club club club
 

Club & Players

club
club อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุบลราชธานี เอฟซี
Club Name [Eng] UBONRATCHATHANI FC
Short Name [Thai] UB.FC.
Short Name [Eng] UBON FC.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุบลราชธานี เอฟซี   1 2 4 8 14   0 3 3 6 12   13 1 5 7 14 26   -12 8
Last Six Results club
20-05-60 club UBONFC 1 - 1 KPPFC club
D
13-05-60 club UBONFC 2 - 2 PHYFC club
D
06-05-60 club UBONFC 2 - 2 KSFC club
D
29-04-60 club UBONFC 1 - 0 AYTUTD club
W
08-04-60 club UBONFC 1 - 3 KKFC club
L
01-04-60 club UBONFC 0 - 0 UDFC club
D
Last Six Fixtures club
25-06-60 club UBONFC VS LPWR club
H
02-07-60 club UBONFC VS AYTFC club
A
09-07-60 club UBONFC VS SAKFC club
H
16-07-60 club UBONFC VS ANUTD club
A
22-07-60 club UBONFC VS PHRUTD club
A
29-07-60 club UBONFC VS SNGBFC club
H

Players

All Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club 2 club - club -
DF
6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club 1
MF
9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club 1 club - club 5
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club 1 club - club 1
FW
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club 1 club - club 4
MF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -
FW
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 3 club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club 3 club - club -
FW
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -
FW
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club - club - club -
DF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
35
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
37
club
ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  club - club - club -
DF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
55
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club - club - club -
DF
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club 2 club - club -
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club 4 club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club 1
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 1 club - club 5
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club 1 club - club 1
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club 1 club - club 4
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 3 club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club 3 club - club -
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  DF
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
35 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
37 ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
55 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติ
สัจจานันท์
  club  club - club - club -
GK
18
club
นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติ
สัจจานันท์
  club  GK
club - club - club -
18 นายเทพบดินทร์
เหลาเป
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club club 2 club - club -
DF
16
club
นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  club - club - club -
DF
19
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 3 club - club -
DF
20
club
เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  club - club - club -
DF
24
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club - club - club -
DF
29
club
ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  club - club - club -
DF
35
club
อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  club 1 club - club -
DF
37
club
ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  club - club - club -
DF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
55
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club - club - club -
DF
2 ปฏิวัติ
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 4 club - club -
3 เฉลิมเกียรติ
บุญเนตร
  club  DF
club 1 club - club -
5 DE AVILA PEIXOTO
ALEX
  club  club DF
club 2 club - club -
16 นายดนุสรณ์
ไชยวัลย์
  club  DF
club - club - club -
19 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 3 club - club -
20 เกษมสิทธิ์
หาญณรงค์
  club  DF
club - club - club -
24 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club - club - club -
29 ทนงศักดิ์
สุขสุพรรณ
  club  DF
club - club - club -
35 อภิชาติ
ขวาวงษา
  club  DF
club 1 club - club -
37 ณัฐกร
บุตรหนองแสง
  club  DF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
55 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
นายจักรี
บูรภา
  club  club 4 club - club -
MF
8
club
นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  club 1 club - club 1
MF
11
club
นายถิรายุ
บรรหาร
  club  club 1 club - club 4
MF
27
club
มนัส
ประทุมไชย
  club  club 1 club - club -
MF
39
club
พันตรี
หมัดอาดัม
  club  club - club - club -
MF
6 นายจักรี
บูรภา
  club  MF
club 4 club - club -
8 นายมนัสชัย
ฝักแต้
  club  MF
club 1 club - club 1
11 นายถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club 1 club - club 4
27 มนัส
ประทุมไชย
  club  MF
club 1 club - club -
39 พันตรี
หมัดอาดัม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
Mr.BOUBA
ABBO
  club  club club 1 club - club 5  
FW
10
club
PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club club 1 club - club 1  
FW
17
club
นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
เอกภพ
แสนสระ
  club  club 3 club - club -  
FW
28
club
ศักดา
มั่นชาติ
  club  club - club - club -  
FW
9 Mr.BOUBA
ABBO
  club  club FW
club 1 club - club 5
10 PAUL
BEKOMBO EKOLLO NTONYE
  club  club FW
club 1 club - club 1
17 นายจิฬาญู
สุวรรณดี
  club  FW
club - club - club -
26 เอกภพ
แสนสระ
  club  FW
club 3 club - club -
28 ศักดา
มั่นชาติ
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor