club club club
 

Club & Players

club
club สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Eng] SAMUTSAKHON F.C.
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SK.FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากลาง จ.สมุทรสาคร
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สมุทรสาคร เอฟซี   5 0 0 11 3   5 2 2 19 11   14 10 2 2 30 14   16 32
Last Six Results club
21-06-60 club SKFC 2 - 0 UTDFC club
W
21-05-60 club SKFC 3 - 1 NRUTD club
W
13-05-60 club SKFC 5 - 0 ฺBUDFC club
W
07-05-60 club SKFC 4 - 4 KBUFC club
D
03-05-60 club SKFC 0 - 0 NSTU club
D
30-04-60 club SKFC 1 - 3 RNUTD club
L
Last Six Fixtures club
25-06-60 club SKFC VS KTFC club
H
01-07-60 club SKFC VS CTUTD club
H
05-07-60 club SKFC VS BBFC club
A
08-07-60 club SKFC VS ARMY FC club
H
16-07-60 club SKFC VS SMFC club
A
22-07-60 club SKFC VS CCRUTD club
H

Players

All Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club 1
DF
3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club - club - club 2
MF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 6 club - club 1
DF
8
club
ชนินทร์
นรดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 2 club - club 8
FW
10
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 4 club - club 8
FW
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 2 club - club -
MF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club 1
MF
18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
20
club
SHINE
THUYA
  club  club club 1 club - club -
FW
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
23
club
จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 3 club - club -
DF
25
club
นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club 1
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 2 club - club -
MF
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club 1 club - club -
FW
30
club
พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  club - club - club -
GK
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club 4
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club 1
MF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club 2 club - club -
DF
36
club
พุทธศาสน์
บุญปก
  club  club - club - club -
GK
55
club
Lee
Junki
  club  club club - club - club -
DF
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club 1
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club 2
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 2 club - club 1
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 6 club - club 1
8 ชนินทร์
นรดี
  club  MF
club - club - club -
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 2 club - club 8
10 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 4 club - club 8
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 2 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club 1
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
20 SHINE
THUYA
  club  club FW
club 1 club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
23 จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 3 club - club -
25 นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club 1
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 2 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club 1 club - club -
30 พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  GK
club - club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club 4
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club 1
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club 2 club - club -
36 พุทธศาสน์
บุญปก
  club  GK
club - club - club -
55 Lee
Junki
  club  club DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
30
club
พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
พุทธศาสน์
บุญปก
  club  club - club - club -
GK
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
30 พรชัย
จันทร์อินทร์
  club  GK
club - club - club -
36 พุทธศาสน์
บุญปก
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club 1
DF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 6 club - club 1
DF
10
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
23
club
จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 3 club - club -
DF
25
club
นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club 1
DF
26
club
สมหมาย
ไทยน้อย
  club  club - club - club -
DF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club 2 club - club -
DF
55
club
Lee
Junki
  club  club club - club - club -
DF
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club 1
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 2 club - club 1
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 6 club - club 1
10 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
23 จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 3 club - club -
25 นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club 1
26 สมหมาย
ไทยน้อย
  club  DF
club - club - club -
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club 2 club - club -
55 Lee
Junki
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club - club - club 2
MF
8
club
ชนินทร์
นรดี
  club  club - club - club -
MF
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club 1
MF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 2 club - club -
MF
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club 4
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club 1
MF
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club 2
8 ชนินทร์
นรดี
  club  MF
club - club - club -
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 2 club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club 1
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 2 club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club 4
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 2 club - club 8  
FW
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 4 club - club 8  
FW
20
club
SHINE
THUYA
  club  club club 1 club - club -  
FW
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club 1 club - club -  
FW
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 2 club - club 8
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 4 club - club 8
20 SHINE
THUYA
  club  club FW
club 1 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club 1 club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor