club club club club

Club & Players

club
club แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
Club Name [Thai] แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
Club Name [Eng] Air Force Central FC
Short Name [Thai] แอร์ฟอร์ซ
Short Name [Eng] Air Force
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
Capacity 10000
Website
Email pr@airforceunited.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
17
แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี   0 0 1 1 2   0 0 1 0 1   2 0 0 2 1 3   -2 0
Last Six Results club
18-02-61 club AFCFC 0 - 1 RBMFC club
L
10-02-61 club AFCFC 1 - 2 SKTFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
23-02-61 club AFCFC VS MTUTD club
H
03-03-61 club AFCFC VS UBUMT club
A
10-03-61 club AFCFC VS PUTD club
H
18-03-61 club AFCFC VS CNHB club
H
28-03-61 club AFCFC VS TPFC club
A
31-03-61 club AFCFC VS PT PRCHFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
กิตติพงษ์
ปถมสุข
  club  club - club - club -
DF
3
club
วันชัย
จารุนงคราญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
NGUYEN MICHAL
NGUYEN MICHAL
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ALEKSANDAR
KAPISODA
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วัชรพงษ์
คงช่วย
  club  club - club - club -
DF
7
club
จิรวัฒน์
มัครมย์
  club  club - club - club -
MF
8
club
นพพล
ผลอุดม
  club  club - club - club -
MF
9
club
ยศศักดิ์
เชาวนะ
  club  club - club - club -
FW
10
club
LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club club - club - club 1
FW
11
club
ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
RENAN
MARQUES
  club  club club - club - club -
FW
15
club
วรายุทธ
กล่อมนาค
  club  club - club - club -
FW
16
club
กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  club - club - club -
FW
18
club
กฤษกร
เกิดผล
  club  club - club - club -
GK
19
club
อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  club - club - club -
DF
20
club
เดชา
มูฮัดหมัด
  club  club - club - club -
FW
22
club
Jaycee John
Okwunwanne
  club  club club - club - club -
FW
24
club
พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  club - club - club -
DF
25
club
อภิรัตน์
หีมขาว
  club  club - club - club -
MF
28
club
พิชิตย์
ใจบุญ
  club  club - club - club -
MF
29
club
ธนิก
แสงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
31
club
วสันต์
มาลา
  club  club - club - club -
MF
32
club
สหรัฐ
ปั๋นมัชยา
  club  club - club - club -
MF
33
club
ปริญญา
ทิพย์สม
  club  club - club - club -
FW
35
club
สุรศักดิ์
ทองอ่อน
  club  club - club - club -
GK
36
club
เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  club - club - club -
MF
37
club
สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
38
club
สุรชัย
ชาวนา
  club  club - club - club -
MF
39
club
เนติพงษ์
แสนมะฮุง
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธนา
ศรีพันดร
  club  club - club - club -
DF
45
club
ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  club - club - club -
DF
2 กิตติพงษ์
ปถมสุข
  club  DF
club - club - club -
3 วันชัย
จารุนงคราญ
  club  DF
club - club - club -
4 NGUYEN MICHAL
NGUYEN MICHAL
  club  club DF
club - club - club -
5 ALEKSANDAR
KAPISODA
  club  club DF
club - club - club -
6 วัชรพงษ์
คงช่วย
  club  DF
club - club - club -
7 จิรวัฒน์
มัครมย์
  club  MF
club - club - club -
8 นพพล
ผลอุดม
  club  MF
club - club - club -
9 ยศศักดิ์
เชาวนะ
  club  FW
club - club - club -
10 LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club FW
club - club - club 1
11 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club - club - club -
15 วรายุทธ
กล่อมนาค
  club  FW
club - club - club -
16 กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  DF
club - club - club -
17 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
18 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
19 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
20 เดชา
มูฮัดหมัด
  club  FW
club - club - club -
22 Jaycee John
Okwunwanne
  club  club FW
club - club - club -
24 พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  DF
club - club - club -
25 อภิรัตน์
หีมขาว
  club  MF
club - club - club -
28 พิชิตย์
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
29 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
31 วสันต์
มาลา
  club  MF
club - club - club -
32 สหรัฐ
ปั๋นมัชยา
  club  MF
club - club - club -
33 ปริญญา
ทิพย์สม
  club  FW
club - club - club -
35 สุรศักดิ์
ทองอ่อน
  club  GK
club - club - club -
36 เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  MF
club - club - club -
37 สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
38 สุรชัย
ชาวนา
  club  MF
club - club - club -
39 เนติพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club -
40 ธนา
ศรีพันดร
  club  DF
club - club - club -
45 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
35 สุรศักดิ์
ทองอ่อน
  club  GK
club - club - club -
37 สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 กิตติพงษ์
ปถมสุข
  club  DF
club - club - club -
3 วันชัย
จารุนงคราญ
  club  DF
club - club - club -
4 NGUYEN MICHAL
NGUYEN MICHAL
  club  club DF
club - club - club -
5 ALEKSANDAR
KAPISODA
  club  club DF
club - club - club -
6 วัชรพงษ์
คงช่วย
  club  DF
club - club - club -
16 กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  DF
club - club - club -
19 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
24 พลวุฒิ
ขวาเสนา
  club  DF
club - club - club -
29 ธนิก
แสงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
39 เนติพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club -
40 ธนา
ศรีพันดร
  club  DF
club - club - club -
45 ศุภกิตติ์
ประเต็ง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 จิรวัฒน์
มัครมย์
  club  MF
club - club - club -
8 นพพล
ผลอุดม
  club  MF
club - club - club -
11 ธรรมชาติ
นาคะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
25 อภิรัตน์
หีมขาว
  club  MF
club - club - club -
28 พิชิตย์
ใจบุญ
  club  MF
club - club - club -
31 วสันต์
มาลา
  club  MF
club - club - club -
32 สหรัฐ
ปั๋นมัชยา
  club  MF
club - club - club -
36 เอกภูมิ
โพธารุ่งโรจน์
  club  MF
club - club - club -
38 สุรชัย
ชาวนา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ยศศักดิ์
เชาวนะ
  club  FW
club - club - club -
10 LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club FW
club - club - club 1
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club - club - club -
15 วรายุทธ
กล่อมนาค
  club  FW
club - club - club -
17 พัศพล
เฉิดวิจิตร
  club  FW
club - club - club -
20 เดชา
มูฮัดหมัด
  club  FW
club - club - club -
22 Jaycee John
Okwunwanne
  club  club FW
club - club - club -
33 ปริญญา
ทิพย์สม
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB Coke Sponsor Chang Sponsor