club club club club

Club & Players

club
club กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Thai] กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Eng] kalasin fc
Short Name [Thai] ksfc
Short Name [Eng] ksfc
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุิ์ (สนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
Capacity 3000
Website www.kalasin fc.net
Email kalasin.fc2012@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กาฬสินธุ์ เอฟซี   1 0 0 2 1   0 0 1 0 1   2 1 0 1 2 2   0 3
Last Six Results club
18-02-61 club KSFC 2 - 1 NVYFC club
W
11-02-61 club KSFC 0 - 1 BKKFC club
L
Last Six Fixtures club
24-02-61 club KSFC VS CCSFC club
A
04-03-61 club KSFC VS AYUTD club
H
11-03-61 club KSFC VS AYTFC club
A
17-03-61 club KSFC VS KPPFC club
H
25-03-61 club KSFC VS MKUTD club
A
01-04-61 club KSFC VS PHRUTD club
A

Players

All Players

2
club
นลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
7
club
PARK
HYUNGMIN
  club  club club - club - club -
MF
8
club
MENSAH
YAW
  club  club club - club - club -
MF
9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club 1 club - club 1
FW
10
club
CONDE
MAMOUDOU
  club  club club 1 club - club -
FW
11
club
พงษ์อนันต์
ใจทา
  club  club - club - club -
MF
15
club
วาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 3 club - club -
MF
16
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club 1 club -
DF
17
club
ภัทรพล
บุญปก
  club  club - club - club -
MF
19
club
ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  club - club - club -
FW
21
club
รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
34
club
พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  club - club - club -
FW
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club 1 club - club -
MF
37
club
มนตรี
โพธิชัย
  club  club - club - club -
FW
40
club
กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  club - club - club -
MF
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club - club - club 1
DF
88
club
ศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 1 club - club -
MF
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -
FW
2 นลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club 1 club - club -
6 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
7 PARK
HYUNGMIN
  club  club MF
club - club - club -
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club - club - club -
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 1 club - club 1
10 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club 1 club - club -
11 พงษ์อนันต์
ใจทา
  club  MF
club - club - club -
15 วาธิน
พิญญารักษ์
  club  MF
club 3 club - club -
16 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club 1 club -
17 ภัทรพล
บุญปก
  club  MF
club - club - club -
19 ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  FW
club - club - club -
21 รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
28 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
34 พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  FW
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club - club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club 1 club - club -
37 มนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club - club - club -
40 กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  MF
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club - club - club 1
88 ศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 1 club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

28
club
ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club - club - club -
GK
28 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
16
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club 1 club -
DF
21
club
รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
53
club
อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  club - club - club 1
DF
2 นลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club 1 club - club -
6 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
16 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club 1 club -
21 รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
53 อภิเชษฐ์
สายเสาร์
  club  DF
club - club - club 1

Midfielder Players

7
club
PARK
HYUNGMIN
  club  club club - club - club -
MF
8
club
MENSAH
YAW
  club  club club - club - club -
MF
11
club
พงษ์อนันต์
ใจทา
  club  club - club - club -
MF
15
club
วาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 3 club - club -
MF
17
club
ภัทรพล
บุญปก
  club  club - club - club -
MF
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club 1 club - club -
MF
40
club
กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  club - club - club -
MF
88
club
ศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 1 club - club -
MF
7 PARK
HYUNGMIN
  club  club MF
club - club - club -
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club - club - club -
11 พงษ์อนันต์
ใจทา
  club  MF
club - club - club -
15 วาธิน
พิญญารักษ์
  club  MF
club 3 club - club -
17 ภัทรพล
บุญปก
  club  MF
club - club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club 1 club - club -
40 กฤษฎากร
สาลีรัตนา
  club  MF
club - club - club -
88 ศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club 1 club - club 1  
FW
10
club
CONDE
MAMOUDOU
  club  club club 1 club - club -  
FW
19
club
ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  club - club - club -  
FW
34
club
พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  club - club - club -  
FW
37
club
มนตรี
โพธิชัย
  club  club - club - club -  
FW
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -  
FW
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club 1 club - club 1
10 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club 1 club - club -
19 ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  FW
club - club - club -
34 พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  FW
club - club - club -
37 มนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club - club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor