club club club
 

Club & Players

club
club พะเยา เอฟซี
Club Name [Thai] พะเยา เอฟซี
Club Name [Eng] Phayao Fc
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา
Capacity 2000
Website
Email phayaofc_2013@hotmail.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
พะเยา เอฟซี   1 1 2 2 2   3 0 2 5 5   9 4 1 4 7 7   0 13
Last Six Results club
08-04-60 club PHYFC 1 - 0 SNGBFC club
W
02-04-60 club PHYFC 0 - 1 PHRUTD club
L
26-03-60 club PHYFC 0 - 1 ANUTD club
L
19-03-60 club PHYFC 1 - 3 AYTFC club
L
12-03-60 club PHYFC 0 - 0 SAKFC club
D
04-03-60 club PHYFC 2 - 0 CCSFC club
W
Last Six Fixtures club
30-04-60 club PHYFC VS UDFC club
H
06-05-60 club PHYFC VS KKFC club
A
13-05-60 club PHYFC VS UBONFC club
H
20-05-60 club PHYFC VS KSFC club
A

Players

All Players

2
club
UNNO
TOMOYUKI
  club  club club 1 club - club 1
MF
3
club
DAIKI
OKAMOTO
  club  club club 1 club - club 2
MF
4
club
นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club -
MF
5
club
นาย ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  club - club - club -
MF
9
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club -
FW
10
club
Melvin Okoro
Kicmett
  club  club club 1 club - club -
FW
11
club
ราเชน
กุลคง
  club  club 1 club - club -
MF
12
club
นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 2 club - club -
DF
13
club
Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club club - club - club -
MF
15
club
นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club - club - club -
DF
16
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
17
club
นาย นิมิต
ขอบเงิน
  club  club - club - club -
FW
18
club
นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
19
club
MR.AMIDU
JAMAL
  club  club club - club - club 1
FW
20
club
สมัชชา
ชัยชนะ
  club  club - club - club -
FW
21
club
ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  club - club - club -
FW
22
club
นายศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  club - club - club -
GK
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  club 1 club - club -
FW
30
club
นาย กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
32
club
วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  club 1 club - club -
DF
33
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -
FW
35
club
นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 1 club - club 1
MF
37
club
นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  club - club - club -
MF
38
club
ปริญญ์
กุญชร
  club  club 1 club - club -
GK
39
club
นายชัยวัฒน์
แสนทวีสุข
  club  club - club - club -
DF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
2 UNNO
TOMOYUKI
  club  club MF
club 1 club - club 1
3 DAIKI
OKAMOTO
  club  club MF
club 1 club - club 2
4 นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club -
5 นาย ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
6 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  MF
club 1 club - club -
7 นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  MF
club 1 club - club -
8 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  MF
club - club - club -
9 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club -
10 Melvin Okoro
Kicmett
  club  club FW
club 1 club - club -
11 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club 1 club - club -
12 นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 2 club - club -
13 Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club MF
club - club - club -
15 นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club - club - club -
16 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
17 นาย นิมิต
ขอบเงิน
  club  FW
club - club - club -
18 นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
19 MR.AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club - club 1
20 สมัชชา
ชัยชนะ
  club  FW
club - club - club -
21 ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  FW
club - club - club -
22 นายศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  DF
club 1 club - club -
23 นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
25 ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  DF
club 2 club - club -
28 นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club 1 club - club -
30 นาย กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club 1 club - club -
33 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  FW
club - club - club -
35 นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 1 club - club 1
37 นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  MF
club - club - club -
38 ปริญญ์
กุญชร
  club  GK
club 1 club - club -
39 นายชัยวัฒน์
แสนทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club - club - club -
GK
23
club
นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  club - club - club -
GK
38
club
ปริญญ์
กุญชร
  club  club 1 club - club -
GK
18 นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club - club - club -
23 นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -
38 ปริญญ์
กุญชร
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

5
club
นาย ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  club 2 club - club -
DF
12
club
นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 2 club - club -
DF
15
club
นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club - club - club -
DF
16
club
อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  club - club - club -
DF
22
club
นายศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  club 2 club - club -
DF
30
club
นาย กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
32
club
วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  club 1 club - club -
DF
39
club
นายชัยวัฒน์
แสนทวีสุข
  club  club - club - club -
DF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
5 นาย ภูวนนท์
ปิ่นแก้ว
  club  DF
club 2 club - club -
12 นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 2 club - club -
15 นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club - club - club -
16 อานนท์
วงศ์จันทะ
  club  DF
club - club - club -
22 นายศราวุฒิ
ใหม่วงค์
  club  DF
club 1 club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
25 ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  DF
club 2 club - club -
30 นาย กิตติพงศ์
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club 1 club - club -
39 นายชัยวัฒน์
แสนทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
UNNO
TOMOYUKI
  club  club club 1 club - club 1
MF
3
club
DAIKI
OKAMOTO
  club  club club 1 club - club 2
MF
4
club
นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club -
MF
6
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  club - club - club -
MF
11
club
ราเชน
กุลคง
  club  club 1 club - club -
MF
13
club
Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club club - club - club -
MF
35
club
นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 1 club - club 1
MF
37
club
นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  club - club - club -
MF
2 UNNO
TOMOYUKI
  club  club MF
club 1 club - club 1
3 DAIKI
OKAMOTO
  club  club MF
club 1 club - club 2
4 นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club -
6 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  MF
club 1 club - club -
7 นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  MF
club 1 club - club -
8 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  MF
club - club - club -
11 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club 1 club - club -
13 Mr. Armand Mefire.
Mefire. njikam
  club  club MF
club - club - club -
35 นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 1 club - club 1
37 นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club - club -  
FW
10
club
Melvin Okoro
Kicmett
  club  club club 1 club - club -  
FW
17
club
นาย นิมิต
ขอบเงิน
  club  club - club - club -  
FW
19
club
MR.AMIDU
JAMAL
  club  club club - club - club 1  
FW
20
club
สมัชชา
ชัยชนะ
  club  club - club - club -  
FW
21
club
ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  club - club - club -  
FW
28
club
นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  club 1 club - club -  
FW
33
club
พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  club - club - club -  
FW
9 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club - club -
10 Melvin Okoro
Kicmett
  club  club FW
club 1 club - club -
17 นาย นิมิต
ขอบเงิน
  club  FW
club - club - club -
19 MR.AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club - club 1
20 สมัชชา
ชัยชนะ
  club  FW
club - club - club -
21 ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  FW
club - club - club -
28 นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club 1 club - club -
33 พิชชานนท์
จันทร์หลวง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor