club club club
 

Club & Players

club
club ทหารบก เอฟซี
Club Name [Thai] ทหารบก เอฟซี
Club Name [Eng] ROYAL THAI ARMY FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] ทบ. เอฟซี
Short Name [Eng] ARMY FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ทหารบก เอฟซี   3 0 1 5 3   2 1 2 8 8   9 5 1 3 13 11   2 16
Last Six Results club
29-04-60 club ARMY FC 3 - 2 SRTFC club
W
26-04-60 club ARMY FC 1 - 0 RFC club
W
09-04-60 club ARMY FC 2 - 3 KBUFC club
L
01-04-60 club ARMY FC 2 - 0 TRNGFC club
W
26-03-60 club ARMY FC 0 - 1 NSTU club
L
19-03-60 club ARMY FC 2 - 2 CTUTD club
D
Last Six Fixtures club
03-05-60 club ARMY FC VS NRUTD club
H
07-05-60 club ARMY FC VS SMFC club
H
14-05-60 club ARMY FC VS BBFC club
A
17-05-60 club ARMY FC VS KTFC club
H
21-05-60 club ARMY FC VS RNUTD club
A

Players

All Players

1
club
อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  club - club - club -
GK
2
club
นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
4
club
ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  club 3 club - club 1
DF
5
club
นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  club 1 club - club 1
DF
6
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club 1 club - club 1
MF
7
club
นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club 3 club - club 2
MF
8
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
DF
9
club
นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club 4
FW
10
club
นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  club - club - club -
MF
12
club
นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
นาย นพดล
กาแสน
  club  club 1 club - club 2
FW
14
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -
FW
16
club
นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
นาย เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
18
club
นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
20
club
นายสุจริตพงษ์
แก้วโสภา
  club  club 3 club - club -
DF
22
club
นาย รณชัย
หลักคำ
  club  club 2 club - club -
MF
23
club
สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 4 club - club 1
DF
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club 1 club - club -
MF
28
club
ณัฐกร
ตาเขียว
  club  club - club - club -
FW
29
club
กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  club 1 club - club -
MF
1 อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  GK
club - club - club -
2 นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
3 นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
4 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club 3 club - club 1
5 นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  DF
club 1 club - club 1
6 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club 1 club - club 1
7 นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club 3 club - club 2
8 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
9 นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club 4
10 นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  MF
club - club - club -
12 นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club 1 club - club -
13 นาย นพดล
กาแสน
  club  FW
club 1 club - club 2
14 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  MF
club - club - club -
15 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  FW
club - club - club -
16 นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 1 club - club -
17 นาย เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
18 นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
20 นายสุจริตพงษ์
แก้วโสภา
  club  DF
club 3 club - club -
22 นาย รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club 2 club - club -
23 สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
24 วศิน
เทียมเมือง
  club  DF
club 2 club - club -
25 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 4 club - club 1
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club 1 club - club -
28 ณัฐกร
ตาเขียว
  club  FW
club - club - club -
29 กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  club - club - club -
GK
18
club
นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  club - club - club -
GK
26
club
กิตติทัต
จีนนอก
  club  club - club - club -
GK
1 อุดมศักดิ์
พัฒนแช่ม
  club  GK
club - club - club -
18 นาย อรรณพ
ชัยศิริ
  club  GK
club - club - club -
26 กิตติทัต
จีนนอก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  club 3 club - club 1
DF
5
club
นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  club 1 club - club 1
DF
8
club
นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  club - club - club -
DF
12
club
นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  club 1 club - club -
DF
16
club
นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
นาย เทวา
พันอินทร์
  club  club - club - club -
DF
20
club
นายสุจริตพงษ์
แก้วโสภา
  club  club 3 club - club -
DF
23
club
สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  club 4 club - club 1
DF
2 นาย อิสรภาพ
จารุวัฒน์สวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชัยวัฒน์
นาคเอี่ยม
  club  DF
club 3 club - club 1
5 นาย ขจรปณต
น้อยโสภา
  club  DF
club 1 club - club 1
8 นพดล
จุ้ยใจเหิม
  club  DF
club - club - club -
12 นาย พินิจพงษ์
แจ้งพลอย
  club  DF
club 1 club - club -
16 นาย ปฎิรูป
สัญจรเลิศ
  club  DF
club 1 club - club -
17 นาย เทวา
พันอินทร์
  club  DF
club - club - club -
20 นายสุจริตพงษ์
แก้วโสภา
  club  DF
club 3 club - club -
23 สุรศักดิ์
ประจูทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
24 วศิน
เทียมเมือง
  club  DF
club 2 club - club -
25 นาย ภานุวัฒน์
มาตรขาว
  club  DF
club 4 club - club 1

Midfielder Players

3
club
นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
6
club
พีระพล
วัฒนจินดา
  club  club 1 club - club 1
MF
7
club
นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  club 3 club - club 2
MF
10
club
นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  club - club - club -
MF
11
club
กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  club - club - club -
MF
14
club
นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  club - club - club -
MF
19
club
ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  club - club - club -
MF
22
club
นาย รณชัย
หลักคำ
  club  club 2 club - club -
MF
27
club
ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  club 1 club - club -
MF
3 นาย ณัฐวุฒิ
แสนศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
6 พีระพล
วัฒนจินดา
  club  MF
club 1 club - club 1
7 นาย อภิรักษ์
ดาวเรือง
  club  MF
club 3 club - club 2
10 นาย ณัฐพงษ์
คุ้มเนตร
  club  MF
club - club - club -
11 กฤษฎา
เก็มเด็น
  club  MF
club - club - club -
14 นาย ชาญชัย
นันสีบุตร
  club  MF
club - club - club -
19 ภาณุพงศ์
หะวัน
  club  MF
club - club - club -
22 นาย รณชัย
หลักคำ
  club  MF
club 2 club - club -
27 ภูเบศร์
วังเย็นนิยม
  club  MF
club 1 club - club -
29 กฤษฏาวุฒิ
จันทร
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  club - club - club 4  
FW
13
club
นาย นพดล
กาแสน
  club  club 1 club - club 2  
FW
15
club
ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  club - club - club -  
FW
28
club
ณัฐกร
ตาเขียว
  club  club - club - club -  
FW
9 นาย ไกรสรณ์
ศรียันต์
  club  FW
club - club - club 4
13 นาย นพดล
กาแสน
  club  FW
club 1 club - club 2
15 ศักดิพัฒน์
คชสีห์
  club  FW
club - club - club -
28 ณัฐกร
ตาเขียว
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor