club club club club
 

Club & Players

club
club พัทยา ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [ไทย] พัทยา ยูไนเต็ด
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Pattaya United
ชื่อย่อ [ไทย] พัทยา ยูไนเต็ด
ชื่อย่อ [อังกฤษ] PUTD
ฉายา
สนาม เทศบาลเมืองหนองปรือ
ความจุ 0
Website
Email pattayautd@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club PTYUTD VS TERO club
A
11-02-60 club PTYUTD VS CHONFC club
H
11-02-60 club PTYUTD VS BRUTD club
A
11-02-60 club PTYUTD VS NKRFC club
A
11-02-60 club PTYUTD VS MTUTD club
H
11-02-60 club PTYUTD VS SPWR club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปฏิวัติ
คำไหม
  club  club - club - club -
GK
2
club
ศาสนพงษ์
วัฒยุชูติกุล
  club  club - club - club -
DF
4
club
ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  club - club - club -
DF
6
club
Jae Ho
Yoo
  club  club club - club - club -
DF
7
club
Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club club - club - club -
MF
9
club
Gleidionor Figueiredo
Pinto Junior
  club  club club - club - club -
FW
10
club
Saad
Hassan Ali
  club  club club - club - club -
FW
11
club
วิชาญ
นันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
14
club
วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  club - club - club -
FW
15
club
เจษฎา
จิตสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
โชคดี
อินทรรักษ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
กิติศักดิ์
โฮชิน
  club  club - club - club -
MF
18
club
ทศพล
ศรีเรือง
  club  club - club - club -
GK
20
club
ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ภูมินทร์
แก้วตา
  club  club - club - club -
FW
24
club
บุญเกิด
ไชยสิน
  club  club - club - club -
FW
25
club
นิเวส
ศิริวงศ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
Francisco Javier
Gonzalez Munoz
  club  club club - club - club -
MF
28
club
ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  club - club - club -
GK
30
club
พีรพงศ์
ปัญญาณุมาภรณ์
  club  club - club - club -
MF
33
club
ธนพัต
ณ ท่าเรือ
  club  club - club - club -
MF
34
club
ภรัญยู
อุปละ
  club  club - club - club -
DF
35
club
วรนาถ
ทองเครือ
  club  club - club - club -
MF
36
club
ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  club - club - club -
FW
37
club
พิชา
อุทรา
  club  club - club - club -
MF
39
club
สุประวีณ์
มีประทัง
  club  club - club - club -
DF
40
club
ชินภัทร์
ลีเอาะ
  club  club - club - club -
DF
1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
2 ศาสนพงษ์
วัฒยุชูติกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club - club - club -
6 Jae Ho
Yoo
  club  club DF
club - club - club -
7 Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club MF
club - club - club -
9 Gleidionor Figueiredo
Pinto Junior
  club  club FW
club - club - club -
10 Saad
Hassan Ali
  club  club FW
club - club - club -
11 วิชาญ
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
14 วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  FW
club - club - club -
15 เจษฎา
จิตสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
16 โชคดี
อินทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -
17 กิติศักดิ์
โฮชิน
  club  MF
club - club - club -
18 ทศพล
ศรีเรือง
  club  GK
club - club - club -
20 ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  MF
club - club - club -
21 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -
24 บุญเกิด
ไชยสิน
  club  FW
club - club - club -
25 นิเวส
ศิริวงศ์
  club  MF
club - club - club -
27 Francisco Javier
Gonzalez Munoz
  club  club MF
club - club - club -
28 ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  GK
club - club - club -
30 พีรพงศ์
ปัญญาณุมาภรณ์
  club  MF
club - club - club -
33 ธนพัต
ณ ท่าเรือ
  club  MF
club - club - club -
34 ภรัญยู
อุปละ
  club  DF
club - club - club -
35 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -
36 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -
39 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -
40 ชินภัทร์
ลีเอาะ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
18 ทศพล
ศรีเรือง
  club  GK
club - club - club -
28 ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ศาสนพงษ์
วัฒยุชูติกุล
  club  DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 ธนะศักดิ์
ศรีใส
  club  DF
club - club - club -
6 Jae Ho
Yoo
  club  club DF
club - club - club -
11 วิชาญ
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
15 เจษฎา
จิตสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
34 ภรัญยู
อุปละ
  club  DF
club - club - club -
39 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -
40 ชินภัทร์
ลีเอาะ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club MF
club - club - club -
16 โชคดี
อินทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -
17 กิติศักดิ์
โฮชิน
  club  MF
club - club - club -
20 ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  MF
club - club - club -
25 นิเวส
ศิริวงศ์
  club  MF
club - club - club -
27 Francisco Javier
Gonzalez Munoz
  club  club MF
club - club - club -
30 พีรพงศ์
ปัญญาณุมาภรณ์
  club  MF
club - club - club -
33 ธนพัต
ณ ท่าเรือ
  club  MF
club - club - club -
35 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 Gleidionor Figueiredo
Pinto Junior
  club  club FW
club - club - club -
10 Saad
Hassan Ali
  club  club FW
club - club - club -
14 วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  FW
club - club - club -
21 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -
24 บุญเกิด
ไชยสิน
  club  FW
club - club - club -
36 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor