 นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club -
14 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
16 นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club - club - club -
17 นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  DF
club - club - club -
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
19 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
20 KIM
YOUNGKWANG
  club  club FW
club - club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club - club - club -
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club - club - club -
24 ณรงค์ศักดิ์
ราษี
  club  DF
club - club - club -
25 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -
26 นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
27 นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
29 MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club - club - club -
32 ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
33 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club - club -
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -
35 ณรงค์
แยเชาะ
  club  FW
club - club - club -
37 ประภาส
รัตนดี
  club  MF
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  club - club - club -
GK
18
club
ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
33
club
ชานนท์
ธิลา
  club  club - club - club -
GK
1 ศักดาวิชญ์
เสริฐเลิศ
  club  GK
club - club - club -
18 ศุภชัย
คงเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
33 ชานนท์
ธิลา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  club - club - club -
DF
17
club
นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club - club - club -
DF
23
club
พงศกร
ตาคำ
  club  club - club - club -
DF
24
club
ณรงค์ศักดิ์
ราษี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ภาคิน
หล้าเมือง
  club  club - club - club -
DF
29
club
MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club club - club - club -
DF
34
club
เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  club - club - club -
DF
3 DIABATE IBRAHIMA SEYDOU
MAIGA
  club  club DF
club - club - club -
4 ณัฐพัชร์
ตุงใย
  club  DF
club - club - club -
16 นายศิโรม
กาศศรีนุช
  club  DF
club - club - club -
17 นายอธิบดี
ไวยากรณ์
  club  DF
club - club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club - club - club -
23 พงศกร
ตาคำ
  club  DF
club - club - club -
24 ณรงค์ศักดิ์
ราษี
  club  DF
club - club - club -
25 ภาคิน
หล้าเมือง
  club  DF
club - club - club -
29 MR.EMMANUEL
WANGO
  club  club DF
club - club - club -
34 เฉลิมเกียรติ
ดาวัลย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  club - club - club -
MF
7
club
ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
13
club
นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  club - club - club -
MF
31
club
อรรถพล
คำมะยอม
  club  club - club - club -
MF
32
club
ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
37
club
ประภาส
รัตนดี
  club  club - club - club -
MF
39
club
อภิชัย
กุออ
  club  club - club - club -
MF
5 จิรายุส
เชาว์พลกรัง
  club  MF
club - club - club -
7 ภาณุวัฒน์
ศรีเภา
  club  MF
club - club - club -
8 ชัชชัย
นันทวิเชียรฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
13 นายสินอิสระ
เลื่อมใส
  club  MF
club - club - club -
31 อรรถพล
คำมะยอม
  club  MF
club - club - club -
32 ศุภชัย
หาทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
37 ประภาส
รัตนดี
  club  MF
club - club - club -
39 อภิชัย
กุออ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club -  
FW
10
club
NELSON
KASUM
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
นายเอกชัย
พิษณุ
  club  club - club - club -  
FW
14
club
กฤษฎา
แสงเพชร
  club  club - club - club -  
FW
19
club
อนุชา
ศรีตั้ง
  club  club - club - club -  
FW
20
club
KIM
YOUNGKWANG
  club  club club - club - club -  
FW
26
club
นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  club - club - club -  
FW
27
club
นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  club - club - club -  
FW
30
club
วัชรพล
กองอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
35
club
ณรงค์
แยเชาะ
  club  club - club - club -  
FW
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club -
10 NELSON
KASUM
  club  club FW
club - club - club -
11 นายเอกชัย
พิษณุ
  club  FW
club - club - club -
14 กฤษฎา
แสงเพชร
  club  FW
club - club - club -
19 อนุชา
ศรีตั้ง
  club  FW
club - club - club -
20 KIM
YOUNGKWANG
  club  club FW
club - club - club -
26 นายคณิน
ตุ่นกันทา
  club  FW
club - club - club -
27 นายรุ่งอรุณ
ต๊ะสุยะ
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
กองอินทร์
  club  FW
club - club - club -
35 ณรงค์
แยเชาะ
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor