club club club club
 

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ เอฟซี
ชื่อสโมสร [ไทย] ศรีสะเกษ เอฟซี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Sisaket FC
ชื่อย่อ [ไทย] ศรีสะเกษ เอฟซี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Sisaket FC
ฉายา
สนาม สนามศรีนครลำดวน
ความจุ 0
Website
Email FCSISAKET@GMAIL.COM

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club SSKFC VS UBUMT club
H
11-02-60 club SSKFC VS CRUTD club
A
11-02-60 club SSKFC VS BGFC club
A
11-02-60 club SSKFC VS SKTFC club
H
11-02-60 club SSKFC VS TERO club
A
11-02-60 club SSKFC VS CHONFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วีระ
เกิดพุดซา
  club  club - club - club -
GK
2
club
ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ทศพร
เขม็งกิจ
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -
MF
7
club
ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  club - club - club -
FW
9
club
ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  club - club - club -
FW
10
club
Bojan
Dubajic
  club  club club - club - club -
FW
11
club
Marino Clavero
Francisco
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
14
club
ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  club - club - club -
MF
16
club
ธีรชัย
งามเจริญ
  club  club - club - club -
DF
17
club
เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  club - club - club -
DF
18
club
แซมมวล ป.
คันนิงแฮม
  club  club - club - club -
GK
19
club
จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
20
club
Anton
Zemlianukhin
  club  club club - club - club -
MF
21
club
พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  club - club - club -
MF
22
club
Victor
Goncalven Amaro
  club  club club - club - club -
MF
24
club
สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  club - club - club -
MF
25
club
คมสันต์
เมินดี
  club  club - club - club -
MF
27
club
คมกริช
คำโสกเชือก
  club  club - club - club -
DF
28
club
จิรวัฒน์
ดาวขาว
  club  club - club - club -
MF
29
club
ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  club - club - club -
FW
31
club
ชมพู
แสงโพธิ์
  club  club - club - club -
DF
32
club
สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  club - club - club -
MF
34
club
ภูษิต
พงษ์สุระ
  club  club - club - club -
GK
40
club
Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club club - club - club -
MF
1 วีระ
เกิดพุดซา
  club  GK
club - club - club -
2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club - club - club -
6 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
7 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
8 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -
9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -
10 Bojan
Dubajic
  club  club FW
club - club - club -
11 Marino Clavero
Francisco
  club  club FW
club - club - club -
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  MF
club - club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club - club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club - club - club -
18 แซมมวล ป.
คันนิงแฮม
  club  GK
club - club - club -
19 จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
20 Anton
Zemlianukhin
  club  club MF
club - club - club -
21 พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
22 Victor
Goncalven Amaro
  club  club MF
club - club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club - club - club -
27 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
28 จิรวัฒน์
ดาวขาว
  club  MF
club - club - club -
29 ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  FW
club - club - club -
31 ชมพู
แสงโพธิ์
  club  DF
club - club - club -
32 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
34 ภูษิต
พงษ์สุระ
  club  GK
club - club - club -
40 Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 วีระ
เกิดพุดซา
  club  GK
club - club - club -
18 แซมมวล ป.
คันนิงแฮม
  club  GK
club - club - club -
34 ภูษิต
พงษ์สุระ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club - club - club -
16 ธีรชัย
งามเจริญ
  club  DF
club - club - club -
17 เอกพันธ์
จันดากรณ์
  club  DF
club - club - club -
19 จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -
27 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
31 ชมพู
แสงโพธิ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
7 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
14 ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  MF
club - club - club -
20 Anton
Zemlianukhin
  club  club MF
club - club - club -
21 พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
22 Victor
Goncalven Amaro
  club  club MF
club - club - club -
24 สมศักดิ์
วงษ์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club - club - club -
28 จิรวัฒน์
ดาวขาว
  club  MF
club - club - club -
32 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
40 Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

8 ภูวดล
สุวรรณชาติ
  club  FW
club - club - club -
9 ทัตพงศ์
หล้าธรรม
  club  FW
club - club - club -
10 Bojan
Dubajic
  club  club FW
club - club - club -
11 Marino Clavero
Francisco
  club  club FW
club - club - club -
13 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
29 ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor