club club club club club

Club & Players

club
club พัทยา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] พัทยา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Pattaya United
Short Name [Thai] พัทยา ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] PUTD
Alias [Eng] โลมาน้ำเงิน
Stadium [Eng] เทศบาลเมืองหนองปรือ
Capacity 5830
Website
Email pattayautd@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
8
พัทยา ยูไนเต็ด   9 2 6 36 27   6 4 7 24 26   34 15 6 13 60 53   7 51
Last Six Results club
18-11-60 club PUTD 3 - 0 TERO club
W
11-11-60 club PUTD 1 - 1 SKTFC club
D
08-11-60 club PUTD 5 - 2 BGFC club
W
22-10-60 club PUTD 2 - 2 CRUTD club
D
14-10-60 club PUTD 3 - 2 UBUMT club
W
01-10-60 club PUTD 4 - 6 SKTFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปฏิวัติ
คำไหม
  club  club - club - club -
GK
3
club
LEE
WONYOUNG
  club  club club - club - club -
DF
4
club
ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  club - club - club -
DF
6
club
WELLINGTON
PRIORI
  club  club club - club - club -
MF
8
club
พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  club - club - club -
MF
9
club
มงคล
ทศไกร
  club  club - club - club -
FW
10
club
กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  club - club - club -
FW
11
club
สุประวีณ์
มีประทัง
  club  club - club - club -
DF
13
club
ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  club - club - club -
FW
14
club
KIM
TAEYEON
  club  club club - club - club -
MF
15
club
นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  club - club - club -
DF
16
club
สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  club - club - club -
MF
17
club
อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  club - club - club -
DF
18
club
MILOS
STOJANOVIC
  club  club club - club - club -
FW
19
club
อนุวัฒน์
อินยิน
  club  club - club - club -
MF
20
club
ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ภูมินทร์
แก้วตา
  club  club - club - club -
FW
22
club
วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  club - club - club -
MF
23
club
พีรพงษ์
ศรีนอก
  club  club - club - club -
GK
24
club
สมพร
ยศ
  club  club - club - club -
GK
25
club
ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
26
club
ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  club - club - club -
GK
27
club
จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
30
club
ALEKSANDAR
JEVTIC
  club  club club - club - club -
FW
31
club
วรภพ
ทวีสุข
  club  club - club - club -
DF
32
club
อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
34
club
ธราฎิล
มีกำไร
  club  club - club - club -
DF
35
club
วรนาถ
ทองเครือ
  club  club - club - club -
MF
36
club
ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  club - club - club -
MF
37
club
พิชา
อุทรา
  club  club - club - club -
MF
38
club
ชัยณรงค์
ทาทอง
  club  club - club - club -
FW
41
club
ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  club - club - club -
GK
77
club
สุรเชษฐ์
งามทิพย์
  club  club - club - club -
DF
1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
3 LEE
WONYOUNG
  club  club DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
6 WELLINGTON
PRIORI
  club  club MF
club - club - club -
8 พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  MF
club - club - club -
9 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -
10 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  FW
club - club - club -
11 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -
13 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -
14 KIM
TAEYEON
  club  club MF
club - club - club -
15 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
16 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
17 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
18 MILOS
STOJANOVIC
  club  club FW
club - club - club -
19 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
20 ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
21 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -
22 วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  MF
club - club - club -
23 พีรพงษ์
ศรีนอก
  club  GK
club - club - club -
24 สมพร
ยศ
  club  GK
club - club - club -
25 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
26 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
27 จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
30 ALEKSANDAR
JEVTIC
  club  club FW
club - club - club -
31 วรภพ
ทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
32 อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  DF
club - club - club -
33 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
34 ธราฎิล
มีกำไร
  club  DF
club - club - club -
35 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -
36 ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  MF
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -
38 ชัยณรงค์
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -
41 ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  GK
club - club - club -
77 สุรเชษฐ์
งามทิพย์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
23 พีรพงษ์
ศรีนอก
  club  GK
club - club - club -
24 สมพร
ยศ
  club  GK
club - club - club -
26 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
41 ญาณสิทธิ์
สุขเจริญ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 LEE
WONYOUNG
  club  club DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
11 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -
15 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
17 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
27 จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
31 วรภพ
ทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
32 อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  DF
club - club - club -
33 วงศธร
วิเศษพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
34 ธราฎิล
มีกำไร
  club  DF
club - club - club -
77 สุรเชษฐ์
งามทิพย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 WELLINGTON
PRIORI
  club  club MF
club - club - club -
8 พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  MF
club - club - club -
14 KIM
TAEYEON
  club  club MF
club - club - club -
16 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
19 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
20 ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
22 วงศกร
ชัยกุลเทวินทร์
  club  MF
club - club - club -
25 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
35 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -
36 ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  MF
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -
10 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  FW
club - club - club -
13 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -
18 MILOS
STOJANOVIC
  club  club FW
club - club - club -
21 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -
30 ALEKSANDAR
JEVTIC
  club  club FW
club - club - club -
38 ชัยณรงค์
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor