club club club club

Club & Players

club
club อุดรธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุดรธานี เอฟซี
Club Name [Eng] udonthanifootballclub
Short Name [Thai] อุดรธานี เอฟซี
Short Name [Eng] UDFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Capacity 5000
Website FACEBOOK.COM/UDONTNI.FC
Email udonthanifootballclub

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุดรธานี เอฟซี   11 1 2 32 11   5 6 3 14 10   28 16 7 5 46 21   25 55
Last Six Results club
08-10-60 club UDFC 1 - 0 TRNGFC club
W
30-09-60 club UDFC 2 - 3 TRNGFC club
L
16-09-60 club UDFC 1 - 1 SAKFC club
D
10-09-60 club UDFC 3 - 0 LPWR club
W
03-09-60 club UDFC 4 - 0 CCSFC club
W
27-08-60 club UDFC 0 - 0 KPPFC club
D
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  club - club - club -
GK
2
club
Shimoji
Sho
  club  club club - club - club -
FW
3
club
ชัยมงคล
บทนอก
  club  club - club - club -
DF
4
club
วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  club - club - club -
MF
5
club
พัชรพล
อินทนี
  club  club - club - club -
DF
6
club
โกมินทร์
มีลา
  club  club - club - club -
DF
7
club
ALI
DIARRA
  club  club club - club - club -
MF
8
club
สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  club - club - club -
FW
9
club
VALCI
TEIXEIRA JUNIOR
  club  club club - club - club -
FW
10
club
Hironori
Saruta
  club  club club - club - club -
MF
11
club
นายอรรพล
บุญกัน
  club  club - club - club -
MF
13
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
14
club
ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
FW
16
club
ซันดี้
วงษ์เดอรี
  club  club - club - club -
MF
17
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club -
MF
19
club
ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  club - club - club -
FW
20
club
JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club club - club - club -
DF
22
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
23
club
ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  club - club - club -
FW
24
club
พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  club - club - club -
DF
27
club
ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  club - club - club -
DF
29
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club -
FW
30
club
ตะวัน
หันทำเล
  club  club - club - club -
DF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
MF
34
club
นายธรรมวุฒิ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
MF
35
club
ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  club - club - club -
GK
36
club
ปองเทพ
มุลาลี
  club  club - club - club -
MF
39
club
กวินชีวิต
แสงพล
  club  club - club - club -
DF
40
club
เจษฎา
บาทชารี
  club  club - club - club -
FW
44
club
สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
60
club
อิสริยะ
มารมย์
  club  club - club - club -
DF
88
club
ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  club - club - club -
MF
1 กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  GK
club - club - club -
2 Shimoji
Sho
  club  club FW
club - club - club -
3 ชัยมงคล
บทนอก
  club  DF
club - club - club -
4 วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  MF
club - club - club -
5 พัชรพล
อินทนี
  club  DF
club - club - club -
6 โกมินทร์
มีลา
  club  DF
club - club - club -
7 ALI
DIARRA
  club  club MF
club - club - club -
8 สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  FW
club - club - club -
9 VALCI
TEIXEIRA JUNIOR
  club  club FW
club - club - club -
10 Hironori
Saruta
  club  club MF
club - club - club -
11 นายอรรพล
บุญกัน
  club  MF
club - club - club -
13 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
14 ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  FW
club - club - club -
16 ซันดี้
วงษ์เดอรี
  club  MF
club - club - club -
17 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club -
19 ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  FW
club - club - club -
20 JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club DF
club - club - club -
22 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
23 ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  FW
club - club - club -
24 พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  DF
club - club - club -
27 ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  DF
club - club - club -
29 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club -
30 ตะวัน
หันทำเล
  club  DF
club - club - club -
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  MF
club - club - club -
34 นายธรรมวุฒิ
รุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
35 ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  GK
club - club - club -
36 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club - club - club -
39 กวินชีวิต
แสงพล
  club  DF
club - club - club -
40 เจษฎา
บาทชารี
  club  FW
club - club - club -
44 สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
60 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club - club - club -
88 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  club - club - club -
GK
22
club
พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  club - club - club -
GK
35
club
ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  GK
club - club - club -
22 พิพัฒน์พล
ทับไทร
  club  GK
club - club - club -
35 ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ชัยมงคล
บทนอก
  club  club - club - club -
DF
5
club
พัชรพล
อินทนี
  club  club - club - club -
DF
6
club
โกมินทร์
มีลา
  club  club - club - club -
DF
20
club
JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club club - club - club -
DF
24
club
พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  club - club - club -
DF
27
club
ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  club - club - club -
DF
30
club
ตะวัน
หันทำเล
  club  club - club - club -
DF
39
club
กวินชีวิต
แสงพล
  club  club - club - club -
DF
44
club
สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
60
club
อิสริยะ
มารมย์
  club  club - club - club -
DF
3 ชัยมงคล
บทนอก
  club  DF
club - club - club -
5 พัชรพล
อินทนี
  club  DF
club - club - club -
6 โกมินทร์
มีลา
  club  DF
club - club - club -
20 JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club DF
club - club - club -
24 พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  DF
club - club - club -
27 ณัฐกฤต
ทองนพคุณ
  club  DF
club - club - club -
30 ตะวัน
หันทำเล
  club  DF
club - club - club -
39 กวินชีวิต
แสงพล
  club  DF
club - club - club -
44 สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
60 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ALI
DIARRA
  club  club club - club - club -
MF
10
club
Hironori
Saruta
  club  club club - club - club -
MF
11
club
นายอรรพล
บุญกัน
  club  club - club - club -
MF
16
club
ซันดี้
วงษ์เดอรี
  club  club - club - club -
MF
17
club
มนัส
ม่วงมั่น
  club  club - club - club -
MF
32
club
วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  club - club - club -
MF
34
club
นายธรรมวุฒิ
รุ่งเรือง
  club  club - club - club -
MF
36
club
ปองเทพ
มุลาลี
  club  club - club - club -
MF
88
club
ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  club - club - club -
MF
4 วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  MF
club - club - club -
7 ALI
DIARRA
  club  club MF
club - club - club -
10 Hironori
Saruta
  club  club MF
club - club - club -
11 นายอรรพล
บุญกัน
  club  MF
club - club - club -
16 ซันดี้
วงษ์เดอรี
  club  MF
club - club - club -
17 มนัส
ม่วงมั่น
  club  MF
club - club - club -
32 วัฒนากรณ์
สวัสดิ์ละคร
  club  MF
club - club - club -
34 นายธรรมวุฒิ
รุ่งเรือง
  club  MF
club - club - club -
36 ปองเทพ
มุลาลี
  club  MF
club - club - club -
88 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2
club
Shimoji
Sho
  club  club club - club - club -  
FW
8
club
สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  club - club - club -  
FW
9
club
VALCI
TEIXEIRA JUNIOR
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -  
FW
19
club
ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  club - club - club -  
FW
23
club
ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  club - club - club -  
FW
29
club
อานนท์
บุษผา
  club  club - club - club -  
FW
40
club
เจษฎา
บาทชารี
  club  club - club - club -  
FW
2 Shimoji
Sho
  club  club FW
club - club - club -
8 สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  FW
club - club - club -
9 VALCI
TEIXEIRA JUNIOR
  club  club FW
club - club - club -
13 ชนายุทธ
ศรีสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
14 ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  FW
club - club - club -
19 ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  FW
club - club - club -
23 ปรเมศย์
อาจวิไล
  club  FW
club - club - club -
29 อานนท์
บุษผา
  club  FW
club - club - club -
40 เจษฎา
บาทชารี
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor