club club club
 

Club & Players

club
club แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] แพร่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Phrae United football club
Short Name [Thai] PRUTD
Short Name [Eng] Phrae United
Alias [Eng] ศุภวัลย์
Stadium [Eng] สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
Capacity 3000
Website แพร่ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับ/facebook.com
Email phraeutd001@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
แพร่ ยูไนเต็ด   4 0 0 7 3   3 1 1 8 5   9 7 1 1 15 8   7 22
Last Six Results club
23-04-60 club PHRUTD 4 - 5 CNHB club
L
09-04-60 club PHRUTD 1 - 1 KPPFC club
D
02-04-60 club PHRUTD 1 - 0 PHYFC club
W
25-03-60 club PHRUTD 2 - 1 KSFC club
W
18-03-60 club PHRUTD 3 - 1 UBONFC club
W
15-03-60 club PHRUTD 1 - 0 TAKCITY club
W
Last Six Fixtures club
30-04-60 club PHRUTD VS CCSFC club
H
07-05-60 club PHRUTD VS LPWR club
A
14-05-60 club PHRUTD VS SAKFC club
H
20-05-60 club PHRUTD VS AYTFC club
A

Players

All Players

2
club
ATSUSHI
TAKAHASHI
  club  club club 1 club - club -
DF
3
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -
FW
5
club
CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club club - club - club 1
MF
6
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club - club - club -
MF
7
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club 4 club - club 4
FW
8
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 6 club - club 1
DF
9
club
นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  club 1 club - club 1
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
14
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
15
club
YUTA
NAKAGAITO
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
20
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club 1 club - club 5
MF
21
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
MF
22
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
23
club
ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club 2 club - club 1
DF
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club 2 club - club -
GK
27
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
28
club
เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  club - club - club -
MF
29
club
EFE
OBODE
  club  club club 1 club - club 1
MF
30
club
NENE BI
TRA SYLVES
  club  club club 1 club - club 1
DF
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club 1 club - club -
MF
32
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
MF
33
club
อาดาม
อาษายุทธ
  club  club 1 club - club -
MF
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  club - club - club -
DF
40
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club 1 club - club -
DF
2 ATSUSHI
TAKAHASHI
  club  club DF
club 1 club - club -
3 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
4 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
5 CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club MF
club - club - club 1
6 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
7 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club 4 club - club 4
8 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  DF
club 6 club - club 1
9 นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club 1 club - club 1
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
11 นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
14 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
15 YUTA
NAKAGAITO
  club  MF
club 1 club - club -
18 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
20 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  MF
club 1 club - club 5
21 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  MF
club - club - club -
22 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -
23 ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  DF
club 2 club - club -
25 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club 2 club - club 1
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club 2 club - club -
27 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -
28 เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  MF
club - club - club -
29 EFE
OBODE
  club  club MF
club 1 club - club 1
30 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club 1 club - club 1
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  MF
club 1 club - club -
32 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
33 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club 1 club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  DF
club - club - club -
40 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  club 2 club - club -
GK
34
club
วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  club - club - club -
GK
18 นายวัชระ
ปั้นมูล
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐพร
ไทยพงศ์สกุล
  club  GK
club 2 club - club -
34 วัฒนชัย
สระทองจันทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ATSUSHI
TAKAHASHI
  club  club club 1 club - club -
DF
3
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
8
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club 6 club - club 1
DF
11
club
นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club 2 club - club 1
DF
30
club
NENE BI
TRA SYLVES
  club  club club 1 club - club 1
DF
36
club
อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  club - club - club -
DF
40
club
วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  club 1 club - club -
DF
2 ATSUSHI
TAKAHASHI
  club  club DF
club 1 club - club -
3 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
8 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  DF
club 6 club - club 1
11 นายชลลิต
ผิวสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
23 ปิยณัฐ
โพธิ์ผา
  club  DF
club 2 club - club -
25 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club 2 club - club 1
30 NENE BI
TRA SYLVES
  club  club DF
club 1 club - club 1
36 อนุรักษ์
เสร็จกิจ
  club  DF
club - club - club -
40 วิตถิวัต
บุตรพรม
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

5
club
CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club club - club - club 1
MF
6
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club - club - club -
MF
9
club
นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  club 1 club - club 1
MF
10
club
รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
นายอดิศร
หนูนารถ
  club  club - club - club -
MF
15
club
YUTA
NAKAGAITO
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
จารุวัฒน์
นามมูล
  club  club 1 club - club 5
MF
21
club
จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  club - club - club -
MF
22
club
เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  club - club - club -
MF
27
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
28
club
เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  club - club - club -
MF
29
club
EFE
OBODE
  club  club club 1 club - club 1
MF
31
club
พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  club 1 club - club -
MF
32
club
ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  club - club - club -
MF
33
club
อาดาม
อาษายุทธ
  club  club 1 club - club -
MF
5 CHE
NDENGUE DIEUDONNE
  club  club MF
club - club - club 1
6 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club - club - club -
9 นายสมชาย
สิงห์มณี
  club  MF
club 1 club - club 1
10 รัฐพล
อัฐวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 นายอดิศร
หนูนารถ
  club  MF
club - club - club -
15 YUTA
NAKAGAITO
  club  MF
club 1 club - club -
20 จารุวัฒน์
นามมูล
  club  MF
club 1 club - club 5
21 จักรกฤษณ์
เรืองสันเทียะ
  club  MF
club - club - club -
22 เพิ่มยศ
โตเขียว
  club  MF
club - club - club -
27 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -
28 เจษฎา
แก้วประสงค์
  club  MF
club - club - club -
29 EFE
OBODE
  club  club MF
club 1 club - club 1
31 พรพงศ์
พรแจ่มใส
  club  MF
club 1 club - club -
32 ไกรกิตติ
อินอุเทน
  club  MF
club - club - club -
33 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

4
club
สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  club - club - club -  
FW
7
club
ศรัณย์
ศรีเดช
  club  club 4 club - club 4  
FW
4 สุริยงค์
เพชรหาญ
  club  FW
club - club - club -
7 ศรัณย์
ศรีเดช
  club  FW
club 4 club - club 4

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor