club club club club

Club & Players

club
club กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Thai] กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Eng] kalasin fc
Short Name [Thai] ksfc
Short Name [Eng] ksfc
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุิ์ (สนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
Capacity 3000
Website www.kalasin fc.net
Email kalasin.fc2012@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กาฬสินธุ์ เอฟซี   8 1 4 20 16   2 3 8 14 24   26 10 4 12 34 40   -6 34
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  club - club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
8
club
MENSAH
YAW
  club  club club - club - club -
MF
9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club - club - club -
FW
10
club
CONDE
MAMOUDOU
  club  club club - club - club -
FW
13
club
อภินันท์
เสนีโสด
  club  club - club - club -
DF
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภัทรพล
บุญปก
  club  club - club - club -
MF
19
club
ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  club - club - club -
FW
21
club
รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
31
club
ภักดี
ภูมิแหลม
  club  club - club - club -
GK
34
club
พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  club - club - club -
FW
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club - club - club -
MF
37
club
นายมนตรี
โพธิชัย
  club  club - club - club -
FW
88
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club - club - club -
MF
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -
FW
2 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  DF
club - club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club - club - club -
6 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club - club - club -
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club - club - club -
10 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club - club - club -
13 อภินันท์
เสนีโสด
  club  DF
club - club - club -
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club - club - club -
16 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -
17 ภัทรพล
บุญปก
  club  MF
club - club - club -
19 ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  FW
club - club - club -
21 รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
28 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
31 ภักดี
ภูมิแหลม
  club  GK
club - club - club -
34 พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  FW
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club - club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club - club - club -
37 นายมนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club - club - club -
88 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club - club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

28
club
ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  club - club - club -
GK
31
club
ภักดี
ภูมิแหลม
  club  club - club - club -
GK
35
club
อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  club - club - club -
GK
28 ปิตุภูมิ
ดวงศรี
  club  GK
club - club - club -
31 ภักดี
ภูมิแหลม
  club  GK
club - club - club -
35 อภิสิทธิ์
สอนปัญญา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  club - club - club -
DF
4
club
จักรี
คงสุดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club club - club - club -
DF
13
club
อภินันท์
เสนีโสด
  club  club - club - club -
DF
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  club - club - club -
DF
21
club
รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
2 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษณพงศ์
ชุมมวล
  club  DF
club - club - club -
4 จักรี
คงสุดี
  club  DF
club - club - club -
6 KAHAM SEUNTCHA
MARDOCHEE
  club  club DF
club - club - club -
13 อภินันท์
เสนีโสด
  club  DF
club - club - club -
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club - club - club -
16 เกรียงศักดิ์
แสนโบราณ
  club  DF
club - club - club -
21 รัชพล
อุดมศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
30 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
MENSAH
YAW
  club  club club - club - club -
MF
17
club
ภัทรพล
บุญปก
  club  club - club - club -
MF
36
club
ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  club - club - club -
MF
88
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club - club - club -
MF
8 MENSAH
YAW
  club  club MF
club - club - club -
17 ภัทรพล
บุญปก
  club  MF
club - club - club -
36 ธรรมนูญ
ศรีชูเลิศ
  club  MF
club - club - club -
88 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  club - club - club -  
FW
10
club
CONDE
MAMOUDOU
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  club - club - club -  
FW
34
club
พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  club - club - club -  
FW
37
club
นายมนตรี
โพธิชัย
  club  club - club - club -  
FW
99
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -  
FW
9 ภัควัฒน์
ภูนาเชียง
  club  FW
club - club - club -
10 CONDE
MAMOUDOU
  club  club FW
club - club - club -
19 ธีรศักดิ์
ณะวงค์รัมย์
  club  FW
club - club - club -
34 พงศ์เทพ
สุทธิพรม
  club  FW
club - club - club -
37 นายมนตรี
โพธิชัย
  club  FW
club - club - club -
99 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor