club club club club
 

Club & Players

club
club เชียงราย ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [ไทย] เชียงราย ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Chiangrai United
ชื่อย่อ [ไทย] เชียงราย ยูไนเต็ด
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Chiangrai
ฉายา
สนาม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม
ความจุ 0
Website
Email chiangraiunited@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club CRUTD VS SPWR club
H
11-02-60 club CRUTD VS SSKFC club
H
11-02-60 club CRUTD VS RTCHFC club
A
11-02-60 club CRUTD VS SPHNFC club
H
11-02-60 club CRUTD VS BUFC club
A
11-02-60 club CRUTD VS NAVYFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษฎี
ประกอบของ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ปิยพล
ผานิชกุล
  club  club - club - club -
MF
5
club
Murakami
Kazuki
  club  club club - club - club -
DF
6
club
ณัทธภณ
วรทญานันทน์
  club  club - club - club -
MF
7
club
อาทิตย์
สุนทรพิธ
  club  club - club - club -
MF
8
club
Hironori
Saruta
  club  club club - club - club -
FW
9
club
Lazarus
Kaimbi
  club  club club - club - club -
FW
10
club
Wellington Bruno
Da Silva
  club  club club - club - club -
FW
13
club
นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  club - club - club -
FW
15
club
อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  club - club - club -
GK
16
club
วันเฉลิม
ยิ่งยง
  club  club - club - club -
MF
17
club
อานนท์
สังสระน้อย
  club  club - club - club -
FW
18
club
ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  club - club - club -
MF
19
club
ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  club - club - club -
GK
20
club
ประทุม
ชูทอง
  club  club - club - club -
DF
21
club
Mark Robert
Bridge
  club  club club - club - club -
FW
22
club
พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  club - club - club -
MF
23
club
บดินทร์
ผาลา
  club  club - club - club -
FW
24
club
วรวุฒิ
นามเวช
  club  club - club - club -
DF
25
club
สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  club - club - club -
DF
26
club
ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  club - club - club -
GK
29
club
เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  club - club - club -
DF
33
club
โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  club - club - club -
MF
36
club
มงคล
ทศไกร
  club  club - club - club -
FW
37
club
เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  club - club - club -
MF
38
club
ฐิติพันธ์
พ่วงจันทร์
  club  club - club - club -
MF
1 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club - club -
2 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎี
ประกอบของ
  club  DF
club - club - club -
4 ปิยพล
ผานิชกุล
  club  MF
club - club - club -
5 Murakami
Kazuki
  club  club DF
club - club - club -
6 ณัทธภณ
วรทญานันทน์
  club  MF
club - club - club -
7 อาทิตย์
สุนทรพิธ
  club  MF
club - club - club -
8 Hironori
Saruta
  club  club FW
club - club - club -
9 Lazarus
Kaimbi
  club  club FW
club - club - club -
10 Wellington Bruno
Da Silva
  club  club FW
club - club - club -
13 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
15 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
16 วันเฉลิม
ยิ่งยง
  club  MF
club - club - club -
17 อานนท์
สังสระน้อย
  club  FW
club - club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
19 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
20 ประทุม
ชูทอง
  club  DF
club - club - club -
21 Mark Robert
Bridge
  club  club FW
club - club - club -
22 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club - club - club -
23 บดินทร์
ผาลา
  club  FW
club - club - club -
24 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club - club - club -
25 สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  DF
club - club - club -
26 ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  GK
club - club - club -
29 เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  DF
club - club - club -
33 โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  MF
club - club - club -
36 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -
37 เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  MF
club - club - club -
38 ฐิติพันธ์
พ่วงจันทร์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อภิรักษ์
วรวงษ์
  club  GK
club - club - club -
15 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
19 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
26 ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎี
ประกอบของ
  club  DF
club - club - club -
5 Murakami
Kazuki
  club  club DF
club - club - club -
20 ประทุม
ชูทอง
  club  DF
club - club - club -
24 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club - club - club -
25 สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  DF
club - club - club -
29 เกียรติประวุฒิ
สายแวว
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 ปิยพล
ผานิชกุล
  club  MF
club - club - club -
6 ณัทธภณ
วรทญานันทน์
  club  MF
club - club - club -
7 อาทิตย์
สุนทรพิธ
  club  MF
club - club - club -
16 วันเฉลิม
ยิ่งยง
  club  MF
club - club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
22 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club - club - club -
33 โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  MF
club - club - club -
37 เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  MF
club - club - club -
38 ฐิติพันธ์
พ่วงจันทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

8 Hironori
Saruta
  club  club FW
club - club - club -
9 Lazarus
Kaimbi
  club  club FW
club - club - club -
10 Wellington Bruno
Da Silva
  club  club FW
club - club - club -
13 นันทวัฒน์
แทนโสภา
  club  FW
club - club - club -
17 อานนท์
สังสระน้อย
  club  FW
club - club - club -
21 Mark Robert
Bridge
  club  club FW
club - club - club -
23 บดินทร์
ผาลา
  club  FW
club - club - club -
36 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor