club club club
 

Club & Players

club
club จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chamchuri United
Short Name [Thai] จามจุรี ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] CUFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Capacity 20000
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
จามจุรี ยูไนเต็ด   2 3 2 10 9   3 1 3 11 7   14 5 4 5 21 16   5 19
Last Six Results club
20-05-60 club CCRUTD 2 - 1 ฺBUDFC club
W
17-05-60 club CCRUTD 0 - 1 KBUFC club
L
14-05-60 club CCRUTD 2 - 1 CTUTD club
W
06-05-60 club CCRUTD 1 - 1 NRUTD club
D
03-05-60 club CCRUTD 1 - 1 KTFC club
D
30-04-60 club CCRUTD 4 - 0 BBFC club
W
Last Six Fixtures club
24-06-60 club CCRUTD VS SMFC club
A
02-07-60 club CCRUTD VS SRTFC club
A
05-07-60 club CCRUTD VS RPC club
H
08-07-60 club CCRUTD VS TRNGFC club
A
15-07-60 club CCRUTD VS RNUTD club
H
22-07-60 club CCRUTD VS SKFC club
A

Players

All Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club -
DF
7
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 2 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 3 club - club 2
MF
9
club
โช
ยวน วู
  club  club club 2 club - club 5
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club 1 club - club 5
FW
11
club
ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  club 4 club 1 club -
MF
12
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 3 club - club 2
MF
14
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club -
MF
16
club
วรวรรธน์
บุษดี
  club  club - club - club -
DF
17
club
ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  club - club - club -
MF
18
club
ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  club - club - club -
FW
19
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  club - club - club 2
FW
23
club
ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  club - club - club -
MF
24
club
นนทวัฒน์
มีของ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 5 club - club 1
DF
26
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club 1
DF
27
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -
FW
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
32
club
นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club 3 club - club -
DF
34
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -
FW
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club -
7 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 2 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 3 club - club 2
9 โช
ยวน วู
  club  club FW
club 2 club - club 5
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club 1 club - club 5
11 ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  MF
club 4 club 1 club -
12 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 3 club - club 2
14 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club -
16 วรวรรธน์
บุษดี
  club  DF
club - club - club -
17 ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  MF
club - club - club -
18 ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
19 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
21 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  FW
club - club - club 2
23 ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
มีของ
  club  MF
club - club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 5 club - club 1
26 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club 1
27 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -
32 นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club - club - club -
33 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club 3 club - club -
34 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
12
club
ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  club - club - club -
GK
35
club
อิสรภาพ
บุญทิน
  club  club - club - club -
GK
1 กริชชัย
แสงรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
12 ปณวัตร
ปราบสมรชัย
  club  GK
club - club - club -
35 อิสรภาพ
บุญทิน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นิรุจน์
ยาปัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  club - club - club -
DF
5
club
เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
Daiki
Higuchi
  club  club club 1 club - club -
DF
16
club
วรวรรธน์
บุษดี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  club 5 club - club 1
DF
26
club
ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  club 1 club - club 1
DF
32
club
นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  club 3 club - club -
DF
2 นิรุจน์
ยาปัน
  club  DF
club - club - club -
3 พิทยุตม์
อื้อศรีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ฐานณรงค์
ทุเรียน
  club  DF
club - club - club -
5 เพชรรัตน์
โชติปาละ
  club  DF
club 1 club - club -
6 Daiki
Higuchi
  club  club DF
club 1 club - club -
16 วรวรรธน์
บุษดี
  club  DF
club - club - club -
25 ภูษิต
ศรีดอกพุฒ
  club  DF
club 5 club - club 1
26 ณัฐวัฒน์
โทบ้านซัง
  club  DF
club 1 club - club 1
32 นายศักดิ์สิทธิ์
จิตวิจารณ์
  club  DF
club - club - club -
33 วุฒินันท์
แสนสุภา
  club  DF
club 3 club - club -

Midfielder Players

7
club
วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  club 2 club - club 1
MF
8
club
พนมกรณ์
สายสอน
  club  club 3 club - club 2
MF
11
club
ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  club 4 club 1 club -
MF
13
club
ตะวัน
สังขวิมล
  club  club 3 club - club 2
MF
14
club
พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  club - club - club -
MF
17
club
ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  club - club - club -
MF
19
club
สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  club - club - club -
MF
20
club
พนมพร
พวงมาลัย
  club  club - club - club -
MF
23
club
ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  club - club - club -
MF
24
club
นนทวัฒน์
มีของ
  club  club - club - club -
MF
28
club
ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  club - club - club -
MF
7 วีระเทพ
ป้อมพันธุ์
  club  MF
club 2 club - club 1
8 พนมกรณ์
สายสอน
  club  MF
club 3 club - club 2
11 ณัฐพงษ์
หมาดเด็น
  club  MF
club 4 club 1 club -
13 ตะวัน
สังขวิมล
  club  MF
club 3 club - club 2
14 พีรณัฐ
ซื่อมาก
  club  MF
club - club - club -
17 ภานุเทพ
คีรีแลง
  club  MF
club - club - club -
19 สรวิศ
สุขบรรเทิง
  club  MF
club - club - club -
20 พนมพร
พวงมาลัย
  club  MF
club - club - club -
23 ภานุพงษ์
รุ่งสุรีย์
  club  MF
club - club - club -
24 นนทวัฒน์
มีของ
  club  MF
club - club - club -
28 ประกายเกียรติ
สุขคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
โช
ยวน วู
  club  club club 2 club - club 5  
FW
10
club
HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club club 1 club - club 5  
FW
18
club
ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  club - club - club -  
FW
21
club
ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  club - club - club 2  
FW
27
club
กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  club - club - club -  
FW
34
club
ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  club - club - club -  
FW
9 โช
ยวน วู
  club  club FW
club 2 club - club 5
10 HIROYUKI
SUKIMOTO
  club  club FW
club 1 club - club 5
18 ภัทรพล
เจียมกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
21 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  FW
club - club - club 2
27 กษิตินาถ
ศรีภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
34 ปัญญาวิทย์
แจ้งสว่าง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor