club club club club
 

Club & Players

club
club ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ
ชื่อสโมสร [ไทย] ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] Super Power Samut Prakan
ชื่อย่อ [ไทย] ซุปเปอร์ พาวเวอร์
ชื่อย่อ [อังกฤษ] Super Power Samut Prakan
ฉายา
สนาม สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย บางพลี สมุทรปราการ
ความจุ 0
Website
Email superpower.fc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club SPWR VS CRUTD club
A
11-02-60 club SPWR VS BGFC club
H
11-02-60 club SPWR VS SKTFC club
A
11-02-60 club SPWR VS TERO club
H
11-02-60 club SPWR VS CHONFC club
A
11-02-60 club SPWR VS PTYUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ฉัตรชัย
บุตรพรหม
  club  club - club - club -
GK
2
club
สุรเดช
ธงชัย
  club  club - club - club -
FW
3
club
เกรียงศักดิ์
ชุมพรผ่อง
  club  club - club - club -
DF
4
club
บุญมี
บุญรอด
  club  club - club - club -
DF
5
club
เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  club - club - club -
MF
7
club
สมปอง
สอแหลม
  club  club - club - club -
FW
8
club
ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  club - club - club -
FW
10
club
Sadney
Khoetage
  club  club club - club - club -
FW
11
club
Anthony
Moura-Komenan
  club  club club - club - club -
FW
12
club
Dennis Murillo
Skrzypiec
  club  club club - club - club -
FW
13
club
Gusmao Maciel
Jeferson
  club  club club - club - club -
DF
14
club
ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  club - club - club -
DF
15
club
วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  club - club - club -
DF
16
club
จักรพงศ์
สืบสมุทร์
  club  club - club - club -
DF
17
club
ธงชัย
โพธิ์นาง
  club  club - club - club -
DF
18
club
อภิภู
สุนทรพนาเวศ
  club  club - club - club -
MF
19
club
ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  club - club - club -
DF
20
club
อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  club - club - club -
DF
21
club
ศุภชัย
ใจเด็ด
  club  club - club - club -
MF
22
club
ประพัฒน์
ยศไกร
  club  club - club - club -
GK
23
club
ภัทร
ปิยภัทร์กิติ
  club  club - club - club -
GK
24
club
ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
25
club
เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  club - club - club -
DF
27
club
ศราวุฒิ
จตุรภัทร
  club  club - club - club -
MF
28
club
เอกพันธ์
อินทเสน
  club  club - club - club -
MF
32
club
บวร
ตาปลา
  club  club - club - club -
MF
33
club
LEE
HYUN WOONG
  club  club club - club - club -
MF
35
club
ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  club - club - club -
DF
36
club
อิทธิพล
ยอดพรหม
  club  club - club - club -
MF
39
club
ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  club - club - club -
DF
40
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club - club - club -
DF
1 ฉัตรชัย
บุตรพรหม
  club  GK
club - club - club -
2 สุรเดช
ธงชัย
  club  FW
club - club - club -
3 เกรียงศักดิ์
ชุมพรผ่อง
  club  DF
club - club - club -
4 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club - club - club -
5 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club - club - club -
7 สมปอง
สอแหลม
  club  FW
club - club - club -
8 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club - club - club -
9 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  FW
club - club - club -
10 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club -
11 Anthony
Moura-Komenan
  club  club FW
club - club - club -
12 Dennis Murillo
Skrzypiec
  club  club FW
club - club - club -
13 Gusmao Maciel
Jeferson
  club  club DF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  DF
club - club - club -
16 จักรพงศ์
สืบสมุทร์
  club  DF
club - club - club -
17 ธงชัย
โพธิ์นาง
  club  DF
club - club - club -
18 อภิภู
สุนทรพนาเวศ
  club  MF
club - club - club -
19 ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  DF
club - club - club -
20 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -
21 ศุภชัย
ใจเด็ด
  club  MF
club - club - club -
22 ประพัฒน์
ยศไกร
  club  GK
club - club - club -
23 ภัทร
ปิยภัทร์กิติ
  club  GK
club - club - club -
24 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
25 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
27 ศราวุฒิ
จตุรภัทร
  club  MF
club - club - club -
28 เอกพันธ์
อินทเสน
  club  MF
club - club - club -
32 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
33 LEE
HYUN WOONG
  club  club MF
club - club - club -
35 ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  DF
club - club - club -
36 อิทธิพล
ยอดพรหม
  club  MF
club - club - club -
39 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
40 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ฉัตรชัย
บุตรพรหม
  club  GK
club - club - club -
22 ประพัฒน์
ยศไกร
  club  GK
club - club - club -
23 ภัทร
ปิยภัทร์กิติ
  club  GK
club - club - club -
24 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 เกรียงศักดิ์
ชุมพรผ่อง
  club  DF
club - club - club -
4 บุญมี
บุญรอด
  club  DF
club - club - club -
13 Gusmao Maciel
Jeferson
  club  club DF
club - club - club -
14 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 วันใหม่
เศรษฐนันท์
  club  DF
club - club - club -
16 จักรพงศ์
สืบสมุทร์
  club  DF
club - club - club -
17 ธงชัย
โพธิ์นาง
  club  DF
club - club - club -
19 ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  DF
club - club - club -
20 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -
25 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
35 ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  DF
club - club - club -
39 ฉัตรชัย
มณีวรรณ
  club  DF
club - club - club -
40 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 เจษฎา
พั่วนะคุณมี
  club  MF
club - club - club -
8 ศักดิ์ดา
เจิมดี
  club  MF
club - club - club -
18 อภิภู
สุนทรพนาเวศ
  club  MF
club - club - club -
21 ศุภชัย
ใจเด็ด
  club  MF
club - club - club -
27 ศราวุฒิ
จตุรภัทร
  club  MF
club - club - club -
28 เอกพันธ์
อินทเสน
  club  MF
club - club - club -
32 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
33 LEE
HYUN WOONG
  club  club MF
club - club - club -
36 อิทธิพล
ยอดพรหม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 สุรเดช
ธงชัย
  club  FW
club - club - club -
7 สมปอง
สอแหลม
  club  FW
club - club - club -
9 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  FW
club - club - club -
10 Sadney
Khoetage
  club  club FW
club - club - club -
11 Anthony
Moura-Komenan
  club  club FW
club - club - club -
12 Dennis Murillo
Skrzypiec
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor