club club club club

Club & Players

club
club ทหารบก เอฟซี
Club Name [Thai] ทหารบก เอฟซี
Club Name [Eng] ROYAL THAI ARMY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ทบ. เอฟซี
Short Name [Eng] ARMY FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ทหารบก เอฟซี   0 0 3 1 5   0 1 2 0 3   6 0 1 5 1 8   -7 1
Last Six Results club
21-03-61 club ARMY FC 0 - 1 CCRUTD club
L
17-03-61 club ARMY FC 0 - 2 BBFC club
L
03-03-61 club ARMY FC 0 - 2 CTUTD club
L
25-02-61 club ARMY FC 0 - 1 RNUTD club
L
17-02-61 club ARMY FC 1 - 2 BTUUTD club
L
11-02-61 club ARMY FC 0 - 0 TRNGFC club
D
Last Six Fixtures club
25-03-61 club ARMY FC VS RPC club
H
31-03-61 club ARMY FC VS SRTFC club
H
08-04-61 club ARMY FC VS WUNKS UTD club
A
22-04-61 club ARMY FC VS SMFC club
H
29-04-61 club ARMY FC VS KBUFC club
H
05-05-61 club ARMY FC VS DEFFO FC club
A

Players

All Players

2
club
อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
5
club
ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  club 2 club - club -
MF
6
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club - club - club -
FW
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club 1
FW
10
club
ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
12
club
พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
13
club
นพดล
กาแสน
  club  club - club - club -
FW
14
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
15
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club 2 club - club -
MF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
21
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
22
club
รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
24
club
เทวา
พันอินทร์
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
นาธาน
รองเดช
  club  club - club - club -
DF
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
28
club
กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
MF
29
club
วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
เจษฎา
ธานี
  club  club - club - club -
DF
31
club
ธนพล
สินทำ
  club  club - club - club -
MF
35
club
วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  club - club - club -
GK
36
club
ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  club - club - club -
FW
37
club
รัฐนันท์
รามัญ
  club  club - club - club -
MF
40
club
เขตต์สยาม
มังคุด
  club  club - club - club -
GK
2 อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
5 ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  MF
club 2 club - club -
6 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 2 club - club -
7 อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club 1 club - club -
8 มรกต
ไม้แก้ว
  club  FW
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club 1
10 ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club 1 club - club -
11 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -
12 พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
14 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  MF
club 1 club - club -
16 ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club 2 club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
21 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -
22 รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
24 เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club 1 club - club -
25 นาธาน
รองเดช
  club  DF
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
28 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 เจษฎา
ธานี
  club  DF
club - club - club -
31 ธนพล
สินทำ
  club  MF
club - club - club -
35 วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  GK
club - club - club -
36 ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  FW
club - club - club -
37 รัฐนันท์
รามัญ
  club  MF
club - club - club -
40 เขตต์สยาม
มังคุด
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

21
club
สหรัฐ
จันทร
  club  club - club - club -
GK
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
35
club
วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  club - club - club -
GK
40
club
เขตต์สยาม
มังคุด
  club  club - club - club -
GK
21 สหรัฐ
จันทร
  club  GK
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
35 วรวุฒิ
สีทาพุฒ
  club  GK
club - club - club -
40 เขตต์สยาม
มังคุด
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
จิรายุทธ
ทองโสม
  club  club 2 club - club -
DF
12
club
พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club - club - club -
DF
14
club
เวหา
โหงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club - club - club -
DF
20
club
สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  club - club - club -
DF
24
club
เทวา
พันอินทร์
  club  club 1 club - club -
DF
25
club
นาธาน
รองเดช
  club  club - club - club -
DF
29
club
วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  club - club - club -
DF
30
club
เจษฎา
ธานี
  club  club - club - club -
DF
2 อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 รุ่งศักดิ์
คชรักษ์
  club  DF
club 1 club - club -
6 จิรายุทธ
ทองโสม
  club  DF
club 2 club - club -
12 พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club - club - club -
14 เวหา
โหงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
16 ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club - club - club -
20 สุจริตพงษ์
น้อยโสภา
  club  DF
club - club - club -
24 เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club 1 club - club -
25 นาธาน
รองเดช
  club  DF
club - club - club -
29 วรานนท์
ปรางค์จันทร์
  club  DF
club - club - club -
30 เจษฎา
ธานี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club 1 club - club -
MF
10
club
ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  club - club - club -
MF
15
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club 2 club - club -
MF
22
club
รณชัย
หลักคำ
  club  club - club - club -
MF
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club - club - club -
MF
28
club
กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  club - club - club -
MF
31
club
ธนพล
สินทำ
  club  club - club - club -
MF
37
club
รัฐนันท์
รามัญ
  club  club - club - club -
MF
5 ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  MF
club 2 club - club -
7 อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club 1 club - club -
10 ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club 1 club - club -
11 พิสิษฐ์
สุพัฒน์ธนกูล
  club  MF
club - club - club -
15 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  MF
club 1 club - club -
17 เอกสถา
ธัญญกรรม
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club 2 club - club -
22 รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club - club - club -
28 กฤติกร
โพธิ์งาม
  club  MF
club - club - club -
31 ธนพล
สินทำ
  club  MF
club - club - club -
37 รัฐนันท์
รามัญ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
มรกต
ไม้แก้ว
  club  club - club - club -  
FW
9
club
ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  club - club - club 1  
FW
13
club
นพดล
กาแสน
  club  club - club - club -  
FW
36
club
ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  club - club - club -  
FW
8 มรกต
ไม้แก้ว
  club  FW
club - club - club -
9 ธีระวัฒน์
อินตัน
  club  FW
club - club - club 1
13 นพดล
กาแสน
  club  FW
club - club - club -
36 ชวพล
สัมฤทธฺ์ดี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor