club club club club
 

Club & Players

club
club สุพรรณบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] สุพรรณบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Suphanburi FC
Short Name [Thai] สุพรรณบุรี เอฟซี
Short Name [Eng] Suphanburi
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี
Capacity 17000
Website
Email suphanburifc2014@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
12
สุพรรณบุรี เอฟซี   3 2 2 12 7   2 2 5 12 22   16 5 4 7 24 29   -5 19
Last Six Results club
21-05-60 club SPFC 0 - 4 BUFC club
L
17-05-60 club SPFC 0 - 3 BRUTD club
L
13-05-60 club SPFC 1 - 1 RBMFC club
D
07-05-60 club SPFC 2 - 2 SSKFC club
D
03-05-60 club SPFC 3 - 1 SPWR club
W
30-04-60 club SPFC 0 - 3 MTUTD club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
28-05-60 club SPFC VS NAVYFC club
H
17-06-60 club SPFC VS TPFC club
H
24-06-60 club SPFC VS UBUMT club
A
28-06-60 club SPFC VS CRUTD club
H
01-07-60 club SPFC VS BGFC club
A
05-07-60 club SPFC VS SKTFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วสันต์
ฮมแสน
  club  club 3 club - club -
DF
3
club
MARCELO
RODRIGO XAVIER
  club  club club 5 club - club 3
DF
4
club
ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  club 3 club - club -
DF
5
club
GILSON CESAR
SANTOS ALVES
  club  club club 1 club - club -
MF
6
club
อนาวิน
จูจีน
  club  club 2 club - club 1
DF
7
club
ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
Diego Josua
Madrigal
  club  club club 1 club - club 2
MF
9
club
Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club club 3 club - club 8
FW
10
club
ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  club - club - club 3
FW
11
club
ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  club - club - club -
MF
13
club
พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  club - club - club -
DF
14
club
ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  club - club - club -
MF
17
club
รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  club - club - club -
MF
18
club
สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  club - club - club -
GK
19
club
อดุล
หละโสะ
  club  club 3 club - club -
MF
20
club
ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ประธาน
แม้นศิริ
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
ชาคริต
บัวทอง
  club  club - club - club -
MF
25
club
ทินกร
อสุรินทร์
  club  club 2 club - club -
DF
26
club
ปภาวิน
ศิริทองโสภา
  club  club - club - club -
GK
27
club
คมกริช
คำโสกเชือก
  club  club - club - club -
DF
28
club
ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  club - club - club -
FW
29
club
สกลวัชร์
สกลหล้า
  club  club - club - club -
DF
31
club
บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  club - club - club -
MF
32
club
นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  club 3 club - club -
DF
34
club
NICOLAS LEANDRO
VELEZ
  club  club club 4 club - club 5
FW
35
club
อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  club - club - club -
GK
37
club
พงศกร
สีรอด
  club  club - club - club -
MF
38
club
อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  club 1 club - club -
DF
39
club
เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  club - club - club -
MF
40
club
ประสิทธิ์
จันทุม
  club  club 3 club - club 1
MF
41
club
ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  club - club - club -
GK
42
club
เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  club - club - club -
MF
44
club
ศรุฒ
ณะศรี
  club  club - club - club -
GK
45
club
วัศพล
เจือพันธ์
  club  club - club - club -
MF
50
club
นิรุธ
จำเริญศรี
  club  club - club - club -
MF
55
club
ถาวร
ภูพรรณา
  club  club - club - club -
MF
56
club
กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  club - club - club -
DF
58
club
พิพัฒน์
หงษ์โต
  club  club - club - club -
DF
59
club
นพพล
เกิดแก้ว
  club  club - club - club -
DF
66
club
ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  club - club - club -
FW
68
club
ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  club - club - club -
MF
71
club
นายนเรศ
บุญบรรดา
  club  club - club - club -
MF
77
club
พนาสันต์
คุณคง
  club  club - club - club -
MF
80
club
ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  club - club - club 1
FW
89
club
ภัทรภณ
กางโสภา
  club  club - club - club -
DF
99
club
นันธชัย
วัฒนกูล
  club  club - club - club -
DF
1 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club 3 club - club -
3 MARCELO
RODRIGO XAVIER
  club  club DF
club 5 club - club 3
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club 3 club - club -
5 GILSON CESAR
SANTOS ALVES
  club  club MF
club 1 club - club -
6 อนาวิน
จูจีน
  club  DF
club 2 club - club 1
7 ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  MF
club 1 club - club -
8 Diego Josua
Madrigal
  club  club MF
club 1 club - club 2
9 Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club FW
club 3 club - club 8
10 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club 3
11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club -
13 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
14 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
17 รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  MF
club - club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club - club - club -
19 อดุล
หละโสะ
  club  MF
club 3 club - club -
20 ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -
21 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club 1 club - club -
23 ชาคริต
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
25 ทินกร
อสุรินทร์
  club  DF
club 2 club - club -
26 ปภาวิน
ศิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
27 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
28 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -
29 สกลวัชร์
สกลหล้า
  club  DF
club - club - club -
31 บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  MF
club - club - club -
32 นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  DF
club 3 club - club -
34 NICOLAS LEANDRO
VELEZ
  club  club FW
club 4 club - club 5
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -
37 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
38 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  DF
club 1 club - club -
39 เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  MF
club - club - club -
40 ประสิทธิ์
จันทุม
  club  MF
club 3 club - club 1
41 ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  GK
club - club - club -
42 เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  MF
club - club - club -
44 ศรุฒ
ณะศรี
  club  GK
club - club - club -
45 วัศพล
เจือพันธ์
  club  MF
club - club - club -
50 นิรุธ
จำเริญศรี
  club  MF
club - club - club -
55 ถาวร
ภูพรรณา
  club  MF
club - club - club -
56 กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  DF
club - club - club -
58 พิพัฒน์
หงษ์โต
  club  DF
club - club - club -
59 นพพล
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
66 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -
68 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club - club - club -
71 นายนเรศ
บุญบรรดา
  club  MF
club - club - club -
77 พนาสันต์
คุณคง
  club  MF
club - club - club -
80 ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  FW
club - club - club 1
89 ภัทรภณ
กางโสภา
  club  DF
club - club - club -
99 นันธชัย
วัฒนกูล
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club - club - club -
26 ปภาวิน
ศิริทองโสภา
  club  GK
club - club - club -
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -
41 ธนิสร
หาญแจ้ด
  club  GK
club - club - club -
44 ศรุฒ
ณะศรี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club 3 club - club -
3 MARCELO
RODRIGO XAVIER
  club  club DF
club 5 club - club 3
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club 3 club - club -
6 อนาวิน
จูจีน
  club  DF
club 2 club - club 1
13 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
21 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club 1 club - club -
25 ทินกร
อสุรินทร์
  club  DF
club 2 club - club -
27 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
29 สกลวัชร์
สกลหล้า
  club  DF
club - club - club -
32 นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  DF
club 3 club - club -
38 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  DF
club 1 club - club -
56 กิตติพันธ์
ใจงาม
  club  DF
club - club - club -
58 พิพัฒน์
หงษ์โต
  club  DF
club - club - club -
59 นพพล
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
89 ภัทรภณ
กางโสภา
  club  DF
club - club - club -
99 นันธชัย
วัฒนกูล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 GILSON CESAR
SANTOS ALVES
  club  club MF
club 1 club - club -
7 ชาริล ยานนิส
ชาปุย
  club  MF
club 1 club - club -
8 Diego Josua
Madrigal
  club  club MF
club 1 club - club 2
11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club -
14 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
17 รังสรรค์
วิวัฒน์ชัยโชค
  club  MF
club - club - club -
19 อดุล
หละโสะ
  club  MF
club 3 club - club -
20 ชิตชนก
ไชยแสนสุรินทร์
  club  MF
club - club - club -
23 ชาคริต
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
31 บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  MF
club - club - club -
37 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
39 เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  MF
club - club - club -
40 ประสิทธิ์
จันทุม
  club  MF
club 3 club - club 1
42 เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  MF
club - club - club -
45 วัศพล
เจือพันธ์
  club  MF
club - club - club -
50 นิรุธ
จำเริญศรี
  club  MF
club - club - club -
55 ถาวร
ภูพรรณา
  club  MF
club - club - club -
68 ประเสริฐ
ปัตวิน
  club  MF
club - club - club -
71 นายนเรศ
บุญบรรดา
  club  MF
club - club - club -
77 พนาสันต์
คุณคง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 Guilherme Augusto
Alves Dellatorre
  club  club FW
club 3 club - club 8
10 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club 3
28 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -
34 NICOLAS LEANDRO
VELEZ
  club  club FW
club 4 club - club 5
66 ธีระวุฒิ
ผลจันทร์
  club  FW
club - club - club -
80 ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  FW
club - club - club 1

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor