club club club club

Club & Players

club
club แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Phrae United football club
Short Name [Thai] PRUTD
Short Name [Eng] Phrae United
Alias [Eng] ศุภวัลย์
Stadium [Eng] สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
Capacity 3000
Website แพร่ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ/facebook.com
Email phraeutd001@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แพร่ ยูไนเต็ด   1 0 0 3 1   0 0 1 0 1   2 1 0 1 3 2   1 3
Last Six Results club
17-02-61 club PHRUTD 0 - 1 MKUTD club
L
11-02-61 club PHRUTD 3 - 1 UBONFC club
W
Last Six Fixtures club
25-02-61 club PHRUTD VS KPPFC club
A
04-03-61 club PHRUTD VS CCSFC club
H
10-03-61 club PHRUTD VS NVYFC club
A
18-03-61 club PHRUTD VS SAKFC club
H
24-03-61 club PHRUTD VS BKKFC club
A
01-04-61 club PHRUTD VS KSFC club
H

Players

All Players

1
club
อรรนพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  club - club - club -
DF
3
club
อดิศร
สัพโส
  club  club - club - club -
DF
4
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
5
club
คาเว
อราวโจ้
  club  club club - club - club 1
DF
6
club
บุญมี
บุญรอด
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
CHO
HYUN WOO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club club - club - club -
FW
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club -
FW
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
17
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
นันทพล
ศุภไทย
  club  club - club - club -
GK
19
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club 2
FW
21
club
อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  club - club - club -
MF
23
club
วทัญญู
เสนานิมิต
  club  club - club - club -
MF
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
25
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
26
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -
FW
40
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -
FW
42
club
นฤทธิื
โคกสีทา
  club  club - club - club -
DF
77
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -
FW
1 อรรนพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
2 วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club - club - club -
4 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
5 คาเว
อราวโจ้
  club  club DF
club - club - club 1
6 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club 1 club - club -
7 CHO
HYUN WOO
  club  club MF
club - club - club -
8 นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club 1 club - club -
9 JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club FW
club - club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
11 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
17 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club 1 club - club -
18 นันทพล
ศุภไทย
  club  GK
club - club - club -
19 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club 2
21 อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  MF
club - club - club -
23 วทัญญู
เสนานิมิต
  club  MF
club - club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
26 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -
40 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
42 นฤทธิื
โคกสีทา
  club  DF
club - club - club -
77 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อรรนพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
18
club
นันทพล
ศุภไทย
  club  club - club - club -
GK
26
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
1 อรรนพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
18 นันทพล
ศุภไทย
  club  GK
club - club - club -
26 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  club - club - club -
DF
3
club
อดิศร
สัพโส
  club  club - club - club -
DF
5
club
คาเว
อราวโจ้
  club  club club - club - club 1
DF
6
club
บุญมี
บุญรอด
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
17
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
25
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
42
club
นฤทธิื
โคกสีทา
  club  club - club - club -
DF
2 วรเนตร
ต่อเนื่อง
  club  DF
club - club - club -
3 อดิศร
สัพโส
  club  DF
club - club - club -
5 คาเว
อราวโจ้
  club  club DF
club - club - club 1
6 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club 1 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
17 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club 1 club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
42 นฤทธิื
โคกสีทา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
7
club
CHO
HYUN WOO
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  club 1 club - club -
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  club - club - club -
MF
21
club
อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  club - club - club -
MF
23
club
วทัญญู
เสนานิมิต
  club  club - club - club -
MF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
4 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
7 CHO
HYUN WOO
  club  club MF
club - club - club -
8 นายอาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club 1 club - club -
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 พงษ์สุริยันต์
แอบแฝง
  club  MF
club - club - club -
21 อนันตศักดิ์
ราชมาศรี
  club  MF
club - club - club -
23 วทัญญู
เสนานิมิต
  club  MF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club 2  
FW
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -  
FW
40
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -  
FW
77
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -  
FW
9 JHONATAN
BERNARDO MARTANO
  club  club FW
club - club - club -
11 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club -
19 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club 2
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -
40 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
77 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor