club club club
 

Club & Players

club
club สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Thai] สระแก้ว เอฟซี
Club Name [Eng] SAKAEO FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟ.สก.
Short Name [Eng] SAKAEO FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. สระแก้ว
Capacity 0
Website
Email poms-1909@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สระแก้ว เอฟซี   2 2 1 7 5   0 1 3 1 7   9 2 3 4 8 12   -4 9
Last Six Results club
09-04-60 club SAKFC 0 - 3 AYTUTD club
L
02-04-60 club SAKFC 2 - 2 LPWR club
D
25-03-60 club SAKFC 0 - 2 CCSFC club
L
18-03-60 club SAKFC 1 - 2 KPPFC club
L
12-03-60 club SAKFC 0 - 0 PHYFC club
D
05-03-60 club SAKFC 3 - 1 UBONFC club
W
Last Six Fixtures club
30-04-60 club SAKFC VS AYTFC club
A
06-05-60 club SAKFC VS ANUTD club
H
14-05-60 club SAKFC VS PHRUTD club
A
21-05-60 club SAKFC VS SNGBFC club
H

Players

All Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club 2 club - club -
GK
2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club 1
DF
3
club
ALEX
TAWIAH
  club  club club 1 club - club -
FW
4
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
6
club
EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club club 3 club - club 1
DF
7
club
DENNIS
BORKETEY BORTIEER
  club  club club - club - club 1
FW
8
club
นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -
FW
9
club
MICHEAL
DENTEH
  club  club club - club - club 2
MF
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 2 club - club -
FW
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
14
club
วัชรา
เจริญผล
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
พัสกร
ศรีทับทิม
  club  club - club - club -
MF
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
19
club
ธนธน
วิชชานนท์
  club  club 1 club - club 1
FW
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club 2 club - club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club 1 club -
MF
23
club
นายสุทธิพงษ์
ดัชถุยาวัตร
  club  club - club - club -
DF
24
club
พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  club - club - club -
DF
25
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club 1 club - club -
FW
26
club
ปิยะ
เครือวัลย์
  club  club 2 club - club 2
FW
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
29
club
สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  club - club - club -
GK
30
club
JORDAN
OPOKU DARKO
  club  club club - club - club -
MF
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club -
FW
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club 2 club - club -
DF
35
club
มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  club - club - club -
FW
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club 2 club - club -
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club 1
3 ALEX
TAWIAH
  club  club FW
club 1 club - club -
4 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
6 EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club DF
club 3 club - club 1
7 DENNIS
BORKETEY BORTIEER
  club  club FW
club - club - club 1
8 นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
9 MICHEAL
DENTEH
  club  club MF
club - club - club 2
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 2 club - club -
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
14 วัชรา
เจริญผล
  club  MF
club 1 club - club -
16 พัสกร
ศรีทับทิม
  club  MF
club - club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
19 ธนธน
วิชชานนท์
  club  FW
club 1 club - club 1
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club 2 club - club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club 1 club -
23 นายสุทธิพงษ์
ดัชถุยาวัตร
  club  DF
club - club - club -
24 พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  DF
club - club - club -
25 กฤษดา
ปิสสา
  club  FW
club 1 club - club -
26 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club 2 club - club 2
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
29 สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  GK
club - club - club -
30 JORDAN
OPOKU DARKO
  club  club MF
club - club - club -
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club 2 club - club -
35 มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club 2 club - club -
GK
18
club
ภูมัย
นาคนวล
  club  club - club - club -
GK
29
club
สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  club - club - club -
GK
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club 2 club - club -
18 ภูมัย
นาคนวล
  club  GK
club - club - club -
29 สิทธิชัย
กลยนีย์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ธวัชชัย
บัวผัน
  club  club - club - club 1
DF
6
club
EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club club 3 club - club 1
DF
11
club
ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  club - club - club -
DF
23
club
นายสุทธิพงษ์
ดัชถุยาวัตร
  club  club - club - club -
DF
24
club
พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุขุม
ศรีคูณ
  club  club 2 club - club -
DF
34
club
พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  club 2 club - club -
DF
2 ธวัชชัย
บัวผัน
  club  DF
club - club - club 1
6 EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club DF
club 3 club - club 1
11 ตวงสิทธิ์
สร้อยมี
  club  DF
club - club - club -
23 นายสุทธิพงษ์
ดัชถุยาวัตร
  club  DF
club - club - club -
24 พัฒนพงษ์
อุทัยศรี
  club  DF
club - club - club -
27 สุขุม
ศรีคูณ
  club  DF
club 2 club - club -
34 พีรพัฒน์
จันทร์ฉาย
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

4
club
สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
MICHEAL
DENTEH
  club  club club - club - club 2
MF
14
club
วัชรา
เจริญผล
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
พัสกร
ศรีทับทิม
  club  club - club - club -
MF
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club 2 club - club -
MF
21
club
รัฐพล
คมขำ
  club  club - club - club -
MF
22
club
วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  club 2 club 1 club -
MF
30
club
JORDAN
OPOKU DARKO
  club  club club - club - club -
MF
4 สุรศักดิ์
รัชวงษ์
  club  MF
club - club - club -
9 MICHEAL
DENTEH
  club  club MF
club - club - club 2
14 วัชรา
เจริญผล
  club  MF
club 1 club - club -
16 พัสกร
ศรีทับทิม
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club 2 club - club -
21 รัฐพล
คมขำ
  club  MF
club - club - club -
22 วิศิษฐ์
ชื่นวานร
  club  MF
club 2 club 1 club -
30 JORDAN
OPOKU DARKO
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

3
club
ALEX
TAWIAH
  club  club club 1 club - club -  
FW
7
club
DENNIS
BORKETEY BORTIEER
  club  club club - club - club 1  
FW
8
club
นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  club 2 club - club -  
FW
19
club
ธนธน
วิชชานนท์
  club  club 1 club - club 1  
FW
25
club
กฤษดา
ปิสสา
  club  club 1 club - club -  
FW
26
club
ปิยะ
เครือวัลย์
  club  club 2 club - club 2  
FW
31
club
เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  club 1 club - club -  
FW
35
club
มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  club - club - club -  
FW
3 ALEX
TAWIAH
  club  club FW
club 1 club - club -
7 DENNIS
BORKETEY BORTIEER
  club  club FW
club - club - club 1
8 นาย สมพร
อินทจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ประสิทธิ์ชัย
โกยกอง
  club  FW
club 2 club - club -
19 ธนธน
วิชชานนท์
  club  FW
club 1 club - club 1
25 กฤษดา
ปิสสา
  club  FW
club 1 club - club -
26 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club 2 club - club 2
31 เรวัติ
คำเวียงจันทร์
  club  FW
club 1 club - club -
35 มรุพงษ์
เขียวเหลือง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor