club club club club
 

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อสโมสร [ไทย] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Navy Football Club
ชื่อย่อ [ไทย] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Navy FC
ฉายา
สนาม ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
ความจุ 0
Website
Email navyfc2499@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club NAVYFC VS BUFC club
A
11-02-60 club NAVYFC VS BRUTD club
H
11-02-60 club NAVYFC VS THHD club
H
11-02-60 club NAVYFC VS TPFC club
A
11-02-60 club NAVYFC VS UBUMT club
H
11-02-60 club NAVYFC VS CRUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  club - club - club -
GK
3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club - club - club -
MF
5
club
อาลีฟ
เปาะจิ
  club  club - club - club -
MF
6
club
ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  club - club - club -
MF
8
club
Anggello
Machuca
  club  club club - club - club -
MF
9
club
พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  club - club - club -
FW
11
club
Andre Luis
Leite
  club  club club - club - club -
FW
13
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club - club - club -
GK
14
club
เดนนิส
บูเชนิ่ง
  club  club - club - club -
FW
15
club
เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  club - club - club -
DF
16
club
มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  club - club - club -
DF
17
club
ปิยชัย
แววขาว
  club  club - club - club -
DF
18
club
ชาลี
จำเรียง
  club  club - club - club -
GK
19
club
ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  club - club - club -
FW
21
club
Aron
Dasilva
  club  club club - club - club -
FW
22
club
สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  club - club - club -
FW
25
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
26
club
สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  club - club - club -
DF
27
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
Addison Alves
de Oliveira
  club  club club - club - club -
FW
31
club
ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
DF
32
club
Victor
Chukwuekezie Igbonefo
  club  club club - club - club -
DF
36
club
ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศิวะ
พรมมาศ
  club  club - club - club -
DF
39
club
ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  club - club - club -
MF
1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club -
5 อาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
7 สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  MF
club - club - club -
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club - club - club -
9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
11 Andre Luis
Leite
  club  club FW
club - club - club -
13 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
14 เดนนิส
บูเชนิ่ง
  club  FW
club - club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club - club - club -
17 ปิยชัย
แววขาว
  club  DF
club - club - club -
18 ชาลี
จำเรียง
  club  GK
club - club - club -
19 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club - club - club -
21 Aron
Dasilva
  club  club FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
26 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
30 Addison Alves
de Oliveira
  club  club FW
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
32 Victor
Chukwuekezie Igbonefo
  club  club DF
club - club - club -
36 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -
37 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
13 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
18 ชาลี
จำเรียง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club - club - club -
17 ปิยชัย
แววขาว
  club  DF
club - club - club -
25 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
26 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
32 Victor
Chukwuekezie Igbonefo
  club  club DF
club - club - club -
36 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -
37 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club - club - club -
5 อาลีฟ
เปาะจิ
  club  MF
club - club - club -
7 สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  MF
club - club - club -
8 Anggello
Machuca
  club  club MF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
11 Andre Luis
Leite
  club  club FW
club - club - club -
14 เดนนิส
บูเชนิ่ง
  club  FW
club - club - club -
19 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club - club - club -
21 Aron
Dasilva
  club  club FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club - club - club -
30 Addison Alves
de Oliveira
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor