club club club
 

Club & Players

club
club อำนาจ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อำนาจ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] AMNAT UNITED FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] APU
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
Capacity 20000
Website https://www.facebook.com/Fanclub-Amnat-628695757189693/
Email Amnatcharoenunited@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อำนาจ ยูไนเต็ด   1 1 3 3 5   2 2 1 6 7   10 3 3 4 9 12   -3 12
Last Six Results club
29-04-60 club ANUTD 2 - 1 LPWR club
W
09-04-60 club ANUTD 1 - 1 CCSFC club
D
02-04-60 club ANUTD 0 - 0 KPPFC club
D
26-03-60 club ANUTD 1 - 0 PHYFC club
W
19-03-60 club ANUTD 0 - 1 KSFC club
L
12-03-60 club ANUTD 3 - 1 UBONFC club
W
Last Six Fixtures club
06-05-60 club ANUTD VS SAKFC club
A
13-05-60 club ANUTD VS AYTFC club
H
21-05-60 club ANUTD VS AYTUTD club
A

Players

All Players

2
club
ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษดา
อร่ามคง
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  club - club - club -
DF
6
club
นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  club - club - club -
MF
7
club
นายวีรพล
เเสนกล้า
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  club 1 club - club 1
FW
10
club
นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  club 1 club - club 1
MF
12
club
Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club club 4 club - club -
FW
14
club
นายสิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
15
club
นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  club - club - club -
DF
16
club
MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club club - club - club -
DF
17
club
นพรัตน์
อุไรแข
  club  club 4 club - club 1
FW
18
club
นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  club - club - club -
GK
19
club
นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  club 1 club - club -
FW
20
club
ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  club - club - club -
DF
21
club
Mr.Mensah
Victor
  club  club club 1 club - club 2
MF
22
club
ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  club 2 club - club -
DF
23
club
นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  club - club - club -
GK
25
club
ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  club 1 club - club -
FW
28
club
นายวิวัฒน์
จันทะวงษ์
  club  club 1 club - club 1
MF
29
club
นายประกิตกร
อ้ายวงศ์
  club  club - club - club -
GK
31
club
นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
32
club
นายผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  club - club - club -
DF
33
club
Hong
Sang won
  club  club club 4 club - club 1
FW
38
club
นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
39
club
นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  club - club - club 1
DF
40
club
จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  club - club - club -
GK
2 ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษดา
อร่ามคง
  club  DF
club - club - club -
5 นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
6 นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  MF
club - club - club -
7 นายวีรพล
เเสนกล้า
  club  MF
club 1 club - club -
8 นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
9 นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  FW
club 1 club - club 1
10 นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  MF
club 1 club - club 1
12 Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club FW
club 4 club - club -
14 นายสิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
15 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -
16 MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club DF
club - club - club -
17 นพรัตน์
อุไรแข
  club  FW
club 4 club - club 1
18 นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  GK
club - club - club -
19 นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club 1 club - club -
20 ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  DF
club - club - club -
21 Mr.Mensah
Victor
  club  club MF
club 1 club - club 2
22 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club 2 club - club -
23 นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -
25 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club 1 club - club -
28 นายวิวัฒน์
จันทะวงษ์
  club  MF
club 1 club - club 1
29 นายประกิตกร
อ้ายวงศ์
  club  GK
club - club - club -
31 นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
32 นายผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  DF
club - club - club -
33 Hong
Sang won
  club  club FW
club 4 club - club 1
38 นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -
39 นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club 1
40 จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  club - club - club -
GK
23
club
นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  club - club - club -
GK
29
club
นายประกิตกร
อ้ายวงศ์
  club  club - club - club -
GK
40
club
จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  club - club - club -
GK
18 นายเทิดศักดิ์
สร้อยเสนา
  club  GK
club - club - club -
23 นายพรชัย
วิสุทธิยา
  club  GK
club - club - club -
29 นายประกิตกร
อ้ายวงศ์
  club  GK
club - club - club -
40 จันทร์เดช
ศิริบุตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษดา
อร่ามคง
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  club - club - club -
DF
15
club
นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  club - club - club -
DF
16
club
MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club club - club - club -
DF
20
club
ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  club - club - club -
DF
22
club
ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  club 2 club - club -
DF
32
club
นายผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  club - club - club -
DF
39
club
นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  club - club - club 1
DF
2 ธนิตเชษฐ์
ผ่านเมือง
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษดา
อร่ามคง
  club  DF
club - club - club -
5 นายณัฐไชย
ศรศักดา
  club  DF
club - club - club -
15 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -
16 MR.NGONO
VICTOR YVES
  club  club DF
club - club - club -
20 ยอดเยี่ยม
วงษ์หอม
  club  DF
club - club - club -
22 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club 2 club - club -
32 นายผดุงฤทธิ์
โลนปัตย์
  club  DF
club - club - club -
39 นายรชานนท์
รักสะอาด
  club  DF
club - club - club 1

Midfielder Players

6
club
นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  club - club - club -
MF
7
club
นายวีรพล
เเสนกล้า
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  club - club - club -
MF
10
club
นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  club 1 club - club 1
MF
14
club
นายสิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
Mr.Mensah
Victor
  club  club club 1 club - club 2
MF
28
club
นายวิวัฒน์
จันทะวงษ์
  club  club 1 club - club 1
MF
31
club
นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
38
club
นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  club - club - club -
MF
6 นายพงศ์นภัส
ฤาชา
  club  MF
club - club - club -
7 นายวีรพล
เเสนกล้า
  club  MF
club 1 club - club -
8 นายอัครพล
พันธ์วงศ์
  club  MF
club - club - club -
10 นายกิตติยุทธ
พุทธครู
  club  MF
club 1 club - club 1
14 นายสิทธิศักดิ์
จันทวรรณ์
  club  MF
club 1 club - club -
21 Mr.Mensah
Victor
  club  club MF
club 1 club - club 2
28 นายวิวัฒน์
จันทะวงษ์
  club  MF
club 1 club - club 1
31 นายอนุชา
ผาสุโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
38 นายรัตนพล
บุญปัญญา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  club 1 club - club 1  
FW
12
club
Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club club 4 club - club -  
FW
17
club
นพรัตน์
อุไรแข
  club  club 4 club - club 1  
FW
19
club
นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  club 1 club - club -  
FW
25
club
ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  club 1 club - club -  
FW
33
club
Hong
Sang won
  club  club club 4 club - club 1  
FW
9 นายธวัชชัย
มั่นคง
  club  FW
club 1 club - club 1
12 Mr.Che Anye
Zefor Angwafor
  club  club FW
club 4 club - club -
17 นพรัตน์
อุไรแข
  club  FW
club 4 club - club 1
19 นายพิพัฒน์
ต้นกันยา
  club  FW
club 1 club - club -
25 ทวีศักดิ์
เดชผล
  club  FW
club 1 club - club -
33 Hong
Sang won
  club  club FW
club 4 club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor