club club club club
 

Club & Players

club
club นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Nakhonratchasima FC
ชื่อย่อ [ไทย] นครราชสีมา
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Nakhonratchasima
ฉายา
สนาม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ความจุ 0
Website
Email kamron.deaw@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club NKRFC VS SKTFC club
A
11-02-60 club NKRFC VS TERO club
H
11-02-60 club NKRFC VS CHONFC club
A
11-02-60 club NKRFC VS PTYUTD club
H
11-02-60 club NKRFC VS BRUTD club
A
11-02-60 club NKRFC VS MTUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  club - club - club -
GK
4
club
เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  club - club - club -
DF
5
club
Satoshi
Nagano
  club  club club - club - club -
DF
8
club
เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  club - club - club -
MF
9
club
พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  club - club - club -
FW
10
club
Bjorn
Lindemann
  club  club club - club - club -
MF
13
club
พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
Noah Sikombe
Chivuta
  club  club club - club - club -
MF
15
club
ประธาน
แม้นศิริ
  club  club - club - club -
DF
16
club
พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ชาคริต
ระวันประโคน
  club  club - club - club -
FW
18
club
สรานนท์
อนุอินทร์
  club  club - club - club -
GK
21
club
นิรันดร์
พันทอง
  club  club - club - club -
FW
22
club
ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  club - club - club -
MF
23
club
จาตุรงค์
ไชยรัตน์
  club  club - club - club -
FW
24
club
กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  club - club - club -
MF
25
club
เดชา
สร้างดี
  club  club - club - club -
DF
26
club
ศราวุธ
สินธุปัน
  club  club - club - club -
FW
29
club
ประภาส
กอบแก้ว
  club  club - club - club -
GK
30
club
เดชา
สอาดโฉม
  club  club - club - club -
MF
32
club
ประลอง
สาวันดี
  club  club - club - club -
DF
33
club
MARCO
TAGBAJUMI
  club  club club - club - club -
FW
34
club
กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  club - club - club -
DF
35
club
อธิบดี
เอติรัตน์
  club  club - club - club -
DF
37
club
ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  club - club - club -
DF
40
club
Dominic
Adiyiah
  club  club club - club - club -
FW
1 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club - club - club -
4 เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
5 Satoshi
Nagano
  club  club DF
club - club - club -
8 เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club - club - club -
10 Bjorn
Lindemann
  club  club MF
club - club - club -
13 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
14 Noah Sikombe
Chivuta
  club  club MF
club - club - club -
15 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club - club - club -
16 พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  MF
club - club - club -
17 ชาคริต
ระวันประโคน
  club  FW
club - club - club -
18 สรานนท์
อนุอินทร์
  club  GK
club - club - club -
21 นิรันดร์
พันทอง
  club  FW
club - club - club -
22 ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  MF
club - club - club -
23 จาตุรงค์
ไชยรัตน์
  club  FW
club - club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
25 เดชา
สร้างดี
  club  DF
club - club - club -
26 ศราวุธ
สินธุปัน
  club  FW
club - club - club -
29 ประภาส
กอบแก้ว
  club  GK
club - club - club -
30 เดชา
สอาดโฉม
  club  MF
club - club - club -
32 ประลอง
สาวันดี
  club  DF
club - club - club -
33 MARCO
TAGBAJUMI
  club  club FW
club - club - club -
34 กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
35 อธิบดี
เอติรัตน์
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  DF
club - club - club -
40 Dominic
Adiyiah
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 กัมพล
ปฐมอรรฆย์กุล
  club  GK
club - club - club -
18 สรานนท์
อนุอินทร์
  club  GK
club - club - club -
29 ประภาส
กอบแก้ว
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
5 Satoshi
Nagano
  club  club DF
club - club - club -
13 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
15 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club - club - club -
25 เดชา
สร้างดี
  club  DF
club - club - club -
32 ประลอง
สาวันดี
  club  DF
club - club - club -
34 กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
35 อธิบดี
เอติรัตน์
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
10 Bjorn
Lindemann
  club  club MF
club - club - club -
14 Noah Sikombe
Chivuta
  club  club MF
club - club - club -
16 พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  MF
club - club - club -
22 ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  MF
club - club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  MF
club - club - club -
30 เดชา
สอาดโฉม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 พร้อมพงษ์
กรานสำโรง
  club  FW
club - club - club -
17 ชาคริต
ระวันประโคน
  club  FW
club - club - club -
21 นิรันดร์
พันทอง
  club  FW
club - club - club -
23 จาตุรงค์
ไชยรัตน์
  club  FW
club - club - club -
26 ศราวุธ
สินธุปัน
  club  FW
club - club - club -
33 MARCO
TAGBAJUMI
  club  club FW
club - club - club -
40 Dominic
Adiyiah
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor