club club club club

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Capacity 2000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   0 0 1 0 1   0 0 1 1 3   2 0 0 2 1 4   -3 0
Last Six Results club
17-02-61 club UBONFC 0 - 1 LPWR club
L
11-02-61 club UBONFC 1 - 3 PHRUTD club
L
Last Six Fixtures club
24-02-61 club UBONFC VS NVYFC club
A
04-03-61 club UBONFC VS BKKFC club
H
10-03-61 club UBONFC VS KPPFC club
A
17-03-61 club UBONFC VS AYUTD club
H
25-03-61 club UBONFC VS AYTFC club
A
01-04-61 club UBONFC VS CCSFC club
H

Players

All Players

1
club
สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ROOHOLAH
ZARE
  club  club club - club - club -
DF
7
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club - club - club -
MF
9
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club -
FW
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -
FW
13
club
นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 3 club - club -
DF
14
club
นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
นายปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -
FW
33
club
พิริยะ
นัยเนตร
  club  club - club - club -
GK
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club - club - club -
MF
99
club
DIOP
BADARA ALY
  club  club club - club - club -
FW
1 สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
5 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 ROOHOLAH
ZARE
  club  club DF
club - club - club -
7 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club - club - club -
9 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club -
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 3 club - club -
14 นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
18 นายปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -
19 นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -
33 พิริยะ
นัยเนตร
  club  GK
club - club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club - club - club -
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  club - club - club -
GK
18
club
นายปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  club - club - club -
GK
33
club
พิริยะ
นัยเนตร
  club  club - club - club -
GK
1 สุทธิพงศ์
แหววทุ่ง
  club  GK
club - club - club -
18 นายปรมิมทน์
สายลวดคำ
  club  GK
club - club - club -
33 พิริยะ
นัยเนตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club - club - club -
DF
5
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ROOHOLAH
ZARE
  club  club club - club - club -
DF
13
club
นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 3 club - club -
DF
16
club
พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  club - club - club -
DF
19
club
นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  club - club - club 1
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
21
club
อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  club - club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club - club - club -
5 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club - club - club -
6 ROOHOLAH
ZARE
  club  club DF
club - club - club -
13 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 3 club - club -
16 พงษ์ศิริ
เคนมี
  club  DF
club - club - club -
19 นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  DF
club - club - club 1
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
21 อิสระภาพ
แสนเทพ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club - club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club - club - club -
MF
14
club
นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
15
club
นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
88
club
อมรพันธ์
หอมดวง
  club  club - club - club -
MF
7 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club - club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club - club - club -
14 นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
15 นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
88 อมรพันธ์
หอมดวง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
LEE
MIN KYU
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
SONG
ILEUM
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -  
FW
17
club
อิทธิพล
ภานาดี
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -  
FW
99
club
DIOP
BADARA ALY
  club  club club - club - club -  
FW
9 LEE
MIN KYU
  club  club FW
club - club - club -
10 SONG
ILEUM
  club  club FW
club - club - club -
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
17 อิทธิพล
ภานาดี
  club  FW
club - club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -
99 DIOP
BADARA ALY
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor