club club club club
 

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Club Name [Eng] Navy Football Club
Short Name [Thai] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Short Name [Eng] Navy FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] ราชนาวี กม.5 สัตหีบ
Capacity 0
Website
Email navyfc2499@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
13
สโมสรฟุตบอลราชนาวี   4 2 2 11 8   1 2 5 8 16   16 5 4 7 19 24   -5 19
Last Six Results club
20-05-60 club NAVYFC 1 - 0 RBMFC club
W
17-05-60 club NAVYFC 2 - 4 SSKFC club
L
14-05-60 club NAVYFC 3 - 1 SPWR club
W
06-05-60 club NAVYFC 0 - 4 MTUTD club
L
03-05-60 club NAVYFC 0 - 0 NRMFC club
D
28-04-60 club NAVYFC 3 - 2 PUTD club
W
All Results
Next 6 Fixtures club
28-05-60 club NAVYFC VS SPFC club
A
17-06-60 club NAVYFC VS BRUTD club
A
25-06-60 club NAVYFC VS THL club
A
28-06-60 club NAVYFC VS TPFC club
H
02-07-60 club NAVYFC VS UBUMT club
A
05-07-60 club NAVYFC VS CRUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  club - club - club -
GK
3
club
สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  club - club - club -
DF
4
club
บวร
ตาปลา
  club  club 5 club - club -
MF
5
club
ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  club 1 club 1 club -
DF
6
club
ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
JULIUS
OIBOH
  club  club club - club - club -
FW
8
club
อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  club - club - club -
MF
9
club
พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  club 1 club - club -
FW
10
club
BJORN
LINDEMANN
  club  club club - club - club -
MF
11
club
ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  club 2 club - club 3
FW
13
club
พัชรินทร์
สุขใส
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  club 1 club - club -
DF
15
club
เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  club - club - club -
DF
16
club
มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
ศิวะ
พรมมาศ
  club  club 2 club - club -
DF
18
club
ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  club 3 club - club -
DF
19
club
อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  club - club - club -
GK
20
club
สามารถ
ปัญญา
  club  club - club - club -
DF
21
club
ปุณณภพ
นามอนุ
  club  club - club - club -
FW
22
club
สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  club 1 club - club 1
FW
23
club
RODRIGO
VERGILIO
  club  club club 2 club - club 10
FW
27
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
28
club
กฤษกร
เกิดผล
  club  club - club - club -
GK
29
club
เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  club 2 club - club -
MF
30
club
ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  club - club - club -
MF
31
club
ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
DF
33
club
ชินกร
ดีสาย
  club  club - club - club -
GK
34
club
อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  club - club - club -
MF
35
club
นพคุณ
อู่เจริญ
  club  club - club - club -
DF
37
club
ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  club - club - club -
DF
39
club
ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  club 1 club - club -
MF
40
club
GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club club 3 club - club 5
FW
99
club
BANG
SEUNGWHAN
  club  club club 1 club 1 club -
MF
1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
3 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club 5 club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club 1 club 1 club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
7 JULIUS
OIBOH
  club  club FW
club - club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club 1 club - club -
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club - club - club -
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club 2 club - club 3
13 พัชรินทร์
สุขใส
  club  MF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club 1 club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club 1 club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club 2 club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  DF
club 3 club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
20 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club 1 club - club 1
23 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club 2 club - club 10
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
28 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club 2 club - club -
30 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  MF
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
33 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
34 อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  MF
club - club - club -
35 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club 1 club - club -
40 GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club FW
club 3 club - club 5
99 BANG
SEUNGWHAN
  club  club MF
club 1 club 1 club -

GoalKeeper Players

1 ณรงค์
วงษ์ทองคำ
  club  GK
club - club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
28 กฤษกร
เกิดผล
  club  GK
club - club - club -
33 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 สุวิทยา
นำสินหลาก
  club  DF
club - club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club 1 club 1 club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club 1 club - club -
15 เสกสันต์
ชาวทองหลาง
  club  DF
club - club - club -
16 มารุต
ดอกมะลิป่า
  club  DF
club 1 club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club 2 club - club -
18 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  DF
club 3 club - club -
20 สามารถ
ปัญญา
  club  DF
club - club - club -
27 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
35 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club - club - club -
37 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club 5 club - club -
8 อนุวัฒน์
ศรชัย
  club  MF
club - club - club -
10 BJORN
LINDEMANN
  club  club MF
club - club - club -
13 พัชรินทร์
สุขใส
  club  MF
club - club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club 2 club - club -
30 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  MF
club - club - club -
34 อัครวัฒน์
โชคปิยเศรษฐ์
  club  MF
club - club - club -
39 ภาณุวัฒน์
มีนาภา
  club  MF
club 1 club - club -
99 BANG
SEUNGWHAN
  club  club MF
club 1 club 1 club -

Forward Players

7 JULIUS
OIBOH
  club  club FW
club - club - club -
9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club 1 club - club -
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club 2 club - club 3
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club - club - club -
22 สุทธิพงษ์
เหลาพร
  club  FW
club 1 club - club 1
23 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club 2 club - club 10
40 GAFAR ADEFOLARIN
DUROSINMI
  club  club FW
club 3 club - club 5

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor