club club club club

Club & Players

club
club จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chamchuri United
Short Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Capacity 20000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
จามจุรี ยูไนเต็ด   1 1 0 1 0   1 2 1 3 4   6 2 3 1 4 4   0 9
Last Six Results club
21-03-61 club CCRUTD 1 - 0 ARMY FC club
W
18-03-61 club CCRUTD 1 - 1 SMFC club
D
04-03-61 club CCRUTD 1 - 0 RPC club
W
25-02-61 club CCRUTD 0 - 2 BTUUTD club
L
17-02-61 club CCRUTD 0 - 0 NRUTD club
D
10-02-61 club CCRUTD 1 - 1 BBFC club
D
Last Six Fixtures club
24-03-61 club CCRUTD VS WUNKS UTD club
H
01-04-61 club CCRUTD VS RNUTD club
A
07-04-61 club CCRUTD VS KBUFC club
H
22-04-61 club CCRUTD VS TRNGFC club
A
29-04-61 club CCRUTD VS DEFFO FC club
H
05-05-61 club CCRUTD VS SRTFC club
A

Players

All Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club - club - club -
DF
4
club
บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  club - club - club -
MF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club - club - club -
DF
7
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club 1 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 2 club - club -
MF
9
club
KIM
JUNHO
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -
FW
12
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 1 club - club -
MF
14
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -
FW
15
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
21
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club -
DF
22
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club 1
MF
23
club
นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  club - club - club -
MF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club - club - club -
DF
26
club
HAN
JISEONG
  club  club club - club - club -
DF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
31
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
32
club
ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club 1 club - club -
DF
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club - club - club -
4 บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  MF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club - club - club -
7 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club 1 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 2 club - club -
9 KIM
JUNHO
  club  club FW
club - club - club 1
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club - club - club 1
11 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
12 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 1 club - club -
14 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -
15 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
17 ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  MF
club 1 club - club -
19 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 1 club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
21 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club -
22 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club 1
23 นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  MF
club - club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club - club - club -
26 HAN
JISEONG
  club  club DF
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -
31 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
32 ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club 1 club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
31
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
31 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club - club - club -
DF
15
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
21
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club - club - club -
DF
26
club
HAN
JISEONG
  club  club club - club - club -
DF
32
club
ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club 1 club - club -
DF
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club - club - club -
15 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
21 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club - club - club -
26 HAN
JISEONG
  club  club DF
club - club - club -
32 ศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

4
club
บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  club - club - club -
MF
7
club
เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  club 1 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 2 club - club -
MF
12
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  club 1 club - club -
MF
19
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
22
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club 1
MF
23
club
นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  club - club - club -
MF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
4 บุญนิธิกร
เอกศิริ
  club  MF
club - club - club -
7 เกริกพล
แก้วเหมือน
  club  MF
club 1 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 2 club - club -
12 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 1 club - club -
17 ภีมปภพ
วิริยะชาญชัย
  club  MF
club 1 club - club -
19 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 1 club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
22 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club 1
23 นันทวุฒิ
อ่อนลมูล
  club  MF
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
KIM
JUNHO
  club  club club - club - club 1  
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club - club - club 1  
FW
11
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -  
FW
9 KIM
JUNHO
  club  club FW
club - club - club 1
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club - club - club 1
11 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
14 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor