club club club club

Club & Players

club
club นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
Club Name [Thai] นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
Club Name [Eng] Marines Eureka FC
Short Name [Thai] นย.เอฟซี
Short Name [Eng] MEFC
Alias [Eng] สุภาพบุรุษชุดพราง
Stadium [Eng] สนามเทศบาลตำบลเมืองแกลง
Capacity 1000
Website www.facebook.com/marinesstrong
Email yothin.sawatdee@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี   0 0 3 1 7   0 2 1 4 5   6 0 2 4 5 12   -7 2
Last Six Results club
18-03-61 club NVYFC 2 - 2 LPWR club
D
10-03-61 club NVYFC 0 - 1 PHRUTD club
L
04-03-61 club NVYFC 1 - 1 CRCITY club
D
28-02-61 club NVYFC 6 - 7 DOMEFC club
L
24-02-61 club NVYFC 0 - 2 UBONFC club
L
18-02-61 club NVYFC 1 - 2 KSFC club
L
Last Six Fixtures club
25-03-61 club NVYFC VS SAKFC club
H
31-03-61 club NVYFC VS BKKFC club
H
07-04-61 club NVYFC VS MKUTD club
A
21-04-61 club NVYFC VS CCSFC club
H
28-04-61 club NVYFC VS KPPFC club
A
05-05-61 club NVYFC VS AYTFC club
H

Players

All Players

3
club
ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  club 1 club - club -
MF
4
club
ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
SANDJO
JISLIN
  club  club club - club - club -
MF
6
club
LIONEL
FRANK
  club  club club - club 1 club 1
DF
7
club
นพดล
ทรช่วย
  club  club - club - club -
MF
8
club
รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  club - club - club -
FW
9
club
ภัคพล
กาฬภักดี
  club  club 1 club - club 1
MF
10
club
นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  club 3 club 1 club -
MF
12
club
ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club - club - club -
MF
15
club
ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  club - club - club -
DF
17
club
จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  club - club - club -
MF
18
club
วัชรพล
บุญชั้น
  club  club - club - club -
GK
19
club
MBASSEGUE
MBARGA
  club  club club 1 club - club 2
FW
20
club
ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  club - club - club -
FW
21
club
กรกต
เหง้าบุตร
  club  club 1 club - club -
FW
23
club
กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  club - club - club -
GK
26
club
ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  club - club - club -
GK
33
club
ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  club - club - club -
MF
34
club
วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
35
club
ธีรพล
นาคทอง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  club - club - club -
DF
40
club
วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  club 1 club - club -
FW
55
club
สุระเดช
เสาไธสง
  club  club - club - club -
DF
77
club
เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  club - club - club 1
DF
3 ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  MF
club 1 club - club -
4 ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  DF
club - club - club -
5 SANDJO
JISLIN
  club  club MF
club - club - club -
6 LIONEL
FRANK
  club  club DF
club - club 1 club 1
7 นพดล
ทรช่วย
  club  MF
club - club - club -
8 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
9 ภัคพล
กาฬภักดี
  club  MF
club 1 club - club 1
10 นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
11 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club 3 club 1 club -
12 ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  MF
club - club - club -
13 ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  MF
club - club - club -
14 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
15 ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  DF
club - club - club -
17 จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  MF
club - club - club -
18 วัชรพล
บุญชั้น
  club  GK
club - club - club -
19 MBASSEGUE
MBARGA
  club  club FW
club 1 club - club 2
20 ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  FW
club - club - club -
21 กรกต
เหง้าบุตร
  club  FW
club 1 club - club -
23 กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  DF
club - club - club -
25 อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  GK
club - club - club -
26 ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  DF
club 1 club - club -
29 ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  GK
club - club - club -
33 ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  MF
club - club - club -
34 วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
35 ธีรพล
นาคทอง
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  DF
club - club - club -
40 วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  FW
club 1 club - club -
55 สุระเดช
เสาไธสง
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club 1

GoalKeeper Players

18
club
วัชรพล
บุญชั้น
  club  club - club - club -
GK
25
club
อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  club - club - club -
GK
29
club
ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  club - club - club -
GK
18 วัชรพล
บุญชั้น
  club  GK
club - club - club -
25 อนุรักษ์
สุวลักษณ์
  club  GK
club - club - club -
29 ณัฐวุฒิ
แย้มประชา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4
club
ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  club - club - club -
DF
6
club
LIONEL
FRANK
  club  club club - club 1 club 1
DF
15
club
ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  club - club - club -
DF
23
club
กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  club - club - club -
DF
26
club
ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  club 1 club - club -
DF
34
club
วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  club 1 club - club -
DF
35
club
ธีรพล
นาคทอง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  club - club - club -
DF
55
club
สุระเดช
เสาไธสง
  club  club - club - club -
DF
77
club
เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  club - club - club 1
DF
4 ฐปนวัฒน์
จันทะ
  club  DF
club - club - club -
6 LIONEL
FRANK
  club  club DF
club - club 1 club 1
15 ศุภฤกษ์
มิ่งภูษา
  club  DF
club - club - club -
23 กิตติพงษ์
แสงทับ
  club  DF
club - club - club -
26 ศรัณย์ภัทร
ศรีรัตน์
  club  DF
club 1 club - club -
34 วีระชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
  club  DF
club 1 club - club -
35 ธีรพล
นาคทอง
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์มงคล
กว้างขวาง
  club  DF
club - club - club -
55 สุระเดช
เสาไธสง
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club 1

Midfielder Players

3
club
ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
SANDJO
JISLIN
  club  club club - club - club -
MF
7
club
นพดล
ทรช่วย
  club  club - club - club -
MF
9
club
ภัคพล
กาฬภักดี
  club  club 1 club - club 1
MF
10
club
นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
11
club
กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  club 3 club 1 club -
MF
12
club
ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  club - club - club -
MF
14
club
ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  club - club - club -
MF
17
club
จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  club - club - club -
MF
33
club
ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  club - club - club -
MF
3 ศรายุทธ
เขียวแพร
  club  MF
club 1 club - club -
5 SANDJO
JISLIN
  club  club MF
club - club - club -
7 นพดล
ทรช่วย
  club  MF
club - club - club -
9 ภัคพล
กาฬภักดี
  club  MF
club 1 club - club 1
10 นิธิกร
เป็งสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
11 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club 3 club 1 club -
12 ธีรศักดิ์
โพธิ์ศรีทอง
  club  MF
club - club - club -
13 ณัฐกานต์
แก้วกอง
  club  MF
club - club - club -
14 ฉัตรดนัย
จูมผา
  club  MF
club - club - club -
17 จักรายุทธ์
วิวัฒน์วานิช
  club  MF
club - club - club -
33 ปราโมทย์
เข็มเพ็ชร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  club - club - club -  
FW
19
club
MBASSEGUE
MBARGA
  club  club club 1 club - club 2  
FW
20
club
ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  club - club - club -  
FW
21
club
กรกต
เหง้าบุตร
  club  club 1 club - club -  
FW
40
club
วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  club 1 club - club -  
FW
8 รัฐพร
แซ่ตั๋น
  club  FW
club - club - club -
19 MBASSEGUE
MBARGA
  club  club FW
club 1 club - club 2
20 ชลพัฒน์
สิงห์เรือง
  club  FW
club - club - club -
21 กรกต
เหง้าบุตร
  club  FW
club 1 club - club -
40 วรเชษฐ์
ประไพภักดิ์
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor