club club club club
 

Club & Players

club
club สุโขทัย เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] สุโขทัย เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Sukhothai FC
ชื่อย่อ [ไทย] สุโขทัย เอฟซี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] STFC
ฉายา
สนาม ทุ่งทะเลหลวง
ความจุ 0
Website
Email sukhothaifootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club SKTFC VS NKRFC club
H
11-02-60 club SKTFC VS MTUTD club
A
11-02-60 club SKTFC VS SPWR club
H
11-02-60 club SKTFC VS SSKFC club
A
11-02-60 club SKTFC VS RTCHFC club
H
11-02-60 club SKTFC VS SPHNFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ยุทธภูมิ
ศรีไชย
  club  club - club - club -
GK
2
club
เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  club - club - club -
DF
3
club
วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  club - club - club -
DF
4
club
Katano
Hiromichi
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  club - club - club -
DF
7
club
พรปรีชา
จารุนัย
  club  club - club - club -
MF
8
club
จีราชัย
ละดาดก
  club  club - club - club -
MF
10
club
John
Baggio
  club  club club - club - club -
MF
11
club
กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  club - club - club -
MF
13
club
ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  club - club - club -
DF
14
club
พงศกร
สีรอด
  club  club - club - club -
MF
15
club
โกศวัต
ว่องไวลิขิต
  club  club - club - club -
DF
17
club
Alex Rafael
Da Silva Antonio
  club  club club - club - club -
FW
19
club
ศุภชัย
แม้นจิต
  club  club - club - club -
MF
20
club
ธรรมนูญ
สาลี
  club  club - club - club -
MF
21
club
อลงกรณ์
ทองจีน
  club  club - club - club -
DF
22
club
ธนวัต
ปานช้าง
  club  club - club - club -
DF
23
club
สราวุธ
กองลาภ
  club  club - club - club -
GK
25
club
ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  club - club - club -
MF
26
club
สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -
MF
27
club
Diouf
Bireme
  club  club club - club - club -
FW
28
club
อนุชา
สุกใส
  club  club - club - club -
MF
29
club
พนธกร
โทสันเทียะ
  club  club - club - club -
DF
32
club
กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
Renan
Maques
  club  club club - club - club -
FW
34
club
เลอสันต์
เทียมราช
  club  club - club - club -
MF
35
club
ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  club - club - club -
GK
39
club
อนิรุต
นัยนา
  club  club - club - club -
GK
40
club
อภิชา
คำรุณ
  club  club - club - club -
MF
1 ยุทธภูมิ
ศรีไชย
  club  GK
club - club - club -
2 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
3 วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
4 Katano
Hiromichi
  club  club DF
club - club - club -
5 ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  DF
club - club - club -
7 พรปรีชา
จารุนัย
  club  MF
club - club - club -
8 จีราชัย
ละดาดก
  club  MF
club - club - club -
10 John
Baggio
  club  club MF
club - club - club -
11 กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  MF
club - club - club -
13 ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  DF
club - club - club -
14 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
15 โกศวัต
ว่องไวลิขิต
  club  DF
club - club - club -
17 Alex Rafael
Da Silva Antonio
  club  club FW
club - club - club -
19 ศุภชัย
แม้นจิต
  club  MF
club - club - club -
20 ธรรมนูญ
สาลี
  club  MF
club - club - club -
21 อลงกรณ์
ทองจีน
  club  DF
club - club - club -
22 ธนวัต
ปานช้าง
  club  DF
club - club - club -
23 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -
25 ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  MF
club - club - club -
26 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  MF
club - club - club -
27 Diouf
Bireme
  club  club FW
club - club - club -
28 อนุชา
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -
32 กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
33 Renan
Maques
  club  club FW
club - club - club -
34 เลอสันต์
เทียมราช
  club  MF
club - club - club -
35 ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  GK
club - club - club -
39 อนิรุต
นัยนา
  club  GK
club - club - club -
40 อภิชา
คำรุณ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ยุทธภูมิ
ศรีไชย
  club  GK
club - club - club -
23 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -
35 ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  GK
club - club - club -
39 อนิรุต
นัยนา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
3 วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
4 Katano
Hiromichi
  club  club DF
club - club - club -
5 ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  DF
club - club - club -
13 ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  DF
club - club - club -
15 โกศวัต
ว่องไวลิขิต
  club  DF
club - club - club -
21 อลงกรณ์
ทองจีน
  club  DF
club - club - club -
22 ธนวัต
ปานช้าง
  club  DF
club - club - club -
29 พนธกร
โทสันเทียะ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 พรปรีชา
จารุนัย
  club  MF
club - club - club -
8 จีราชัย
ละดาดก
  club  MF
club - club - club -
10 John
Baggio
  club  club MF
club - club - club -
11 กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  MF
club - club - club -
14 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
19 ศุภชัย
แม้นจิต
  club  MF
club - club - club -
20 ธรรมนูญ
สาลี
  club  MF
club - club - club -
25 ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  MF
club - club - club -
26 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  MF
club - club - club -
28 อนุชา
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
32 กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
34 เลอสันต์
เทียมราช
  club  MF
club - club - club -
40 อภิชา
คำรุณ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

17 Alex Rafael
Da Silva Antonio
  club  club FW
club - club - club -
27 Diouf
Bireme
  club  club FW
club - club - club -
33 Renan
Maques
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor