club club club club
 

Club & Players

club
club บีอีซี เทโรศาสน
ชื่อสโมสร [ไทย] บีอีซี เทโรศาสน
ชื่อสโมสร [อังกฤษ] BEC-Tero Sasana
ชื่อย่อ [ไทย] บีอีซี เทโร ศาสน
ชื่อย่อ [อังกฤษ] BEC-Tero
ฉายา
สนาม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
ความจุ 0
Website
Email football@bectero.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
Last Six Results club
All Results
Last Six Fixtures club
11-02-60 club TERO VS PTYUTD club
H
11-02-60 club TERO VS NKRFC club
A
11-02-60 club TERO VS MTUTD club
H
11-02-60 club TERO VS SPWR club
A
11-02-60 club TERO VS SSKFC club
H
11-02-60 club TERO VS RTCHFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ประสิทธิ์
ผดุงโชค
  club  club - club - club -
GK
2
club
วิริทธิ์พล
ชนกกวินกุล
  club  club - club - club -
DF
3
club
สุพร
ปีนะกาตาโพ
  club  club - club - club -
DF
4
club
สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  club - club - club -
DF
6
club
Sreten
Sretenovic
  club  club club - club - club -
DF
8
club
Takahiro
Kawamura
  club  club club - club - club -
MF
9
club
Lukasz Szymon
Gikiewicz
  club  club club - club - club -
FW
11
club
อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  club - club - club -
DF
13
club
พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
14
club
จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  club - club - club -
FW
15
club
อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  club - club - club -
DF
16
club
พิธิวัต
สุขจิตธรรมกุล
  club  club - club - club -
MF
17
club
สุระเดช
กลั่นขำ
  club  club - club - club -
DF
18
club
พุทธิพงษ์
พรมลี
  club  club - club - club -
GK
19
club
อนุวัฒน์
อินยิน
  club  club - club - club -
MF
20
club
ศิวกรณ์
เตียตระกูล
  club  club - club - club -
MF
23
club
Milan
Bubalo
  club  club club - club - club -
FW
25
club
ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  club - club - club -
DF
26
club
สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  club - club - club -
MF
28
club
เอกชัย
ฤทธิพันธ์
  club  club - club - club -
MF
29
club
เจนรบ
สำเภาดี
  club  club - club - club -
FW
30
club
สุริยา
สิงห์มุ้ย
  club  club - club - club -
DF
32
club
Milos
Bosancic
  club  club club - club - club -
FW
33
club
ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  club - club - club -
MF
37
club
สุวภัทร
จันสีทา
  club  club - club - club -
DF
38
club
อติคุณ
มีท้วม
  club  club - club - club -
MF
39
club
กฤษฏา
โนนชัย
  club  club - club - club -
GK
40
club
สมพร
ยศ
  club  club - club - club -
GK
1 ประสิทธิ์
ผดุงโชค
  club  GK
club - club - club -
2 วิริทธิ์พล
ชนกกวินกุล
  club  DF
club - club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพ
  club  DF
club - club - club -
4 สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
6 Sreten
Sretenovic
  club  club DF
club - club - club -
8 Takahiro
Kawamura
  club  club MF
club - club - club -
9 Lukasz Szymon
Gikiewicz
  club  club FW
club - club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club - club - club -
13 พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  FW
club - club - club -
15 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
16 พิธิวัต
สุขจิตธรรมกุล
  club  MF
club - club - club -
17 สุระเดช
กลั่นขำ
  club  DF
club - club - club -
18 พุทธิพงษ์
พรมลี
  club  GK
club - club - club -
19 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
20 ศิวกรณ์
เตียตระกูล
  club  MF
club - club - club -
23 Milan
Bubalo
  club  club FW
club - club - club -
25 ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  DF
club - club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club - club - club -
28 เอกชัย
ฤทธิพันธ์
  club  MF
club - club - club -
29 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club - club - club -
30 สุริยา
สิงห์มุ้ย
  club  DF
club - club - club -
32 Milos
Bosancic
  club  club FW
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club - club - club -
37 สุวภัทร
จันสีทา
  club  DF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -
39 กฤษฏา
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -
40 สมพร
ยศ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ประสิทธิ์
ผดุงโชค
  club  GK
club - club - club -
18 พุทธิพงษ์
พรมลี
  club  GK
club - club - club -
39 กฤษฏา
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -
40 สมพร
ยศ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วิริทธิ์พล
ชนกกวินกุล
  club  DF
club - club - club -
3 สุพร
ปีนะกาตาโพ
  club  DF
club - club - club -
4 สราวุทธ
กัลยาบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
6 Sreten
Sretenovic
  club  club DF
club - club - club -
11 อภิเชษฐ์
พุฒตาล
  club  DF
club - club - club -
13 พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
15 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
17 สุระเดช
กลั่นขำ
  club  DF
club - club - club -
25 ชยพัทธ์
กิจพงษ์ศรีธาดา
  club  DF
club - club - club -
30 สุริยา
สิงห์มุ้ย
  club  DF
club - club - club -
37 สุวภัทร
จันสีทา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 Takahiro
Kawamura
  club  club MF
club - club - club -
16 พิธิวัต
สุขจิตธรรมกุล
  club  MF
club - club - club -
19 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
20 ศิวกรณ์
เตียตระกูล
  club  MF
club - club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club - club - club -
28 เอกชัย
ฤทธิพันธ์
  club  MF
club - club - club -
33 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club - club - club -
38 อติคุณ
มีท้วม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 Lukasz Szymon
Gikiewicz
  club  club FW
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  FW
club - club - club -
23 Milan
Bubalo
  club  club FW
club - club - club -
29 เจนรบ
สำเภาดี
  club  FW
club - club - club -
32 Milos
Bosancic
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor Chang Sponsor True Sponsor Coke Sponsor