club club club club
 

Club & Players

club
club สุพรรณบุรี เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] สุพรรณบุรี เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Suphanburi FC
ชื่อย่อ [ไทย] สุพรรณบุรี เอฟซี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Suphanburi
ฉายา
สนาม กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี
ความจุ 0
Website
Email suphanburifc2014@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club SPHNFC VS THHD club
H
11-02-60 club SPHNFC VS TPFC club
A
11-02-60 club SPHNFC VS UBUMT club
H
11-02-60 club SPHNFC VS CRUTD club
A
11-02-60 club SPHNFC VS BGFC club
H
11-02-60 club SPHNFC VS SKTFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พัทธนันท์
พิจิตรธรรม
  club  club - club - club -
GK
2
club
วสันต์
ฮมแสน
  club  club - club - club -
DF
3
club
ปฏิภาณ
อุ่นอบ
  club  club - club - club -
DF
4
club
ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  club - club - club -
DF
6
club
Marcio Nascimento
Rozario
  club  club club - club - club -
DF
7
club
ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  club - club - club -
FW
9
club
Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  club - club - club -
DF
11
club
ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  club - club - club -
MF
13
club
Hoon
Jung
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  club - club - club -
MF
15
club
สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
16
club
รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  club - club - club -
MF
18
club
สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  club - club - club -
GK
19
club
ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  club - club - club -
MF
20
club
Seung Yong
Kim
  club  club club - club - club -
FW
22
club
Darko
Tasevski
  club  club club - club - club -
MF
23
club
ชาคริต
บัวทอง
  club  club - club - club -
MF
24
club
ทศพล
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
FW
25
club
ทินกร
อสุรินทร์
  club  club - club - club -
MF
28
club
ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  club - club - club -
FW
30
club
สุพจน์
วงษ์หอย
  club  club - club - club -
DF
35
club
อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  club - club - club -
GK
38
club
อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  club - club - club -
DF
1 พัทธนันท์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club - club - club -
3 ปฏิภาณ
อุ่นอบ
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club - club - club -
5 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club - club - club -
6 Marcio Nascimento
Rozario
  club  club DF
club - club - club -
7 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club -
9 Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club FW
club - club - club -
10 ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  DF
club - club - club -
11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club -
13 Hoon
Jung
  club  club MF
club - club - club -
14 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
15 สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
16 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -
17 รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  MF
club - club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club - club - club -
19 ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -
20 Seung Yong
Kim
  club  club FW
club - club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
23 ชาคริต
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
24 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club - club - club -
25 ทินกร
อสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -
28 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -
30 สุพจน์
วงษ์หอย
  club  DF
club - club - club -
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -
38 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พัทธนันท์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club - club - club -
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club - club - club -
3 ปฏิภาณ
อุ่นอบ
  club  DF
club - club - club -
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club - club - club -
5 ธฤติ
โนนศรีชัย
  club  DF
club - club - club -
6 Marcio Nascimento
Rozario
  club  club DF
club - club - club -
10 ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  DF
club - club - club -
30 สุพจน์
วงษ์หอย
  club  DF
club - club - club -
38 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club -
13 Hoon
Jung
  club  club MF
club - club - club -
14 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
15 สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
16 รัตนะ
เพ็ชรอาภรณ์
  club  MF
club - club - club -
17 รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  MF
club - club - club -
19 ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
23 ชาคริต
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
25 ทินกร
อสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club -
9 Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club FW
club - club - club -
20 Seung Yong
Kim
  club  club FW
club - club - club -
24 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club - club - club -
28 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor