club club club
 

Club & Players

club
club สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Eng] SAMUTSAKHON F.C.
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SK.FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สมุทรสาคร เอฟซี   9 0 0 20 7   5 3 3 19 12   20 14 3 3 39 19   20 45
Last Six Results club
22-07-60 club SKFC 3 - 2 CCRUTD club
W
16-07-60 club SKFC 0 - 0 SMFC club
D
08-07-60 club SKFC 1 - 0 ARMY FC club
W
05-07-60 club SKFC 0 - 1 BBFC club
L
01-07-60 club SKFC 1 - 0 CTUTD club
W
25-06-60 club SKFC 4 - 2 KTFC club
W
Last Six Fixtures club
29-07-60 club SKFC VS RPC club
A
06-08-60 club SKFC VS TRNGFC club
H
09-08-60 club SKFC VS RNUTD club
H
13-08-60 club SKFC VS NSTU club
H
20-08-60 club SKFC VS KBUFC club
H
26-08-60 club SKFC VS ฺBUDFC club
H

Players

All Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club 2
DF
3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club 1 club - club 3
MF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 2 club - club 1
DF
6
club
ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
MF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 7 club 1 club 1
DF
9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 3 club - club 10
FW
10
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 4 club - club 9
FW
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 5 club - club -
MF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club 1 club - club 2
MF
18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
22
club
รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
MF
23
club
รวินย์
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 5 club - club -
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 5 club - club -
MF
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club 1 club - club 1
FW
30
club
พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  club - club - club -
GK
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club 1 club - club 4
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club 1
MF
36
club
พุทธศาสน์
บุญปก
  club  club - club - club -
GK
37
club
สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  club - club - club -
DF
55
club
Lee
Junki
  club  club club 1 club - club -
DF
99
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club 2
FW
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club 2
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club 1 club - club 3
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 2 club - club 1
6 ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  MF
club - club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 7 club 1 club 1
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 3 club - club 10
10 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 4 club - club 9
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 5 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club 1 club - club 2
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
22 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
23 รวินย์
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 5 club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 5 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club 1 club - club 1
30 พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  GK
club - club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club 1 club - club 4
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club 1
36 พุทธศาสน์
บุญปก
  club  GK
club - club - club -
37 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  DF
club - club - club -
55 Lee
Junki
  club  club DF
club 1 club - club -
99 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club 2

GoalKeeper Players

18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
30
club
พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
พุทธศาสน์
บุญปก
  club  club - club - club -
GK
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
30 พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  GK
club - club - club -
36 พุทธศาสน์
บุญปก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club 2
DF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 7 club 1 club 1
DF
10
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
23
club
รวินย์
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 5 club - club -
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
37
club
สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  club - club - club -
DF
55
club
Lee
Junki
  club  club club 1 club - club -
DF
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club 2
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 2 club - club 1
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 7 club 1 club 1
10 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
23 รวินย์
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 5 club - club -
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
37 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  DF
club - club - club -
55 Lee
Junki
  club  club DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club 1 club - club 3
MF
6
club
ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 5 club - club -
MF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club 1 club - club 2
MF
22
club
รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
MF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 5 club - club -
MF
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club 1 club - club 4
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club 1
MF
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club 1 club - club 3
6 ณัฏฐ์คเณศ
จินตภาภูธนสิริ
  club  MF
club - club - club -
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 5 club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club 1 club - club 2
22 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 5 club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club 1 club - club 4
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 3 club - club 10  
FW
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 4 club - club 9  
FW
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club 1 club - club 1  
FW
99
club
THIAGO
ELIAS
  club  club club - club - club 2  
FW
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 3 club - club 10
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 4 club - club 9
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club 1 club - club 1
99 THIAGO
ELIAS
  club  club FW
club - club - club 2

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor