club club club club

Club & Players

club
club ทหารบก เอฟซี
Club Name [Thai] ทหารบก เอฟซี
Club Name [Eng] ROYAL THAI ARMY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ทบ. เอฟซี
Short Name [Eng] ARMY FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ทหารบก เอฟซี   9 3 2 27 15   4 3 7 19 24   28 13 6 9 46 39   7 45
Last Six Results club
16-09-60 club ARMY FC 2 - 5 CCRUTD club
L
10-09-60 club ARMY FC 5 - 2 RNUTD club
W
02-09-60 club ARMY FC 2 - 1 KTFC club
W
27-08-60 club ARMY FC 2 - 1 BBFC club
W
20-08-60 club ARMY FC 2 - 3 SMFC club
L
13-08-60 club ARMY FC 2 - 3 NRUTD club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  club - club - club -
GK
2
club
นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
4
club
ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
6
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club - club - club -
MF
7
club
นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club - club - club -
MF
8
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
DF
9
club
นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -
FW
10
club
นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  club - club - club -
MF
12
club
นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
14
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
MF
16
club
นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
17
club
นาย เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
18
club
นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
22
club
นาย รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
23
club
สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club - club - club -
DF
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
28
club
ณัฐกร
ตาเขียว
  club  club - club - club -
FW
29
club
กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  club - club - club -
MF
30
club
จีระพงษ์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -
DF
31
club
ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
MF
32
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
33
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
34
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
35
club
รัฐกิจ
ชนะนา
  club  club - club - club -
DF
36
club
ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  club - club - club -
FW
37
club
กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  club - club - club -
FW
1 อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  GK
club - club - club -
2 นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
4 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
6 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club - club - club -
7 นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club - club - club -
8 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
9 นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
10 นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  MF
club - club - club -
12 นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
14 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  MF
club - club - club -
16 นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
17 นาย เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
18 นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
22 นาย รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
23 สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
24 วศิน
เทียมเมือง
  club  DF
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
28 ณัฐกร
ตาเขียว
  club  FW
club - club - club -
29 กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  MF
club - club - club -
30 จีระพงษ์
กวางแก้ว
  club  DF
club - club - club -
31 ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
32 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -
33 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -
34 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
35 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -
36 ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  FW
club - club - club -
37 กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  club - club - club -
GK
18
club
นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
32
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
1 อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  GK
club - club - club -
18 นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
32 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
8
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
DF
12
club
นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
16
club
นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
17
club
นาย เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
23
club
สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club - club - club -
DF
30
club
จีระพงษ์
กวางแก้ว
  club  club - club - club -
DF
34
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
35
club
รัฐกิจ
ชนะนา
  club  club - club - club -
DF
2 นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
8 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
12 นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
16 นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
17 นาย เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
23 สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
24 วศิน
เทียมเมือง
  club  DF
club - club - club -
30 จีระพงษ์
กวางแก้ว
  club  DF
club - club - club -
34 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
35 รัฐกิจ
ชนะนา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
6
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club - club - club -
MF
7
club
นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club - club - club -
MF
10
club
นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  club - club - club -
MF
14
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
22
club
นาย รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
29
club
กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  club - club - club -
MF
31
club
ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
MF
33
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
3 นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
6 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club - club - club -
7 นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club - club - club -
10 นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  MF
club - club - club -
14 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
22 นาย รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
29 กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  MF
club - club - club -
31 ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
33 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ณัฐกร
ตาเขียว
  club  club - club - club -  
FW
36
club
ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  club - club - club -  
FW
37
club
กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  club - club - club -  
FW
9 นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club -
28 ณัฐกร
ตาเขียว
  club  FW
club - club - club -
36 ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  FW
club - club - club -
37 กนกพล
นุชรุ่งเรือง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor