club club club
 

Club & Players

club
club พะเยา เอฟซี
Club Name [Thai] พะเยา เอฟซี
Club Name [Eng] Phayao Fc
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา
Capacity 2000
Website
Email phayaofc_2013@hotmail.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
พะเยา เอฟซี   4 2 4 11 10   4 2 6 14 21   22 8 4 10 25 31   -6 28
Last Six Results club
20-08-60 club PHYFC 2 - 4 UDFC club
L
12-08-60 club PHYFC 2 - 0 SNGBFC club
W
06-08-60 club PHYFC 2 - 1 PHRUTD club
W
30-07-60 club PHYFC 2 - 3 ANUTD club
L
23-07-60 club PHYFC 0 - 1 AYTFC club
L
15-07-60 club PHYFC 2 - 2 SAKFC club
D
Last Six Fixtures club
26-08-60 club PHYFC VS KKFC club
H
02-09-60 club PHYFC VS UBONFC club
A
09-09-60 club PHYFC VS KSFC club
H
16-09-60 club PHYFC VS AYTUTD club
H

Players

All Players

3
club
DAIKI
OKAMOTO
  club  club club 1 club - club 2
MF
4
club
นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club 1
MF
5
club
สืบสกุล
พระวิสัตย์
  club  club - club - club -
MF
6
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club 4 club - club -
MF
7
club
นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  club 4 club 1 club -
MF
9
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club 1 club 4
FW
10
club
ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  club - club - club 5
FW
12
club
นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club 1
DF
14
club
นพรัตน์
อินทรา
  club  club 2 club - club -
DF
15
club
นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club 2 club - club 1
DF
17
club
สกนธ์
แสงคำ
  club  club - club - club -
DF
18
club
นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club 2 club - club -
GK
20
club
สมัชชา
ชัยชนะ
  club  club - club - club 1
FW
21
club
ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  club - club - club -
FW
23
club
นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  club - club - club -
GK
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club 4 club - club -
DF
25
club
ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  club 4 club - club -
DF
28
club
นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  club 2 club - club 1
FW
30
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club 4 club - club -
MF
32
club
วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  club 4 club - club -
DF
35
club
นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 1 club - club 3
MF
37
club
นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  club - club - club -
MF
38
club
สุจินดา
สิงหราช
  club  club 2 club - club 1
MF
40
club
ปกรณ์
ธรรมขัน
  club  club 5 club - club -
FW
77
club
กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club 2
MF
3 DAIKI
OKAMOTO
  club  club MF
club 1 club - club 2
4 นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club 1
5 สืบสกุล
พระวิสัตย์
  club  MF
club - club - club -
6 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  MF
club 4 club - club -
7 นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  MF
club 4 club 1 club -
9 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club 1 club 4
10 ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  FW
club - club - club 5
12 นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club 1
14 นพรัตน์
อินทรา
  club  DF
club 2 club - club -
15 นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club 2 club - club 1
17 สกนธ์
แสงคำ
  club  DF
club - club - club -
18 นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club 2 club - club -
20 สมัชชา
ชัยชนะ
  club  FW
club - club - club 1
21 ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  FW
club - club - club -
23 นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club 4 club - club -
25 ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  DF
club 4 club - club -
28 นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club 2 club - club 1
30 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club 4 club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club 4 club - club -
35 นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 1 club - club 3
37 นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  MF
club - club - club -
38 สุจินดา
สิงหราช
  club  MF
club 2 club - club 1
40 ปกรณ์
ธรรมขัน
  club  FW
club 5 club - club -
77 กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club 2

GoalKeeper Players

18
club
นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  club 2 club - club -
GK
23
club
นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  club - club - club -
GK
18 นาย ศุทธิมัต
ติ๊บบรรหาร
  club  GK
club 2 club - club -
23 นาย รัชชานนท์
หน่อแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

12
club
นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  club 5 club - club 1
DF
14
club
นพรัตน์
อินทรา
  club  club 2 club - club -
DF
15
club
นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  club 2 club - club 1
DF
17
club
สกนธ์
แสงคำ
  club  club - club - club -
DF
24
club
นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  club 4 club - club -
DF
25
club
ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  club 4 club - club -
DF
32
club
วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  club 4 club - club -
DF
12 นาย อัจฌาวุฒิ
เขื่อนธนะ
  club  DF
club 5 club - club 1
14 นพรัตน์
อินทรา
  club  DF
club 2 club - club -
15 นาย ธนาดล
ดำพลงาม
  club  DF
club 2 club - club 1
17 สกนธ์
แสงคำ
  club  DF
club - club - club -
24 นาย ณัฐวัฒน์
วงประเสริฐ
  club  DF
club 4 club - club -
25 ธีรสิทธิ
วงษุเพ็ง
  club  DF
club 4 club - club -
32 วิทยา
โพธิ์ยอด
  club  DF
club 4 club - club -

Midfielder Players

3
club
DAIKI
OKAMOTO
  club  club club 1 club - club 2
MF
4
club
นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  club 2 club - club 1
MF
5
club
สืบสกุล
พระวิสัตย์
  club  club - club - club -
MF
6
club
ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  club 4 club - club -
MF
7
club
นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  club 4 club 1 club -
MF
30
club
กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  club 4 club - club -
MF
35
club
นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  club 1 club - club 3
MF
37
club
นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  club - club - club -
MF
38
club
สุจินดา
สิงหราช
  club  club 2 club - club 1
MF
77
club
กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club 2
MF
3 DAIKI
OKAMOTO
  club  club MF
club 1 club - club 2
4 นาย ชลวิทย์
คนึงคิด
  club  MF
club 2 club - club 1
5 สืบสกุล
พระวิสัตย์
  club  MF
club - club - club -
6 ป้องเพชร
ทองเกล็ด
  club  MF
club 4 club - club -
7 นาย ศราวุธ
วงค์ชัย
  club  MF
club 4 club 1 club -
30 กิตติศักดิ์
บุญถา
  club  MF
club 4 club - club -
35 นาย อดุลย์
นามวงศ์
  club  MF
club 1 club - club 3
37 นาย สิทธิชัย
บุญสม
  club  MF
club - club - club -
38 สุจินดา
สิงหราช
  club  MF
club 2 club - club 1
77 กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club 2

Forward Players

9
club
นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  club - club 1 club 4  
FW
10
club
ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  club - club - club 5  
FW
20
club
สมัชชา
ชัยชนะ
  club  club - club - club 1  
FW
21
club
ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  club - club - club -  
FW
28
club
นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  club 2 club - club 1  
FW
40
club
ปกรณ์
ธรรมขัน
  club  club 5 club - club -  
FW
9 นาย อาทิตย์
ภีระบรรณ
  club  FW
club - club 1 club 4
10 ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  FW
club - club - club 5
20 สมัชชา
ชัยชนะ
  club  FW
club - club - club 1
21 ปิยพงษ์
มูลปุก
  club  FW
club - club - club -
28 นาย อนุสรณ์
เขียวชอุ่ม
  club  FW
club 2 club - club 1
40 ปกรณ์
ธรรมขัน
  club  FW
club 5 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor