club club club
 

Club & Players

club
club สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Eng] SAMUTSAKHON F.C.
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] SK.FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากลาง จ.สมุทรสาคร
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สมุทรสาคร เอฟซี   4 0 0 8 2   4 0 1 9 4   9 8 0 1 17 6   11 24
Last Six Results club
08-04-60 club SKFC 1 - 0 TRNGFC club
W
02-04-60 club SKFC 2 - 1 RFC club
W
25-03-60 club SKFC 3 - 2 CCRUTD club
W
19-03-60 club SKFC 2 - 0 SMFC club
W
12-03-60 club SKFC 2 - 0 ARMY FC club
W
05-03-60 club SKFC 2 - 1 BBFC club
W
Last Six Fixtures club
30-04-60 club SKFC VS RNUTD club
A
03-05-60 club SKFC VS NSTU club
A
07-05-60 club SKFC VS KBUFC club
A
13-05-60 club SKFC VS ฺBUDFC club
A
21-05-60 club SKFC VS NRUTD club
H

Players

All Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club - club - club 1
MF
4
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 1 club - club 1
DF
6
club
รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  club 3 club - club -
MF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 5 club - club 1
DF
8
club
ชนินทร์
นรดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 2 club - club 2
FW
10
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club - club -
FW
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 1 club - club 5
FW
13
club
ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  club - club - club -
FW
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 2 club - club -
MF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club -
MF
18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
20
club
SHINE
THUYA
  club  club club 1 club - club -
FW
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
23
club
จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club 1
DF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -
FW
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club 4
MF
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club -
MF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -
DF
38
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
39
club
กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club 2
MF
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club 1
4 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 1 club - club 1
6 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club 3 club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 5 club - club 1
8 ชนินทร์
นรดี
  club  MF
club - club - club -
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 2 club - club 2
10 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  FW
club 1 club - club -
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 1 club - club 5
13 ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  FW
club - club - club -
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 2 club - club -
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
20 SHINE
THUYA
  club  club FW
club 1 club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
23 จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 2 club - club -
25 นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club 1
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club 4
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club -
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club - club - club -
38 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -
39 กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club 2

GoalKeeper Players

18
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
21
club
กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  club - club - club -
GK
38
club
กฤติน
อุทธสาร
  club  club - club - club -
GK
18 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
21 กัญธิวัฒน์
ไทยกิ่ง
  club  GK
club - club - club -
32 สุทธิพงษ์
แสนกล้า
  club  GK
club - club - club -
38 กฤติน
อุทธสาร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club 1 club - club 1
DF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club 5 club - club 1
DF
15
club
วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  club - club - club -
DF
23
club
จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
24
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club 2 club - club -
DF
25
club
นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club 1
DF
35
club
นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  club - club - club -
DF
2 GUY HUBERT
MAMIASINDRAHONA
  club  club DF
club - club - club -
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club 1 club - club 1
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club 5 club - club 1
15 วัฒนพร
ดอนมงคุณ
  club  DF
club - club - club -
23 จิรณัฐ
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
24 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club 2 club - club -
25 นาย ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club 1
35 นาย วรรณธนะ
ไซสวรรณ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club - club - club 1
MF
4
club
SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club club - club - club -
MF
6
club
รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  club 3 club - club -
MF
8
club
ชนินทร์
นรดี
  club  club - club - club -
MF
14
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  club - club - club -
MF
27
club
รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  club 1 club - club -
MF
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club 4
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club - club - club -
MF
39
club
กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  club - club - club 2
MF
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club 1
4 SAMUEL ABEGA
AMPOFO
  club  club MF
club - club - club -
6 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club 3 club - club -
8 ชนินทร์
นรดี
  club  MF
club - club - club -
14 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club 2 club - club -
16 ปรวัตร
สิริวัฒนากร
  club  MF
club - club - club -
27 รัชนาท
บำรุงชาติ
  club  MF
club 1 club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club 4
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club - club - club -
39 กฤษณศักดิ์
ชื่นบัวอินทร์
  club  MF
club - club - club 2

Forward Players

9
club
THALES
LIMA CRUZ
  club  club club 2 club - club 2  
FW
10
club
อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  club 1 club - club -  
FW
11
club
WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club club 1 club - club 5  
FW
13
club
ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  club - club - club -  
FW
20
club
SHINE
THUYA
  club  club club 1 club - club -  
FW
29
club
นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  club - club - club -  
FW
9 THALES
LIMA CRUZ
  club  club FW
club 2 club - club 2
10 อนุสรณ์
ศรีชาหลวง
  club  FW
club 1 club - club -
11 WELINGTON
ADAO CRUZ
  club  club FW
club 1 club - club 5
13 ธนดล
จันทร์สว่าง
  club  FW
club - club - club -
20 SHINE
THUYA
  club  club FW
club 1 club - club -
29 นพวิชญ์
เพ็ชรอ้อม
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor