club club club
 

Club & Players

club
club จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chamchuri United
Short Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Capacity 20000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
จามจุรี ยูไนเต็ด   1 2 2 7 7   1 0 2 4 4   8 2 2 4 11 11   0 8
Last Six Results club
09-04-60 club CCRUTD 1 - 2 NSTU club
L
25-03-60 club CCRUTD 2 - 3 SKFC club
L
18-03-60 club CCRUTD 0 - 1 RNUTD club
L
11-03-60 club CCRUTD 2 - 0 TRNGFC club
W
05-03-60 club CCRUTD 3 - 1 RFC club
W
24-02-60 club CCRUTD 1 - 1 SRTFC club
D
Last Six Fixtures club
30-04-60 club CCRUTD VS BBFC club
A
03-05-60 club CCRUTD VS KTFC club
A
06-05-60 club CCRUTD VS NRUTD club
H
14-05-60 club CCRUTD VS CTUTD club
H
17-05-60 club CCRUTD VS KBUFC club
A
20-05-60 club CCRUTD VS ฺBUDFC club
A

Players

All Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club -
DF
7
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 2 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
โช
ยวน วู
  club  club club 1 club - club 3
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club - club - club 2
FW
11
club
ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  club 2 club - club -
MF
12
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 2 club - club 1
MF
14
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club -
MF
16
club
วรวรรธน์
บุษดี
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  club - club - club -
MF
18
club
ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  club - club - club -
FW
19
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  club - club - club 2
FW
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  club - club - club -
MF
24
club
นนทวัฒน์
มีของ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 4 club - club 1
DF
26
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club 1
DF
27
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -
FW
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
32
club
นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club 2 club - club -
DF
34
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -
FW
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club -
7 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 2 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 1 club - club -
9 โช
ยวน วู
  club  club FW
club 1 club - club 3
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club - club - club 2
11 ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  MF
club 2 club - club -
12 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 2 club - club 1
14 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club -
16 วรวรรธน์
บุษดี
  club  DF
club - club - club -
17 ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  MF
club - club - club -
18 ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
19 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
21 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  FW
club - club - club 2
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 1 club - club -
23 ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
มีของ
  club  MF
club - club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 4 club - club 1
26 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club 1
27 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -
32 นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club - club - club -
33 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club 2 club - club -
34 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
12
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
12 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club -
DF
16
club
วรวรรธน์
บุษดี
  club  club - club - club -
DF
22
club
ศราวุฒิ
อินพวง
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 4 club - club 1
DF
26
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club 1
DF
32
club
นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club 2 club - club -
DF
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club -
16 วรวรรธน์
บุษดี
  club  DF
club - club - club -
22 ศราวุฒิ
อินพวง
  club  DF
club 1 club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 4 club - club 1
26 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club 1
32 นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club - club - club -
33 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

7
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 2 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  club 2 club - club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 2 club - club 1
MF
14
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  club - club - club -
MF
19
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
23
club
ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  club - club - club -
MF
24
club
นนทวัฒน์
มีของ
  club  club - club - club -
MF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
7 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 2 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 1 club - club -
11 ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  MF
club 2 club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 2 club - club 1
14 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club -
17 ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  MF
club - club - club -
19 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
23 ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
มีของ
  club  MF
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
โช
ยวน วู
  club  club club 1 club - club 3  
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club - club - club 2  
FW
18
club
ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  club - club - club -  
FW
21
club
ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  club - club - club 2  
FW
27
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -  
FW
34
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -  
FW
9 โช
ยวน วู
  club  club FW
club 1 club - club 3
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club - club - club 2
18 ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
21 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  FW
club - club - club 2
27 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
34 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor