club club club
 

Club & Players

club
club กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Thai] กาฬสินธุ์ เอฟซี
Club Name [Eng] kalasin fc
Short Name [Thai] ksfc
Short Name [Eng] ksfc
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุิ์ (สนามเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
Capacity 3000
Website www.kalasin fc.net
Email kalasin.fc2012@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
กาฬสินธุ์ เอฟซี   2 0 3 7 11   1 1 3 4 6   10 3 1 6 11 17   -6 10
Last Six Results club
29-04-60 club KSFC 0 - 2 KKFC club
L
09-04-60 club KSFC 1 - 2 UDFC club
L
02-04-60 club KSFC 4 - 1 SNGBFC club
W
25-03-60 club KSFC 1 - 2 PHRUTD club
L
19-03-60 club KSFC 1 - 0 ANUTD club
W
15-03-60 club KSFC 3 - 2 KPWR club
W
Last Six Fixtures club
06-05-60 club KSFC VS UBONFC club
A
13-05-60 club KSFC VS AYTUTD club
H
20-05-60 club KSFC VS PHYFC club
H

Players

All Players

1
club
นิธิกร
ศรีประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
2
club
นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
อิสระ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
DF
4
club
พงศกร
ฝ่ายสัจจา
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
ประวิทย์
ปะริวันตา
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
HIDETO
OZAKI
  club  club club 2 club - club -
DF
7
club
lambert
Moudourou Mbotto
  club  club club 1 club - club -
MF
8
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club club - club - club -
FW
10
club
MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club club 1 club - club 5
FW
11
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club 2 club - club 1
FW
12
club
โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  club 1 club - club 1
FW
13
club
นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 1 club - club 2
FW
14
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club 2
FW
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
ประเวศ
หอเจริญ
  club  club 2 club - club -
MF
18
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club 2 club - club -
GK
19
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -
FW
21
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
22
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 3 club - club -
MF
23
club
กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  club - club - club -
MF
26
club
นายธีระพงษ์
พละชม
  club  club 1 club - club -
FW
27
club
นายวัชระ
เสือเอี่ยม
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
บัญชา
พรมโคตร
  club  club - club - club -
DF
29
club
เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  club - club - club -
MF
30
club
จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  club - club - club -
GK
31
club
วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
DF
34
club
อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  club - club - club -
FW
1 นิธิกร
ศรีประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
2 นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club 4 club - club -
3 อิสระ
รุ่งเรือง
  club  DF
club - club - club -
4 พงศกร
ฝ่ายสัจจา
  club  DF
club 4 club - club -
5 ประวิทย์
ปะริวันตา
  club  DF
club 2 club - club -
6 HIDETO
OZAKI
  club  club DF
club 2 club - club -
7 lambert
Moudourou Mbotto
  club  club MF
club 1 club - club -
8 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 1 club - club -
9 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club - club - club -
10 MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club FW
club 1 club - club 5
11 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club 2 club - club 1
12 โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  FW
club 1 club - club 1
13 นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club 1 club - club 2
14 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club 2
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
16 นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club 1 club - club -
17 ประเวศ
หอเจริญ
  club  MF
club 2 club - club -
18 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club 2 club - club -
19 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
21 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
22 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 3 club - club -
23 กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
26 นายธีระพงษ์
พละชม
  club  FW
club 1 club - club -
27 นายวัชระ
เสือเอี่ยม
  club  DF
club 2 club - club -
28 บัญชา
พรมโคตร
  club  DF
club - club - club -
29 เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  MF
club - club - club -
30 จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  GK
club - club - club -
31 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -
34 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
นิธิกร
ศรีประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
18
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club 2 club - club -
GK
30
club
จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  club - club - club -
GK
1 นิธิกร
ศรีประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
18 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club 2 club - club -
30 จิรวัฒน์
วังทะพันธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  club 4 club - club -
DF
3
club
อิสระ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
DF
4
club
พงศกร
ฝ่ายสัจจา
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
ประวิทย์
ปะริวันตา
  club  club 2 club - club -
DF
6
club
HIDETO
OZAKI
  club  club club 2 club - club -
DF
15
club
นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  club 1 club - club -
DF
19
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
21
club
นายนลธวัช
ชารี
  club  club - club - club -
DF
27
club
นายวัชระ
เสือเอี่ยม
  club  club 2 club - club -
DF
28
club
บัญชา
พรมโคตร
  club  club - club - club -
DF
31
club
วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  club - club - club -
DF
2 นายยงยุทธ
เจริญภูมิ
  club  DF
club 4 club - club -
3 อิสระ
รุ่งเรือง
  club  DF
club - club - club -
4 พงศกร
ฝ่ายสัจจา
  club  DF
club 4 club - club -
5 ประวิทย์
ปะริวันตา
  club  DF
club 2 club - club -
6 HIDETO
OZAKI
  club  club DF
club 2 club - club -
15 นายวาธิน
พิญญารักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
16 นายจิระพงษ์
ชัยพรม
  club  DF
club 1 club - club -
19 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
21 นายนลธวัช
ชารี
  club  DF
club - club - club -
27 นายวัชระ
เสือเอี่ยม
  club  DF
club 2 club - club -
28 บัญชา
พรมโคตร
  club  DF
club - club - club -
31 วิศวะ
กองจันทร์ดี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
lambert
Moudourou Mbotto
  club  club club 1 club - club -
MF
8
club
นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
ประเวศ
หอเจริญ
  club  club 2 club - club -
MF
22
club
นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  club 3 club - club -
MF
23
club
กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  club - club - club -
MF
29
club
เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  club - club - club -
MF
7 lambert
Moudourou Mbotto
  club  club MF
club 1 club - club -
8 นายศิลปไทย
สุวงทา
  club  MF
club 1 club - club -
17 ประเวศ
หอเจริญ
  club  MF
club 2 club - club -
22 นายพงษ์เดช
ไชยมา
  club  MF
club 3 club - club -
23 กิตติคุณ
พาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
29 เตชิต
ซ่อมไธสง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club club 1 club - club 5  
FW
11
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club 2 club - club 1  
FW
12
club
โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  club 1 club - club 1  
FW
13
club
นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club 1 club - club 2  
FW
14
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club 2  
FW
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -  
FW
26
club
นายธีระพงษ์
พละชม
  club  club 1 club - club -  
FW
34
club
อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  club - club - club -  
FW
9 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club - club - club -
10 MARTIN RAMZY
MUWANGA
  club  club FW
club 1 club - club 5
11 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club 2 club - club 1
12 โรเบอร์โต้
หินกล้า
  club  FW
club 1 club - club 1
13 นายไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club 1 club - club 2
14 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club 2
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
26 นายธีระพงษ์
พละชม
  club  FW
club 1 club - club -
34 อภิสิทธิ์
เผื่อนงูเหลือม
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor