club club club
 

Club & Players

club
club ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี
Club Name [Thai] ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี
Club Name [Eng] CHACHOENGSAO HI-TEK FC
Short Name [Thai] CCSFC
Short Name [Eng] CCSFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (Fighting Fish)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี   3 1 1 11 6   1 2 5 10 16   13 4 3 6 21 22   -1 15
Last Six Results club
20-05-60 club CCSFC 1 - 3 KKFC club
L
14-05-60 club CCSFC 2 - 1 UDFC club
W
07-05-60 club CCSFC 4 - 1 SNGBFC club
W
30-04-60 club CCSFC 1 - 1 PHRUTD club
D
09-04-60 club CCSFC 1 - 1 ANUTD club
D
05-04-60 club CCSFC 4 - 6 CN.UTD club
L
Last Six Fixtures club
25-06-60 club CCSFC VS KSFC club
H
02-07-60 club CCSFC VS KPPFC club
H
08-07-60 club CCSFC VS PHYFC club
H
16-07-60 club CCSFC VS AYTUTD club
A
22-07-60 club CCSFC VS LPWR club
H
30-07-60 club CCSFC VS SAKFC club
A

Players

All Players

1
club
จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  club - club - club -
GK
2
club
กิตติคุณ
บุญเจริญธรรม
  club  club - club - club -
DF
3
club
DOMINIQUE
NYAMSI JACQUES
  club  club club 2 club - club 5
DF
4
club
วรินทร
ดงงาม
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
กฤษกร
กระสายเงิน
  club  club 2 club - club -
MF
6
club
สุขุม
สิมะขจรเกียรติ
  club  club - club - club -
DF
7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ภานุพงษ์
พุฒวันดี
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐพล
ผาวันดี
  club  club 1 club - club 3
FW
11
club
ผดุงศักดิ์
โพธินาค
  club  club 2 club - club 2
MF
12
club
สหรัฐ
ช้อยนิยม
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธีรพล
ภักดีนิมิตร
  club  club 1 club - club -
DF
14
club
นายเชาวสิทธิ์
ทรัพย์สกุลผล
  club  club 1 club - club -
MF
15
club
ชนินทร์
ประเสริฐ
  club  club 2 club - club -
DF
16
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
กรรชัย
ต.วัฒนผล
  club  club - club - club -
MF
18
club
ชนะภัย
ภูจิระ
  club  club 1 club - club 2
FW
19
club
กิตติพันธ์
พ่วงจุ้ย
  club  club - club - club -
MF
20
club
THIERRY
TCHOBE LEUKOUE
  club  club club 1 club - club -
MF
22
club
ธนกฤต
สีสำราญ
  club  club - club - club -
MF
23
club
สุภี
ทองมาก
  club  club - club - club -
DF
24
club
นครินทร์
เทพอักษร
  club  club - club - club -
FW
25
club
ชาญวิทย์
ศรีธรรม
  club  club 5 club - club -
DF
27
club
มานพ
สีสำราญ
  club  club 3 club - club -
MF
28
club
กิตติศักดิ์
ศรีสมบัติ
  club  club - club - club -
DF
29
club
ชัชวาลย์
แก้วคำ
  club  club - club - club -
FW
30
club
รัตติกร
นิเดง
  club  club - club - club -
GK
33
club
สราวุธ
เชิญชัย
  club  club - club - club 9
MF
37
club
นายจิรภัทร
กามนต์
  club  club 1 club - club -
GK
39
club
ชุมพล
เกตานนท์
  club  club 1 club - club -
MF
44
club
สุรกฤต
ทับทอง
  club  club - club - club -
GK
99
club
CAMPBELL
JONATHAN DAVID WARD
  club  club club 2 club - club -
FW
1 จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  GK
club - club - club -
2 กิตติคุณ
บุญเจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
3 DOMINIQUE
NYAMSI JACQUES
  club  club DF
club 2 club - club 5
4 วรินทร
ดงงาม
  club  MF
club 1 club - club -
5 กฤษกร
กระสายเงิน
  club  MF
club 2 club - club -
6 สุขุม
สิมะขจรเกียรติ
  club  DF
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club 1 club - club -
9 ภานุพงษ์
พุฒวันดี
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐพล
ผาวันดี
  club  FW
club 1 club - club 3
11 ผดุงศักดิ์
โพธินาค
  club  MF
club 2 club - club 2
12 สหรัฐ
ช้อยนิยม
  club  DF
club - club - club -
13 ธีรพล
ภักดีนิมิตร
  club  DF
club 1 club - club -
14 นายเชาวสิทธิ์
ทรัพย์สกุลผล
  club  MF
club 1 club - club -
15 ชนินทร์
ประเสริฐ
  club  DF
club 2 club - club -
16 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club 1 club - club -
17 กรรชัย
ต.วัฒนผล
  club  MF
club - club - club -
18 ชนะภัย
ภูจิระ
  club  FW
club 1 club - club 2
19 กิตติพันธ์
พ่วงจุ้ย
  club  MF
club - club - club -
20 THIERRY
TCHOBE LEUKOUE
  club  club MF
club 1 club - club -
22 ธนกฤต
สีสำราญ
  club  MF
club - club - club -
23 สุภี
ทองมาก
  club  DF
club - club - club -
24 นครินทร์
เทพอักษร
  club  FW
club - club - club -
25 ชาญวิทย์
ศรีธรรม
  club  DF
club 5 club - club -
27 มานพ
สีสำราญ
  club  MF
club 3 club - club -
28 กิตติศักดิ์
ศรีสมบัติ
  club  DF
club - club - club -
29 ชัชวาลย์
แก้วคำ
  club  FW
club - club - club -
30 รัตติกร
นิเดง
  club  GK
club - club - club -
33 สราวุธ
เชิญชัย
  club  MF
club - club - club 9
37 นายจิรภัทร
กามนต์
  club  GK
club 1 club - club -
39 ชุมพล
เกตานนท์
  club  MF
club 1 club - club -
44 สุรกฤต
ทับทอง
  club  GK
club - club - club -
99 CAMPBELL
JONATHAN DAVID WARD
  club  club FW
club 2 club - club -

GoalKeeper Players

1
club
จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  club - club - club -
GK
30
club
รัตติกร
นิเดง
  club  club - club - club -
GK
37
club
นายจิรภัทร
กามนต์
  club  club 1 club - club -
GK
44
club
สุรกฤต
ทับทอง
  club  club - club - club -
GK
1 จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  GK
club - club - club -
30 รัตติกร
นิเดง
  club  GK
club - club - club -
37 นายจิรภัทร
กามนต์
  club  GK
club 1 club - club -
44 สุรกฤต
ทับทอง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
กิตติคุณ
บุญเจริญธรรม
  club  club - club - club -
DF
3
club
DOMINIQUE
NYAMSI JACQUES
  club  club club 2 club - club 5
DF
6
club
สุขุม
สิมะขจรเกียรติ
  club  club - club - club -
DF
12
club
สหรัฐ
ช้อยนิยม
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธีรพล
ภักดีนิมิตร
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
ชนินทร์
ประเสริฐ
  club  club 2 club - club -
DF
16
club
เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
สุภี
ทองมาก
  club  club - club - club -
DF
25
club
ชาญวิทย์
ศรีธรรม
  club  club 5 club - club -
DF
28
club
กิตติศักดิ์
ศรีสมบัติ
  club  club - club - club -
DF
2 กิตติคุณ
บุญเจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
3 DOMINIQUE
NYAMSI JACQUES
  club  club DF
club 2 club - club 5
6 สุขุม
สิมะขจรเกียรติ
  club  DF
club - club - club -
12 สหรัฐ
ช้อยนิยม
  club  DF
club - club - club -
13 ธีรพล
ภักดีนิมิตร
  club  DF
club 1 club - club -
15 ชนินทร์
ประเสริฐ
  club  DF
club 2 club - club -
16 เจษฎาภรณ์
พรหมจรรย์
  club  DF
club 1 club - club -
23 สุภี
ทองมาก
  club  DF
club - club - club -
25 ชาญวิทย์
ศรีธรรม
  club  DF
club 5 club - club -
28 กิตติศักดิ์
ศรีสมบัติ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
วรินทร
ดงงาม
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
กฤษกร
กระสายเงิน
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  club 1 club - club -
MF
11
club
ผดุงศักดิ์
โพธินาค
  club  club 2 club - club 2
MF
14
club
นายเชาวสิทธิ์
ทรัพย์สกุลผล
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
กรรชัย
ต.วัฒนผล
  club  club - club - club -
MF
19
club
กิตติพันธ์
พ่วงจุ้ย
  club  club - club - club -
MF
20
club
THIERRY
TCHOBE LEUKOUE
  club  club club 1 club - club -
MF
22
club
ธนกฤต
สีสำราญ
  club  club - club - club -
MF
27
club
มานพ
สีสำราญ
  club  club 3 club - club -
MF
33
club
สราวุธ
เชิญชัย
  club  club - club - club 9
MF
39
club
ชุมพล
เกตานนท์
  club  club 1 club - club -
MF
4 วรินทร
ดงงาม
  club  MF
club 1 club - club -
5 กฤษกร
กระสายเงิน
  club  MF
club 2 club - club -
7 ศิริศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
  club  MF
club 1 club - club -
11 ผดุงศักดิ์
โพธินาค
  club  MF
club 2 club - club 2
14 นายเชาวสิทธิ์
ทรัพย์สกุลผล
  club  MF
club 1 club - club -
17 กรรชัย
ต.วัฒนผล
  club  MF
club - club - club -
19 กิตติพันธ์
พ่วงจุ้ย
  club  MF
club - club - club -
20 THIERRY
TCHOBE LEUKOUE
  club  club MF
club 1 club - club -
22 ธนกฤต
สีสำราญ
  club  MF
club - club - club -
27 มานพ
สีสำราญ
  club  MF
club 3 club - club -
33 สราวุธ
เชิญชัย
  club  MF
club - club - club 9
39 ชุมพล
เกตานนท์
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9
club
ภานุพงษ์
พุฒวันดี
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ณัฐพล
ผาวันดี
  club  club 1 club - club 3  
FW
18
club
ชนะภัย
ภูจิระ
  club  club 1 club - club 2  
FW
24
club
นครินทร์
เทพอักษร
  club  club - club - club -  
FW
29
club
ชัชวาลย์
แก้วคำ
  club  club - club - club -  
FW
99
club
CAMPBELL
JONATHAN DAVID WARD
  club  club club 2 club - club -  
FW
9 ภานุพงษ์
พุฒวันดี
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐพล
ผาวันดี
  club  FW
club 1 club - club 3
18 ชนะภัย
ภูจิระ
  club  FW
club 1 club - club 2
24 นครินทร์
เทพอักษร
  club  FW
club - club - club -
29 ชัชวาลย์
แก้วคำ
  club  FW
club - club - club -
99 CAMPBELL
JONATHAN DAVID WARD
  club  club FW
club 2 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor