club club club club

Club & Players

club
club สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Thai] สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Eng] SAKAEO FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟ.สก.
Short Name [Eng] SAKAEO FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. สระแก้ว
Capacity 0
Website
Email poms-1909@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สระแก้ว เอฟซี   6 4 3 21 13   3 3 7 14 24   26 9 7 10 35 37   -2 34
Last Six Results club
16-09-60 club SAKFC 1 - 1 UDFC club
D
10-09-60 club SAKFC 1 - 0 SNGBFC club
W
02-09-60 club SAKFC 1 - 0 PHRUTD club
W
26-08-60 club SAKFC 2 - 3 ANUTD club
L
19-08-60 club SAKFC 3 - 1 AYTFC club
W
13-08-60 club SAKFC 2 - 3 AYTUTD club
L
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
วัชรชัย
ตั้งใจดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
พงศกร
สุไทสง
  club  club - club - club -
DF
7
club
กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  club - club - club -
DF
8
club
นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -
FW
9
club
MICHEAL
DENTEH
  club  club club - club - club -
MF
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club - club - club -
FW
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
13
club
isaac
oduro
  club  club club - club - club -
FW
14
club
วัชรา
เจริญผล
  club  club - club - club -
MF
15
club
SETH
AWUAKYE
  club  club club - club - club -
FW
18
club
นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
19
club
ธนธน
วิชชานนท์
  club  club - club - club -
FW
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club - club - club -
MF
25
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -
FW
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club - club - club -
DF
29
club
สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  club - club - club -
GK
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club - club - club -
FW
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club - club -
DF
35
club
มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  club - club - club -
FW
39
club
ธณารักษ์
วิเศษ
  club  club - club - club -
GK
45
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
66
club
ประชาธิปไตย
หนูจันทร์
  club  club - club - club -
MF
99
club
เจษฎา
ไปใกล้
  club  club - club - club -
GK
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club -
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
4 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
5 วัชรชัย
ตั้งใจดี
  club  DF
club - club - club -
6 พงศกร
สุไทสง
  club  DF
club - club - club -
7 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  DF
club - club - club -
8 นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
9 MICHEAL
DENTEH
  club  club MF
club - club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club - club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
13 isaac
oduro
  club  club FW
club - club - club -
14 วัชรา
เจริญผล
  club  MF
club - club - club -
15 SETH
AWUAKYE
  club  club FW
club - club - club -
18 นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
19 ธนธน
วิชชานนท์
  club  FW
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club - club - club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club - club - club -
25 กฤษดา
ปิสสา
  club  FW
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club - club - club -
29 สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  GK
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club - club -
35 มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  FW
club - club - club -
39 ธณารักษ์
วิเศษ
  club  GK
club - club - club -
45 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
66 ประชาธิปไตย
หนูจันทร์
  club  MF
club - club - club -
99 เจษฎา
ไปใกล้
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  club - club - club -
GK
29
club
สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  club - club - club -
GK
39
club
ธณารักษ์
วิเศษ
  club  club - club - club -
GK
99
club
เจษฎา
ไปใกล้
  club  club - club - club -
GK
18 นายศิวนัส
หนบรรเลง
  club  GK
club - club - club -
29 สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  GK
club - club - club -
39 ธณารักษ์
วิเศษ
  club  GK
club - club - club -
99 เจษฎา
ไปใกล้
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club -
DF
3
club
เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  club - club - club -
DF
5
club
วัชรชัย
ตั้งใจดี
  club  club - club - club -
DF
6
club
พงศกร
สุไทสง
  club  club - club - club -
DF
7
club
กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  club - club - club -
DF
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club - club - club -
DF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club - club - club -
DF
45
club
ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club -
3 เอกรัตน์
เจริญกุล
  club  DF
club - club - club -
5 วัชรชัย
ตั้งใจดี
  club  DF
club - club - club -
6 พงศกร
สุไทสง
  club  DF
club - club - club -
7 กิตติธัช
ปะจันทาสี
  club  DF
club - club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club - club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club - club - club -
45 ปานเทพ
พิมพ์ศิริ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
MICHEAL
DENTEH
  club  club club - club - club -
MF
14
club
วัชรา
เจริญผล
  club  club - club - club -
MF
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club - club - club -
MF
66
club
ประชาธิปไตย
หนูจันทร์
  club  club - club - club -
MF
4 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
9 MICHEAL
DENTEH
  club  club MF
club - club - club -
14 วัชรา
เจริญผล
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club - club - club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club - club - club -
66 ประชาธิปไตย
หนูจันทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8
club
นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club - club - club -  
FW
13
club
isaac
oduro
  club  club club - club - club -  
FW
15
club
SETH
AWUAKYE
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
ธนธน
วิชชานนท์
  club  club - club - club -  
FW
25
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club - club - club -  
FW
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
35
club
มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  club - club - club -  
FW
8 นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club - club - club -
13 isaac
oduro
  club  club FW
club - club - club -
15 SETH
AWUAKYE
  club  club FW
club - club - club -
19 ธนธน
วิชชานนท์
  club  FW
club - club - club -
25 กฤษดา
ปิสสา
  club  FW
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club - club - club -
35 มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor